En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Både förtvivlade lärare och ledsna, oroliga och frustrerade gode män hör av sig och berättar om följderna av regeringens hoprafsade “gymnasielag” som stöds av Vänsterpartiet. Och av Centerpartiet, som många vill hoppas ska ta sitt förnuft till fånga och inse att de inte kan stödja ett på alla sätt på skadligt och lagstridigt lagförslag.

Lärare drabbas redan sedan länge av påtryckningar och ibland rena hot, men mestadels är lärarna utsatta för ett aldrig sinande tjat från afghanska män om att få godkända betyg som krävs för att komma in på gymnasiet, trots att de inte når upp till nivån för godkänt. Många har ingen självinsikt och många tror att “betyg”, det är något som de helt enkelt har rätt till, hur dåligt de än presterar. Den lärare som inte ger dem godkänt får höra många hårda ord får alltså ibland utstå rena hot och försök till utpressning. Att vara lärare under en sådan press kan var och en själv förstå kan vara fruktansvärt jobbigt. Men det tar de verklighetsfrämmande politikerna ingen hänsyn till; de som vill strössla ut skattemiljarder över arbetsföra, vuxna afghanska män som fått besked om att de, enligt lag, inte får stanna i Sverige.

Sverige är ett av få västländer – troligen det enda – som sätter sina egna medborgare efter personer  och som inte har rätt att vistas i landet som redan kostat samhället hisnande många miljarder kronor. Så många miljarder, att de mer än väl hade räckt till att lyfta de ca 300.000 svenska fattigpensionärerna som ligger under EUs fattigdomsgräns på 11.800 kr i månaden, över den och litet till. Men vem bryr sig om dem som de facto genom sitt arbete byggt den välfärd som Sverige till för något decennium sedan ännu hade, men som moderna politiker inte om. De ser sig som företagsledare – inte  som ansvariga chefer för AB Sverige utan för Handelsbolaget Socialdemokraterna, Stiftelsen Miljöpartiet, Kooperativet Vänsterpartiet och Aktiebolaget Centerpartiet. De företräder sina egna företag och har inte lyckats värva de skarpaste och mest lämpade personerna till sina ledningar; de som sitter i toppen av respektive politiskt företag ser främst till sin egen vinning, sin egen popularitet och in te till AB Sveriges aktieinnehavare = medborgarna.

En god man, som tagit sitt uppdrag seriöst men sett många avigsidor, skriver:

Jag har hört talas om att äktenskap har ingåtts mellan boendepersonal och utflyttade asylsökande ungdomar i mitt län. Jag vet inte om dessa utflyttade hade PUT eller om de var i väntan mellan avslag och överklagande.

Den 4 juni är det röstning om “amnesti” (gymnasielagen) om jag minns rätt. En hemsk följetong, detta. Går den igenom så blir det ännu rörigare.

En del lärare vill bistå ungdomarna i hela processen som måste tas om. En rektor har sagt nej. Heder åt den rektorn.

Jag tolkar det här som att där vi gode män trätt ur tar många lärare på sig uppgiften att, åt dem som tidigare haft god man, agera gode män parallellt med lärarrollen. Hur tänker man då?

Tala om att underkänna Migrationsverkets utredning, domstolens bedömning och god mans insats!

Kommentarer till varje stycke i den gode mannens text:
Att skengifta sig med någon för att kringgå utlänningslagen är bedrägeri. Men det bryr många sig inte om och den som ingår ett sådant äktenskap får också stöd av en skribent på Dagens Nyheters Kultursida den 23 maj. Trots att det alltså är uppenbart bedrägeri.

Ja, det är utan tvekan “en hemsk följetong”. Helt utanför alla ramar och något som inget annat EU-land sysslar med. Så när statsministern talar om “ordning och reda” och att “vi ska ligga på samma nivå som övriga EU på asylområdet” så är både de uttalandena ren lögn. Man kan inte säga en sak och göra något helt annat och sedan låtsas som om det man säger är sant. Folket må vara dumt, men  dumt är det inte att det går på sådana här blåljugningar.

