En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Foto från öppen Facebook-sida för den aktivistgrupp den unga kvinnan tillhör.

Att agera huvudlöst och helt utan att tänka på konsekvenserna av sitt handlande som man, som vuxen, borde kunna förutse kommer att innebära problem och kostnader för både enskilda och flygtrafiken i stort, är inte något som ska hyllas. Tvärtom ska agerandet skarpt fördömas. Den här typen av skadliga och meningslösa aktioner – om man bortser från att aktören personligen får 15 minutes of fame och hyllas av operasångerskor och andra som inte heller förstår allvaret – måste få konsekvenser så att inte fler aktivister agerar lika huvudlöst som denna Elin. Och flygbolagen, som har den rätten, måste lyfta ut passagerare som allvarligt stör deras verksamhet. Att förhindra att ett plan avgår på utsatt tid skapar oreda och störningar eftersom nästa avgång och nästa och nästa etc också blir försenade, folk missar sina anslutningsflyg och många människor måste arbeta en massa extra för att pussla med tider så att resten av dagens flyg ska kunna avgå. Varför Turkish Airlines, vars plan Elin valde att hålla sin aktion på, inte snabbt och smidigt förpassade henne ut när hon otaliga gånger tillsades att antingen sätta sig ner eller lämna planet men vägrade bådadera, är en gåta. Kanske har det att göra med att besättningen blev tagen på sängen och i början knappt förstod vad aktionen egentligen gick ut på. Man kan bara hoppas att alla flygbolag i fortsättningen agerar snabbt och korrekt vid sådana här aktioner i framtiden så att störningar i många led och ekonomiska konsekvenser inte kan uppstår

Aktivisten Elin hade knappast heller någon fullmakt att agera för afghanen/afghanerna som hon trodde, alltså inte ens visste, fanns ombord. Vad hon gjorde var att hon tog sig en rätt hon inte hade: att förlänga den 52-årige brottslingens tid i Sverige med ett dygn. Den 26-årige afghanen, som hon trodde fanns ombord utvisades i själva verket med ett annat plan…

Nej, några hyllningar från människor som tänker själva blir det inte för den här unga kvinnan. Men det vanliga “kändisgänget” ser sin möjlighet att, trots total okunskap om verkligheten, få uttala sig i olika medier och, som de själva tycks tro, framstå som “goda” och “medmänskliga”. Det gamla goda rådet att om man inte vet och kan tillräckligt så är det bäst att hålla tyst, är okänt för dem som genast yttrar sig. Området asyl/migration är inget lätt område, det tar lång tid att inhämta kunskap så att man kan uttala sig korrekt och inte bidra till att huvudlöst agerande applåderas.

Så här skriver nationalekonomen Tino Sanandaji om saken:

En rektor för en gammal, anrik skola sa en gång till mig :

Huvudet har man fått till något annat än att ha hatten på.

Det borde ganska många tänka på.

Den som inte läst Tino Sanandajis bok
Massutmaning som kom ut häromåret
kan beställa den genom att
klicka på omslagsbilden.

 

Läs också:
•  Val 2018. Aktivisterna för drygt 9000 vuxna afghanska män, tillsammans med politiker i fyra partier, måste rannsaka sig själva och ta på sig skulden för den situation som de skapat. – 26 juli 2018
och:
•  Svensk lag gäller – om aktivism och “hjältar” av Ann Heberlein på Facebook. Ur texten:

Medan svenska journalister okritiskt hyllade Ersson som hjäte och halsbrytande jämförelser med Rosa Parks gjordes började mindre smickrande uppgifter om 52-åringen cirkulera på sociala medier. Mannen i fråga är dömd till till två års fängelse för misshandel. Detta tycks Ersson inte känna till – för inte kan hon väl anse det vara en hjältemodig insats att hindra utvisningen av en dömd och våldsam man?

Erssons pinsamma magplask belyser varför privatpersoner inte ska agera domare och jury. Ersson hade uppenbart inte full kunskap aom vem mannen var och vad han gjort. Hon var så uppfylld av sitt eget hjältemod, så upptagen av att manifestera en förment godhet att hon underlät att ta ta reda på fakta, förblindad av känslor. Därför ska sansade tjänstemän med kunskap och fakta i falet fatta beslut i migrationsärenden, inte blåögda aktivister.

Svensk lag måste gälla. Svenska myndigheter måste tillämpa och följa svensk lagstiftning och medborgarna måste respektera dessa beslut. Alltså måste den som fått avslag på sin ansökan om asyl omedelbart lämna landet – och i det fall han inte gör det av fri vilja måste våra myndigheter se till att deras egna beslut verkställs genom tvångsutvisning.

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.