Klicka på textrutan för att komma till artikeln.

Hädanefter ska Mariestads kommun polisanmäla ensamkommande som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket.

I en stat som bygger på lag och ordning och där det mycket uttryckligen ständigt påminns om det självklara i att det ska råda “likhet inför lagen”, borde det som kommunstyrelsens ordförande i Mariestad, Johan Abrahamsson (M) och förste vice ordförande Rune Skogsberg (C) slagit fast, inte behöva berättas om som om det vore en nyhet. Det borde vara – och det borde alltid ha varit – en självklarhet.

– Det här handlar om att vi behandlar alla lika. Vi anmäler per automatik personer som försökt tillskansa sig försörjningsstöd på falska grunder, felaktiga ersättningar från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson och fortsätter:

– Asylsökande som har ljugit om sin ålder kostar skattebetalarna stora pengar. Om du till exempel har tre elever som är över 20 år i en gymnasieklass stjäl de resurser från någon annan. Vi hoppas att frågan lyfts nationellt och att fler kommuner följer vårt exempel.

Bidragsfusket måste stävjas, det är inga småpengar vi pratar om. Ensamkommande kostar samhället stora belopp.

Kicka på textrutan och lyssna och läs inslaget i SR P4 Skaraborg. Oppositionsrådet Ida Ekeroth har synnerligen märklig inställning till varför en del inte ska omfattas av samma lagar som andra, bland annat (ordagrant nedtecknat):

De är redan i en svår situation, de får inte bo kvar på boendet. De har bott i Mariestad under flera år i många fall. I många fall får de inte heller gå kvar i skolan för att de har flyttat till en annan kommun i många fall. Och med största sannolikhet kommer ju de här personerna att bli utvisade.

Oppositionsrådet Ida Ekeroth och partikollegan Janne Jansson (S) reserverade sig mot Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut och uttalar sig på ett sätt som innebär att de inte anser att “likhet inför lagen”, en av den svenska rättsstatens grundbultar, ska gälla. Olika regler och lagar för olika grupper av människor som vistas i landet. En märkvärdig inställning som kanske borde uppmärksammas mer eftersom det kan få betydelse för hur människor röstar i nästa val.

Här har det rapporterats och slagits larm om oegentligheter och bedrägerier på många områden i ett otal texter (den första från den 31 januari 2007) genom åren. Svenska myndigheter, politiker och medier har låtit det mesta passera och skattebetalarna har fått betala. Nedan långa lista på texter om olika sorters bedrägerier är långt ifrån komplett. Den innehåller bara en bråkdel (!) av alla larm som slagits genom åren men som till största delen verkar ha klingat ohörda. Att ens försöka drömma om vad alla bedrägerier begångna av hitkommande personer som sökt asyl genom åren går inte. Bedrägerier som så gott som hela samhället låtit bli att agera mot. Summorna måste vara så astronomiska att det knappt finns så många nollor i det matematiska systemet. De mänskliga nollorna i det svenska systemet däremot, de har låtit – och låter – bedrägerierna pågå.

