En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.
Klicka på textrutan för att läsa intervjun i Metro.

 

På vilken planet befinner sig Centerpartiets ledning?

Texten i tidningen Metro börjar:

Centerpartiet har profilerat sig som alliansens flyktingliberala röst. I en stor intervju berättar partiledaren Annie Lööf om engagemanget för ensamkommande…”

Och på frågan från intervjuaren om hur mycket hon tror att Centerpartiets flyktingpolitik har spelat in när det gäller opinionsstödet svarar hon:

Jag tror att man har uppskattat att när de allra flesta andra har vänt kappan efter vinden så har vi stått upp för en reglerad invandring, men med medmänsklighet och humanism.

Nog har både blöta fingrar hållits i luften och kappor vänts eller åtminstone fladdrat rejält när det handlat om dessa frågor – det är många som uppfattat att det åtminstone till viss del för Centerpartiet handlat om att ha de åsikter som kan föra partiet till ministerposter i en ny regering, oavsett vilken regering det blir.

Vidare i intervjutexten:

Centerpartiet har även profilerat sig som ett parti som engagerat sig i unga ensamkommande. I förra veckan kom beskedet om att partiet väljer att släppa igenom regeringens lagförslag där ensamkommande som nekats asyl ska få en ny chans till uppehållstillstånd genom studier.

– För Centerpartiet har det under hela den här mandatperioden handlat om att de som befinner sig i Sverige, som har rotat sig här, där en del jobbar och försörjer sig själva, en del har lärt sig svenska… Att de ska få möjlighet att stanna. För Sverige behöver dem, säger Annie Lööf.

Det är här det blir riktigt knepigt på många olika sätt. Man kan, rent spontant, undra vilken planet en person lever på när hon säger att “Sverige behöver ensamkommande”? “Behöver” – på vilket sätt? Till vad? Vilka är det, ärligt talat, som behöver “ensamkommande” i Sverige? Det nämns inte… Är det aktivisterna i de olika nätverken som så ihärdigt verkat för vad en del kallar sina “afghanpojkar”? Man kan vidare undra hur förankrad en person är i verkligheten när hon påstår att man “rotat sig” i ett land efter två, tre år? Det är som en person, själv invandrad för flera decennier sedan, skrev på Facebook och med absolut säkerhet får medhåll av varenda en som invandrat och levt här i tre år:

Jag vill bara kommentera en sak i de här galenskaperna: Man ”rotar sig” inte i ett nytt land på tre år. Det är en mental omöjlighet. Det är bara ett tomt argument för okunniga med ytterst okunnig agenda.

Och uttalandet i intervjun:

…en del jobbar och försörjer sig själva, en del har lärt sig svenska…

är inte heller förankrat i verkligheten. Av de 9000 männen: hur många vet Annie Lööf har riktiga arbeten, alltså inte subventionerade, eftersom hon anser sig ha grund för att säga att “en del jobbar och försörjer sig själva”? Hur många av de 9000? De flesta får ju inte ens jobba eftersom de har fått avslag på sina asylansökningar och därför vistas illegalt i landet! Menar hon att det är OK, att hon stöder att afghaner som ska lämna landet stannar kvar och utför svartarbete i Sverige och att det ska räknas som att de “försörjer sig själva”? Och hur många har lärt sig svenska, behärskar språket på riktigt? Och då menas inte den typ av hackig, svårbegripliga svenska som en del visar prov på när de intervjuas om hur de kommer att dö på fläcken när de landar i Kabul, eller på förmågan att skandera: “Jalla, jalla, Sverige åt alla”. Lärare från skolor över hela landet skriver och berättar att de här männen absolut inte behärskar svenska mer än nödtorftigt och ytligt och två lärare i olika delar av landet har de senaste dagarna rapporterat om att i deras klasser med 15-25 främst afghanska män så kommer inte en enda att godkännas i de nationella prov som hålls i svenska språket. Inte en enda… En av lärarna som hört av sig skriver:

De flesta behärskar inte språket ens till tio procent.

Att dessa män nu, till 100 procent “tack vare” Centerpartiet, ska uppta platser i den svenska gymnasieskolan anser lärarna är ett övergrepp mot svenska elever som inte får den skolgång de har absolut rätt till när dessa vuxna afghanska män, som inte alls kan hänga med i undervisningen, tar plats i deras klasser. Lärarna uttrycker också rädsla för våldsamheter när beskeden om att de inte godkänts ska kommuniceras till de här männen…

Får Centerpartiet inga sådana rapporter från lärare, HVB-personal och andra som kommer i daglig kontakt med de här männen som partiet ömmar för? Det borde ställas skarpa krav på politiker med makt att besluta om mycket stora samhällsförändringar, att veta, verkligen veta, vad det är de sitter och röstar för. Det borde vara förbjudet för människor med otillräckliga kunskaper att i politikens namn medverka till att rasera asylsystemet och tvinga skattebetalarna att acceptera en förfelad “medmänsklighet” med allt vad det kommer att innebära av kostnader och otrygghet.

En politiker som påstår att “Sverige behöver ensamkommande” och samtidigt väljer att inte nämna att det handlar om vuxna afghanska män som de facto vistas i landet illegalt efter flera avslag på sina asylansökningar, visar knappast “medmänsklighet” mot sitt folk och land och de rättssystem som varit rådande och som folket trott skulle fortsätta råda, måste befinna sig på den planet som ligger absolut längst bort i solsystemet: Neptunus. Mellan Neptunus och jorden är det 4,3 miljarder km.

Att läsa:
•  Migrationsverkets återvändandesambandsman i Kabul, Kjell-Terje Torvik: ”Det jag har sett hittills visar att det går att återvända till Afghanistan.” – 8 mars 2017. Ur texten:

Enligt Kjell-Terje Torvik, Migrationsverkets återvändandesamarbetsman i Kabul,  finns det ett bra mottagande för unga vuxna afghaner som återvänder under den första tiden.

– Vid behov blir de hämtade på flygplatsen av International Organization for Migration, IOM, och körs till ett boende med 100 platser där de kan vara de första två veckorna. Sedan får de möjlighet att träffa en handledare som hjälper dem att ordna bostad och arbete. Det är svårt att få avlönade jobb, så ofta handlar det om att starta en liten rörelse. Dessutom finns det en grupp unga återvändare som reser vidare till sina familjer i Iran.

•  ”De allra flesta utvisade afghaner möts av sina familjer, vårt mottagningscenter i Kabul står tomt.” – 31 augusti 2017. Ur texten:

De som möter på flygplatsen och som hanterar de här olika stödprogrammen säger att de flesta som anländer från Europa till Afghanistan, hämtas av sina familjer. En indikation på det är att mottagningscentret i Kabul, där man har möjlighet att vistas i två veckor, står tomt.  Det finns hundra bäddar och det är väldigt, väldigt få som behöver det. De afghaner som jobbar där säger själva att i princip alla som anländer från Europa hämtas av sina familjer. Det måste inte vara mamma eller pappa, det kan vara kusiner eller morbröder, farbröder.

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.