Den 5 maj 2005 började jag blogga.

Det har gått 15 år sedan dess.

Under dessa 15 år, 5478 dagar, har jag publicerat 9726 texter. I genomsnitt 1,8 inlägg per dag. Varje dag. Vardag som helgdag.

Här följer
en kavalkad
med en text från månaden maj, varje år 2005 – 2020

•  Om hårdare tag mot långsamma myndigheter – 31 maj 2005. Ur texten:

Den 26 maj skrev jag att jag samma dag hade läst i en informationsruta från Riksdagen i en tidning, att: “Det ska bli hårdare tag mot långsamma myndigheter”. Jag skrev också att jag skulle återkomma med mer information. Eftersom tusentals människor berörs borde ju allmänintresset vara rätt stort och jag har inte sett att den här frågan skulle ha uppmärksammats i medierna.

•  Vickys Livs: Och nu har de eldat upp torgvagnen också! – 7 maj 2006. Ur texten:

Torgvagnen är den lilla, platta, röda, hopfällda grejen. Eller var, för av den finns nu blott aska kvar. De fina gröna trämöblerna som en god vän till Affe snickrade förra året, har också sänts till trämöblernas himmel. Och gamlingarna i kvarteren runt omkring har nu inget att sitta på och inmundiga sitt medhavda termos kaffe eller en glass från kiosken. Men stadsdelsnämndens tjänstemän är nöjda!

•  Om besöket på Vietnams ambassad – 30 maj 2007. Ur texten:

Vi var på Vietnams ambassad idag. Jag kan för tillfället, av olika anledningar, inte berätta om vad som hände där. Det enda jag idag kan säga är: Kafka. Kafka i kubik och Kafka i kvadrat. Sedan får var och en tolka det som den vill.

•  Svensk gränspolis har inte resurser att utreda människosmuggling! – 31 maj 2008. Ur texten:

Peter Schröder, utredningschef vid gränspolisen i Västra Götaland:

Problemet är större än vi trodde. Bara i Göteborg finns det minst 15 kända ligor som smugglar människor, men mörkertalet är troligtvis stort.

Jag har sagt det otaliga gånger, också här på bloggen:

Sverige har ingen aning om vilka människor som kommer hit och som väljer att stanna här oavsett vilka beslut som fattas av Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Ingen som helst aning…

•  Axels kiosk har öppnat igen! – 1 maj 2009. Ur texten:

Nu har parken blivit en trevlig oas i stället, och det är helt och hållet Kalle Schröders förtjänst. Han orkade ta sig igenom och förbi alla hinder som fanns, och öppnade den lilla kiosken förra året.

•  Folkstorm, president- och ministeruttalanden, JO-anmälningar… – 29 maj 2010. Ur texten:

…biter inte på Vaxholms kommun.

•  Finland: Nya id-kort i olika färger från den 31 maj 2011 – 31 maj 2011. Ur texten:

Från den 31 maj 2011 utfärdar Polisen i Finland nya id-kort med mängder av lagrad ny säkerhetshöjande information. Id-korten har olika färger: blå för vuxen finsk medborgare, violett för minderårig finsk medborgare och gulbrun för utländsk medborgare.

•  I Finland har man en lag om utlänningsregister – 29 maj 2012. Ur texten:

I Finland underlättar utlänningsregistret både kontroll av in- och utresande och illegal respektive legal vistelse i landet; planering av olika åtgärder inom utbildning och arbetsmarknad m.m. samt –  inte minst – gör det möjligt att få fram korrekt statistik för olika ändamål.

•  En migga: “Men under senare tid har det tyvärr visat sig att en icke försumbar del av dem som vi trott vara asylsökande på flykt från krigets Syrien istället är syrier som bott i andra länder i mer än tio år och som inte sällan till och med är medborgare i dessa länder. – 3 maj 2013. Ur texten:

Men under senare tid har det tyvärr visat sig att en icke försumbar del av dem som vi trott vara asylsökande på flykt från krigets Syrien istället är syrier som bott i andra länder i mer än tio år och som inte sällan till och med är medborgare i dessa länder.

En av mina senaste asylsökande “från Syrien” visade sig vara medborgare i ett annat EU-land! Även om det land där han är medborgare är hårt drabbat av ekonomisk kris så förstår jag inte poängen med att han kommer som asylsökande till Sverige och ljuger ihop en asylberättelse som kan ge honom ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på tre år. Fast han får ju förstås då, efter beviljat UAT, både bostad, svenskundervisning  och även försörjningsstöd i tre år, om han inte kan försörja sig själv. Det är givetvis en stor fördel framför att han i stället kommit hit som EU-medborgare för då hade han måst försörja sig själv från första början.

