En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Jag har är svårt att tro mina ögon när jag läser detta på Twitter, skrivet av generalsekreteraren för Sveriges advokatsamfund. Och det är inte bara jag som reagerar starkt på hennes tweet (för att se kommentarerna, klicka på länken under bilden) som lyder:

Här kan man ta del av kommentarerna till Anne Rambergs tweet.

Det är förbluffande att Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare uttrycker sig så att man får uppfattningen att hon inte anser att Sverige är en rättsstat och att hon starkt antyder att avvisningsbeslut inte är korrekta genom citattecknen kring “demokratiskt”. Beslut om att en person inte har asyl- eller skyddsskäl har fattats dels av Migrationsverket, som är den statliga myndighet som ansvarar för det mesta som har med asyl och migration att göra, dels också i migrationsdomstol (domstol = den instans som bär upp rättsstaten) i enlighet med de lagar och regler som rättsstaten Sveriges riksdag och regering stiftat. Det är inte besluten/domarna i sig som är “demokratiskt fattade”, som Anne Ramberg skriver; det är lagarna som ligger till grund för dem som är stiftade i demokratisk ordning, det borde hon veta. Och förresten: om nu dessa beslut enligt Ramberg på något sätt är felaktiga trots att de följer svensk lag och internationella konventioner, enligt vilka kriterier ska besluten då fattas och vem/vilka är det då som ska fatta dem? Handhjärteaktivister som helt struntar i demokratiskt stiftade lagar? Organisationer långt, långt ut på högerkanten utan handhjärtan som också struntar i lagarna? Vilka

Och att reagera är en sak, att agera så att ett lagakraftvunnet beslut inte kan genomföras en helt annan. Att förhindra att lagen har sin gång kan inte ens med bästa vilja i världen ses som något annat än “obstruction of justice”. Anne Ramberg verkar inte förstå vad hon uttalar sig om.

Vad säger medlemmarna i Sveriges advokatsamfund om sin generalsekreterares aktivistiska och oklara uppfattningar om vad som är rätt och fel?

Så här kommenterar Moderaternas migrationspolitiska talesperson Johan Forssell Rambergs tweet. Han framhåller det anmärkningsvärda i att just hon, som är högsta befattningshavare på det advokatsamfund som alla svenska advokater måste tillhöra, tycks tycka att det är helt i sin ordning att privatpersoner obstruerar och sätter sig över lagen och aktivt motarbetar att den efterlevs:

Här kan man ta del av kommentarerna till Johan Forssells tweet.

Nu passar det bra att avsluta texten genom att illustrera den med ett av mina favoritcitat som jag ibland använder när saker och ting blir för konstiga:

 

 

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.