Det är inte lärares sak att, på skoltid, agera aktivister eller ombud för afghanska män som för länge sedan borde ha lämnat landet, det ingår inte på något sätt i lärarrollen. Skolan ska stå fri och lärare och rektorer ska hänvisa asylsökande eller före detta asylsökande som i detta fall, till Migrationsverket. Asylaktivism hör inte till den svenska skolans uppgifter, inte heller att agera hjälpbyrå på området. Skolans uppgift är att förmedla kunskap.

Lärarna ska inte ta på sig rollen som någon sorts asylhjälpare eller nya “gode män” åt de vuxna männen från Afghanistan!  Det måste självklart rektor i varje skola där sådant förekommer, stoppa. En lärares uppdrag har inget att göra med asylaktivism, läraren ska vara neutral i skolan och förmedla kunskap.

Ja, regeringen, Vänsterpartiet och Centerpartiet spottar på alla de tunga expertinstanser som å det skarpaste fördömt lagförslaget ur många olika aspekter och rent av uttryckt, som Lagrådet, att:

Det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd.

Och kanske den skarpaste kritik Lagrådet någonsin uttryckt (ytterst pinsamt för politikerna, som dock inte ens har vett att skämmas…):

Lagrådet anser att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.

Visst, det är precis som den gode mannen skriver: politikerna i sina företagsliknande partier har trampat på både Migrationsverket och migrationsdomstolarna och på alla dem som tagit sitt uppdrag seriöst och också gjort sitt bästa på att förbereda de unga som de varit gode män för, på att svaret på asylansökan kan bli negativt och då måste man återvända.

Läs också:
•   Statsministern: ”De som har fått nej måste lämna landet”. Aktivistnätverket #vistårinteut: ”Stoppa deportationen!” – 9 april 2018
•   Val 2018. Centerpartiet vill ge 9000 afghanska män utan asylskäl försörjning, boende och utbildning – också dem som bara ”har för avsikt att studera” – i Sverige – 12 april 2018
•   Val 2018. Hur mycket kostar egentligen politikernas osannolika asylområdespåhitt i miljarder skattekronor, i personella resurser och i tappad tilltro till svenska lagar? – 15 april 2018
•   Nej, de har inte ”lockats” hit för att söka asyl! – 17 april 2018
•   Val 2018. Lagrådet smular sönder det osannolika ”utomrättsliga” förslag som okunniga politiker lagt fram om uppehållstillstånd för 9000 afghaner utan asyl- eller skyddsskäl – 28 mars 2018
•   Lagrådet om förslaget om särlagstiftning för afghanska män som flera gånger fått avslag: ”Det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd”. – 19 april 2018
•   Val 2018. Vem har sagt att svenska folket vill att afghaner som inte har asylrätt ska ”ta hand om Sverige”? – 25 april 2018
•   Val 2018. Del 1. Reaktionskavalkad efter Centerpartiets exempellösa beslut att stödja ett uruselt förslag om möjlighet till uppehållstillstånd för 9000 afghanska män – 26 april 2018
•   Val 2018. Del 2. Reaktionskavalkad efter Centerpartiets exempellösa beslut att stödja ett uruselt förslag om möjlighet till uppehållstillstånd för 9000 afghanska män. – 28 april 2018
•    Val 2018. I Dagens Samhälle: Med vilket mandat genomdriver regeringen ”gymnasieasylen”? – 1 maj 2018
•   Val 2018. Centerpartiet påstår att ”Sverige behöver ensamkommande”. Vem behöver dem och till vad i Sverige? Det är väl snarare i sitt eget land, Afghanistan som dessa unga män behövs. – 5 maj 2018
•   Val 2018. Att folket visar sitt misstroende på de sätt som är tillåtna i en demokrati med åsikts- och yttrandefrihet kan väl inte vara ”en hård hetskampanj”? – 10 maj 2018
•   Val 2018. Centerpartist, tidigare riksdagsledamot, propagerar i debattreplik för lagstridiga regler för en grupp om 9000 afghanska män utan rätt att vistas i Sverige – 19 maj 2018
•   Val 2018. Just det, politiker: Hur tänker ni? – 23 maj 2018

© denna sajt. Vid citat av kommentarerna vänligen länka till denna sajt så att originalinlägget kan läsas i sin helhet.