Tillägg den 7 maj, dagen efter att nedanstående text publicerades. En reaktion från en bloggläsare som gjorde mig glad:

Vilken härligt rak krönika! Jag har nog finskt påbrå. Det raka tilltalet och tydligheten i din krönika är svår att motstå. Kvalitet och fakta.

Undran: Var regeringsmedlemmarna frånvarande i ämnet svenska?

Texten från den 6 maj:

I augusti ska ett färdigt förslag till hur asyl- och migrationspolitiken i Sverige ska ska se ut i framtiden presenteras. Representanter för samtliga riksdagspartier har då i knappt ett år suttit i sin migrationspolitiska kommitté och filat på nya regler som – uttryckt med flummigt politikerspråk – “ska hålla över tid”. Ingen vet riktigt vad vare sig “hålla” eller “över tid” betyder. Men det ska tydligen stiftas en ny lag som ska fungera. Till skillnad från utlänningslagen… Som det inte är något fel på egentligen, bara att den inte “hållit över tid”, om man med det menar att man helt enkelt inte följt den och att man gjort den otydlig och ohanterliga genom en mängd pålägg, tillägg och särlagar. Samt att den statliga myndigheten Migrationsverket skapat så många “rättsliga ställningstaganden” som i praktiken tillämpas som om de vore lagar, att ingen till slut vet riktigt vad som gäller.

Klicka på textrutan för att läsa artikeln på Sveriges Radios sajt.

Ur inslaget i Sveriges Radio:

Den som har fått ett definitivt avslag på sin asylansökan ska få vänta tio år innan han eller hon kan lämna in en ny, jämfört med dagens fyra år. Det är ett förslag som den migrationspolitiska kommittén överväger, enligt uppgifter till Ekot.

Ett utvisningsbeslut preskriberas i dag vanligtvis efter fyra år. Då kan en person lämna in en ny ansökan om asyl. Men det här kan alltså komma att ändras.

Vidare sägs i inslaget att:

Bedömningen är dock att det signalvärde som skärpta regler innebär väger över och kommer att ha en avskräckande effekt, eftersom det är stor skillnad på att hålla sig kvar i ett land under fyra år och under tio år.

Helt opolitiskt, endast faktiskt, praktiskt och troligen också juridiskt, kan man starkt undra hur i hela fridens dar de som ingår i denna kommitté egentligen tänker. Det ter det sig som om det saknas förmåga att tänka klart hos de personer som resonerar så här och som nu ska snickra ihop nya lagar och regler för asyl- och migrationspolitiken. Så som de tänker (= kortnäst) och uttrycker sig så kommer det att bli om möjligt ännu värre på asyl- och migrationsområdet än det är idag.

Kommentarer
Den som har fått ett definitivt avslag på sin asylansökan har ju fått just ett definitivt avslag på sin asylansökan! Och ordet “signalvärde” hör knappast ihop med lagstiftning som ska “hålla över tid”, om man med “hålla över tid” menar “länge och oavsett vilka partier som sitter i regeringsställning”.

Synonymer till ordet “definitivt” är bland annat:
slutgiltigt
oåterkalleligt
absolut
verkligen
avgjort
bestämt
för gott
en gång för alla

Om en ansökan om asyl är definitivt avslagen så betyder det ju att beslutet är just “slutgiltigt”, “oåterkalleligt”, “absolut” etc.

Att säga att en person, efter att han levt illegalt i Sverige i tio år (idag gäller fyra år…), kan söka asyl på nytt, när avslagsbeslutet var definitivt, är förstås omöjligt.

Att dessutom anse att en person, som levt illegalt i Sverige i tio år (idag gäller fyra år…) och trotsat lagakraftvunnet avslag och beslut om utvisning ska kunna söka asyl igen är ju barockt! Hur skulle personen ha kunnat få asylskäl och behöva skydd gentemot sitt hemland om han varit i Sverige först kanske två, tre år som asylsökande och därefter tio år illegalt? Om han inte hade asylskäl tio år tidigare och vistats i Sverige hela tiden och inte i sitt hemland, hur skulle plötsligt asylskäl ha kunnat uppstå?

Känner alla som sitter i migrationspolitiska kommittén till vad “asyl” och “asylskäl” är för något?

Dessutom
Om alla som sitter i migrationspolitiska kommittén insåg det helt oförenliga i begreppen “definitivt avslag på asylansökan” och “preskriptionstid” så skulle de inte diskutera dessa två saker på samma gång.

 

© denna sajt. Vid citat eller annat användande av innehållet i denna text, vänligen länka till originalinlägget.