Så här såg den allra första lilla texten ut då, för 16 år sedan.

Idag, den 5 maj 2021, är det alltså 16 år sedan min allra första bloggning. Att jag började blogga just då berodde på en utmaning från PM Nilsson, som då var politisk redaktör på Expressens ledarsida. Så jag skapade en enkel blogg på en plattform som fanns då, som jag faktiskt inte ens kommer ihåg vad den hette – nya plattformar och webbhotell har ju utvecklats sedan dess – och skrev, förutom det lilla tillkännagivandet till vänster, också denna text samma dag, den första “bloggardagen”:

•  Dubbelavdankad generaldirektör utreder sina egna före detta verk – 5 maj 2005. Ur texten:

Nu tänker regeringen ge den dubbelt avdankade generaldirektören Lena Häll Eriksson i uppdrag att utreda vad ökningen beror på och föreslå åtgärder. Hon har tidigare varit chef för både Migrationsverket och Kriminalvårdsverket, poster som hon fått lämna. På båda dessa verk var hon ansvarig för det som gick fel. Och nu ska hon utreda…

– Lena Häll har en väldigt bra bakgrund på det sättet, säger Bodström.

I beg to differ.

När nu den här texten publicerats finns det 9.920 texter på sajten. Alltså niotusenniohundratjugo. Texter. Skrivna av mig. Men också av miggor och en del andra som haft något annorlunda och eget att berätta under rubriken Be my guest. Den senaste Be my guest-texten är för övrigt skriven av en man som fyller år samtidigt som den här sajten, alltså den 5 maj. Läs gärna hans text som har rubriken Kan man reklamera ett monument?

En liten kavalkad av texter som genom åren publicerats den 5 maj eller däromkring:
•  Vickys Livs: Gosskören sjöng på Valborgsmässoafton – 4 maj 2006. (Här finns hela historien om Vickys Livs).
•  Finlandssvensk ordbok # 13 – 5 maj 2007.
•  Jag läser andras bloggar 1.  – 4 maj 2008.
•  Från tjeckisk horisont – 5 maj 2009. (Övriga texter i serien: Besöket i Prag fortsätter, Besök på bilfabriken Skoda, Employment Summit i Prag den 7 majOm och från Tjeckien.
•  En migga: “…så borde det vara EU:s och i viss mån Sveriges sak att se till att någon del av det ekonomiska stödet som man ger till den självständiga republiken Kosovo går till att bygga ut sjukvården, handikappomsorgen och åldringsvården” – 4 maj 2010.
•  En migga: “Asyl handlar ju inte om den här typen av fall.” – 5 maj 2011.
•  Regeringen och riksdagen vill inte ta till sig bevisen för vilket kaos de har skapat – och skapar. – 5 maj 2012.
•  En migga: “Men under senare tid har det tyvärr visat sig att en icke försumbar del av dem som vi trott vara asylsökande på flykt från krigets Syrien istället är syrier som bott i andra länder i mer än tio år och som inte sällan till och med är medborgare i dessa länder. – 3 maj 2013.
•  Studietripp ut i en av Sveriges verkligheter med en av regeringens stabschefer – 6 maj 2014.
•  Varför tillåter – och nästan uppmanar Sverige till skapandet av – parallellsamhällen? – 5 maj 2015.
•  “Nytysken”: “124 mil och nästan 6.000 kronor för att få ett svenskt pass” – 3 maj 2016.
•  En migga: “Att falskeligen konvertera är bara ett av många verktyg i verktygslådan för den som vill få asyl trots avsaknad av asylskäl.” – 5 maj 2017.
•  Finland. “1.052 personer var misstänkta för brott och 95 procent av dem var män, något över hälften var högst 25 år och 62 procent var irakiska medborgare.” – 5 maj 2018.
•  Affe in memoriam. 13 år har gått… – 9 maj 2019.

Från 2020 finns tre texter
•  På vilket sätt skulle asylskäl, som inte fanns från början, kunna uppkomma efter fyra eller tio års illegal vistelse i Sverige? – 6 maj 2020
•  Centerpartisters lappande och lagande skadar Sverige. Lita inte ett ögonblick på dem i migrationspolitiska frågor! – 13 maj 2020.
•  Finland. Finländska elever bland de bästa i PISA 2018-undersökningen om 15-åringars ekonomikunskaper i 20 länder. -18 maj 2020.

 

© denna sajt.