•  I den nya miggboken träder en migga fram – 27 maj 2014. Ur texten:

 Det finns alltså hundratals och åter hundratals berättelser, som sträcker sig över en period av sex år och tre månader. Miggorna har berättat om vad de ser, hör och upplever på sina positioner som handläggare och beslutsfattare på en av S

•  En migga: “Generaldirektören kräver närvarande chefer, men själv har han inte hörts av på över två månader.” – 27 maj 2015. Ur texten:

En myndighet i kris som nog Migrationsverket får sägas vara, eller i varje fall nästintill, och dess högste chef syns inte till. I varje fall upplevs situationen så av en del miggor. Vad ska man säga om det? Troligen jobbar han väl på i det fördolda enligt devisen “verka men icke synas”. Men någon gång emellanåt borde han synas bland sina underlydande, miggorna. Och på sin blogg. Dock gav han en intervju i Norrköpings Tidningar den 19 maj under rubriken “Vi förtjänar bättre betyg”.

•  Arbetsförmedlare Y: “Många har redan företag i Grekland och är gifta med grekiska kvinnor som driver företaget vidare medan mannen är “flykting” i Sverige.” – 28 maj 2016. Ur texten:

Många har redan företag i Grekland och är gifta med grekiska kvinnor som driver företaget vidare medan mannen är “flykting” i Sverige. Han besöker regelbundet familjen i Grekland och skriver under diverse viktiga papper. Ibland har han för avsikt att “flytta över” företaget till Sverige, men då det för det mesta rör sig om skrädderi eller liknande verksamhet som inte är så lönsamma att driva i Sverige på grund av löne- och skatteläget så blir det sällan av.

Jag märker dock att fler och “investerare” köper svenska företag, till exempel bilskrotar och restauranger, som sedan ska drivas av lokalt anställda personer som då ska ha instegsjobb och nystartsjobb trots att de fungerar som både VD och platschef.

•  Snedvriden syn på rätten till skydd och asyl – 29 maj 2017. Ur texten:

personer som sökt asyl här och i två instanser – Migrationsverket och migrationsdomstolen – inte befunnits ha rätt till asyl eller skydd enligt utlänningslagen, ändå ska ges uppehållstillstånd. Med allt vad det innebär av bidragsförsörjning i många år, skattemedelsfinansierat boende, dito utbildning, sjukvård, tandvård etc. Det är svårt att förstå hur sådana här tankar kan få fäste i en rättsstat och hur högljudda och mångordiga rörelser på fullt allvar kan anse att det

•  Val 2018. Minderårighet är inte asylgrundande och utlänningslagen har ingen paragraf som ger rätt till försörjningsinvandring –  29 maj 2018. Ur texten:

Vilka är det som är tänkta att tvingas försörja dessa människor – och andra anhöriga till hitkomna – utan asyl-eller skyddsskäl? Vilka ska avstå från bostad åt personer från Afghanistan utan anledning att vistas i Sverige? Vilka ska bekosta deras sjukvård, tandvård, utbildning? Och VARFÖR?

Ett stort fel är att i Sverige tycks regeringen, partiledare och andra politiker samt de flesta journalister felaktigt tro att “minderårighet” är asylgrundande. Så är inte fallet. Men de förmedlar den felaktiga uppfattningen också till allmänheten, folket.

•  Sverige: “Flyktingar inte orsak till fler anmälda sexualbrott”. Finland: “Afghanska och irakiska män överrepresenterade i sexualbrottsstatistiken”.

Sverige: Flyktingströmmen 2015 har som mest bidragit till en liten del av ökningen av de rapporterade sexbrotten senaste åren, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, som påpekar att det handlar om osäkra skattningar.

Finland: Utländska medborgare, särskilt irakier och afghaner är överrepresenterade i sexualbrottsstatistiken.

•  Riksdagsledamöter, regeringar, medier, aktivister har skadat både Sverige och dem de visat sin snedvridna “humanitet” – afghanerna utan asylskäl – 4 maj 2020. Ur texten:

SVTs inslag “Fast tjänst på sex månader – det finns inte” är också det skrivet mer som ett inlägg för att få dem som läser och lyssnar att tro/tycka att dessa personer ska få stanna här. Alltså oavsett vad utlänningslagen säger och oavsett att dessa unga afghaner inte har asylskäl. SVT bidrar i inslag efter inslag till att föra fram detta så att många som läser och lyssnar tror att detta är “sanningen” eftersom många fortfarande litar på Public Service.

 

@ denna sajt.