En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

En del av de frågor som jag ställer i min text i Dagens Samhälle har jag också ställt till en migga. Läs artikeln först och efter den min fråga samt miggans svar.

Klicka på text- och bildrutan för att läsa hela artikeln.

Ur texten:

Varför skriver regeringen om kostnader för “flyktingmottagande” när de beskriver kostnader för den gymnasieasyl som ska trummas igenom med benägen hjälp av Centerpartiet? Gruppen som åsyftas är inte asylsökande, utan enligt lag snarare personer som vistas här illegalt?

Och:

Lagrådet är inte med på vagnen. Folket är inte med på vagnen. Så med vilket mandat anser sig regeringen, Vänsterpartiet och Centerpartiet egentligen göra detta?

Frågor till en migga:

Hur ser ni miggor på att ni nu ska processa 9.000 afghaners ärenden en gång till, personer utan asyl-eller skyddsskäl, som ni fortfarande inte vet vilka de är eller hur gamla de är eller varför de är här? Att ni nu ska pröva dem mot en ny av experter helt sågad lag som ska ge dem rätt att stanna om de kom före 24 november 2015, om de väntat minst 15 månader innan det fått sina första avslagsbeslut och om de ska – eller “har för avsikt att” – studera?

Hur ska ni hinna processa ansökningarna, som ska lämnas in under tre månader: juli, augusti, september? Hur lång tid kommer det att ta att processa 9.000 sådana här ansökningar? Var ska de bo under tiden? De kan ju inte betraktas som asylsökande, ska de alltså hanteras som det de faktiskt är: personer som befinner sig i Sverige illegalt? Hur ska det gå till?

Svar från en migga:

Jag tycker som de flesta andra på Migrationsverket att det här är  vansinne.

Miljöpartiet måste ha en hållhake på Löfven som heter duga!

Varför lägger våra politiker inte pengarna på att korta handläggningstiderna? Det skulle minska de sökandens lidande och förbilliga prövningen. Det är nämligen vistelsetiden som är dyr. Lång vistelsetid leder även till att det blir svårt att motivera en person att återvända hem.

När jag lyssnade på Liberalernas Björklund i Aktuellt fick jag uppfattningen att han tror att den långa handläggningstiden beror på att vi sitter och utreder en massa saker, men så är inte fallet. Den faktiska tiden som vi arbetar med ett ärende är kanske 10 timmar, resten är liggetid.

Istället för att lägga pengarna på en kort handläggningstid så läggar man dem nu på att förlänga processen och det för en grupp som helt saknar skyddsbehov. Jag fattar ingenting.

Kommentar: Regeringsmedlemmar och riksdagspolitiker i Sverige behöver inte hålla sig till korrekt lagstiftning. Inte heller behöver de lyssna på dem som kan lagstiftningsfrågorna betydligt bättre än de själva och som finns just som en spärr mot lagförslag som är uppåt väggarna. Som nu, när de står i begrepp att godkänna en speciallag för afghanska män: “Ny möjlighet till uppehållstillstånd”, vilket experter i Lagrådet underkänner helt:

Gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.

De här politikerna i riksdag och regering har också glömt bort eller förträngt vilka de företräder, på vilkas mandat de sitter och vilka de arvoderas av för att hantera frågor som är avgörande för rikets säkerhet men också för folkets trygghet och framtid. Ingen av de folkfjärmade politikerna lyssnar på miggorna, liksom inte heller på Säpo, Polismyndigheten, Migrationsverkets ledning, Förvaltningsrätten i Stockholm med flera och allra minst på sina uppdragsgivare och arvoderare: väljarna, folket.

 

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.