En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Statistik över åldersbedömningar av påstått minderåriga asylsökande
under det första halvåret 2018


Att antalet beställningar från Migrationsverket och skickade utlåtanden till Migrationsverket skiljer sig åt torde bero på att en del åldersbedömningar för vilka utlåtanden skickats, inkom under 2017.

Alltså: I 709 fall av 954 (ca 75 procent) ansågs resultatet av åldersbedömningen tala för att personen är 18 år eller äldre och i 237 fall talade det för att personen möjligen är under 18 år. I åtta fall var det av någon anledning inte möjligt att bedöma personernas ålder.

Således: Av 954 gjorda åldersbedömningar av manliga asylsökande visade sig noll person bedömas vara minderårig.

När det gällde kvinnliga asylsökande såg det lite annorlunda ut, vilket framgår av faktarutan.

Alltså: I 70 fall av 131 (ca 54 procent) ansågs resultatet av åldersbedömningen tala för att personerna vara 18 år eller äldre och i 11 fall talade det för att personen möjligen är under 18 år kunde vara under 18 år. I 49 fall (ca 38 procent) kunde, av oredovisad anledning, ingen åldersbedömning göras.

Således: Av 131 gjorda åldersbedömningar av kvinnliga asylsökande visade sig en person bedömas vara minderårig.

Nedan inlägg skrevs den 27 oktober 2017 och gällde perioden mitten av mars – 30 september 2017

Migrationsverket: ”Andelen personer som är aktuella för medicinska åldersbedömningar har ökat, och majoriteten av dessa bedöms vara myndiga utifrån RMV:s bedömningar.”. Utdrag ur texten:

RMV konstaterade ju i sin första redovisade omgång av 5.820 åldersbedömda, varav 96,2 procent var av manligt kön, att 4.897 personer, det vill säga drygt 84 procent var vuxna. Därutöver ansåg RMV att i 78 fall talade åldersbedömningarna för att de undersökta möjligen är 18 år eller äldre. I endast 808 fall, dvs knappt 14 procent, bedömde RMV att de undersökta möjligen var under 18 år. Det är alltså inte ens säkert att personerna i den lilla gruppen faktiskt är minderåriga.

Läs gärna hela texten ovan!

© denna sajt. Vi citat eller omnämnande, vänligen länka till originalinlägget.