Finland. 7.816 personer beviljades finskt medborgarskap år 2020.

Enligt Statistikcentralen fick 7.816 utländska medborgare som var fast bosatta i Finland finskt medborgarskap under år 2020. Jämfört med år 2019 beviljades 1.833 färre personer finskt medborgarskap. Uttryckt i relativa tal minskade antalet med 19 procent från året innan.

Sverige. 81.377 personer beviljades svenskt medborgarskap 2020.
Källa: Migrationsverket.

Tankeexperiment: Om man tar med i beräkningen att Sverige med sina 10,2 miljoner invånare har en ca 86 procent större befolkning än Finland med 5,5 miljoner invånare, så skulle Sverige – om man beviljat lika många (få) medborgarskap som grannlandet Finland – ha beviljat ca 14.500 medborgarskap. I stället för 81.377…

Läs också:
•  Om att ett överväldigande antal beslut gällande svenskt medborgarskap som är oåterkalleligt, fattas genom enmansbeslut av personer som inte är säkerhetsklassade – 18 februari 2021. Ur texten:

Det finns två starka skäl till oro gällande rättssäkerheten i dessa beslut. Den ena är mängden av viktiga beslut, som fattas av en enda person (enmansbeslut). Den andra är att en persons vandel och bakgrund inte med självklarhet kontrolleras innan en anställd får beslutanderätt i medborgarskapsfrågor.

©denna sajt.