•  Om dokumentlöshet och falska identiteter – 31 januari 2007
•  Syriskt par i Gävle fick svenskt medborgarskap på falska grunder – 14 maj 2007
•  En migga berättar om hur olika man ser på identitetshandlingar i Storbritannien och Sverige  – 4 november 2007
•  Skriftlig fråga 2007/08:328 Förfalskning av nationalitet – 12 december 2007
•  Om domar och vägledande beslut gällande asylansökningar i falska identiteter – 13 april 2008
•  En migga: ”Utländska pass utfärdade på falska grunder accepteras som bevis på identitet av åklagare.” – 25 juni 2008
•  En migga: ”42 % av alla granskade handlingar är falska”  – 24 september 2008
•  En migga om att personer utan styrkt identitet och med falska historier inte ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige – 7 augusti 2009
•  En migga: ”Det är orättvist att Sverige inte betalar!” – 18 augusti 2009
•  En migga: ”Samtidigt utreder vi medelklassiranier – som helt saknar asylskäl …” – 17 september 2010
•  En migga: ‘De har inte ens anmält sig på skolan eller universitetet på orten dit de skulle, utan omedelbart bytt identitet och ansökt om asyl i stället.’ – 16 oktober 2010
•  En migga: ”Ena dagen måste vi ta alla i förvar och jobba för att dessa identitetslösa lycksökare lämnar Sverige; andra dagen ska vi blunda och tänka: ”Hur skulle det vara i Sverige utan alla dessa kreativa människor som tar sig hit?” – 28 december 2010
•  En migga: ”Irakier, även de som presenterar sig som kristna, har ofta falska handlingar. Varför?” – 2 januari 2011
•  En migga: ”Samtliga hade bytt namn och samtliga hade pass.” 26 januari 2011
•  En migga: ”Migrationsverket underlåter att polisanmäla bedrägerier och förfalskningar av handlingar och beviljar i stället PUT.” – 11 mars 2011
•  En migga: ”Ambassadtjänstemän ute i världen skriker sig hesa – till ingen nytta – om att de eller de studieintygen är förfalskningar och att skolorna inte ens existerar.” – 21 maj 2011
•  En migga om ”eritreaner” igen: ”I Sverige lägger modern sitt etiopiska pass i byrålådan och ansöker om asyl, som eritrean, med ett antaget namn och utan id-handlingar.” – 25 augusti 2011
•  F.d. migga, nu anställd vid Skatteverket: ”Att kontrollen är mer än bristfällig i många fall vet jag, men att det inte görs någon kontroll alls kom verkligen som en chock.” – 27 januari 2012.
•  Skatteverket har fått order om att frigöra 10.000 (tiotusen!) personnummer för somaliska anhöriga – 23 mars 2012.
•  En migga: ”Någon enstaka gång får vi äran att intervjua asylsökande som faktiskt har unika skyddsskäl…” – 10 juni 2012
•  Miggor berättar om asylbedrägerier som pågår dag ut och dag in, år ut och år in – 4 oktober 2012
•  En migga: ”Familjen fick PUT tack vare att inga utredningar gjordes, deras falska id-handlingar godtogs också.” – 12 oktober 2012
•  En migga: ”Det är ju faktiskt, i själva verket, den asylsökande som ska lägga sina identitetshandlingar på bordet innan han eller hon ens ska få sin ansökan prövad!” – 14 oktober 2012
•  Fyra miggor: ”Ren lögn!” – 28 april 2013
•  EMN: ”Enligt EU-ländernas bedömning varierade andelen personer som ansökte om asyl utan identitetshandlingar från 25 procent i Lettland till 94 procent i Sverige och Norge.” – 13 juni 2013
•  En anställd vid Försäkringskassan: ”Det samarbetas alldeles för lite mellan svenska myndigheter!” – 7 september 2013.
•  En migga: ”Syrier anges som till 89 procent passlösa.” – 3 oktober 2013
•  En migga: ”Genom Lean har vi reducerat asylproceduren till en antaglighetsbedömning.” – 14 oktober 2013
•  En migga: ”Konsekvensen blir den, att en person som söker asyl med falska handlingar mycket väl ändå kan få permanent uppehållstillstånd, i synnerhet när det gäller sökande som uppger sig komma från Syrien.”  – 19 april 2014
•  En migga: ”Varför berättar inte de styrande om det accelererande asylmissbruket?” – 12 juli 2014
•  En polis: ”De har stött på flera fall där personer, som uppehåller sig utan giltigt tillstånd i Sverige, ändå har kunnat ta del av arbetsförmedlingens stödinsatser med både utbildningar och nystartsjobb.” – 16 juli 2014.
•  Om de styrande hade lyssnat det senaste decenniet så hade den nya asyllag som röstas igenom i riksdagen den 21 juni inte behövts  – 21 juni 2016
•  Asylsökande med många identiteter – känt för myndigheterna sedan 20 år – 27 april 2016.
•  En migga och jag: Nog vore det väl rimligare och mer rättssäkert att de som får UT skulle ges tillfälliga samordningsnummer, inte personnummer med obegränsad giltighetstid? – 25 augusti 2016.
•  Påminnelse om en del av vad miggor och ambassadpersonal berättat genom åren… – 25 maj 2017
•  Varför har ni inte lyssnat på oss? Och: Det minsta invånarna och medborgarna i en civiliserad rättsstat måste kunna kräva är att staten inte gör okända människor till medborgare. – 9 juni 2017

Ovanstående är som sagt en bråkdel av vad som skrivits på den här sajten om identitets- och andra bedrägerier på asylområdet under de 12 år som bloggen funnits. Information har således varit tillgänglig under hela den tiden. Och är tillgänglig nu.

© denna blogg. Vid citat, vänligen länka alltid till originalinlägget.