Klicka på textrutan för att läsa krönikan i Bulletin.

Ur texten:

Lagar stiftas av Sveriges riksdag, inte av Migrationsverket. Migrationsverket är enligt lag inte skyldigt att kontrollera dem som anställs för att fatta viktiga beslut. Realiteten är den att också personer med utländskt medborgarskap (och förvärvat svenskt medborgarskap) anställs och kan ges rätt att bevilja eller avslå ansökningar om svenskt medborgarskap.

Det handlar alltså om tjänstemän hos Migrationsverket som har rätt att fatta beslut om beviljande av svenskt medborgarskap. Beslut som är oåterkalleliga. Avslagen överklagas så gott som alltid i migrationsdomstol.

Det finns två starka skäl till oro gällande rättssäkerheten i dessa beslut. Den ena är mängden av viktiga beslut, som fattas av en enda person (enmansbeslut). Den andra är att en persons vandel och bakgrund inte med självklarhet kontrolleras innan en anställd får beslutanderätt i medborgarskapsfrågor.

Läs också:
–  En migga: “Hur många – oåterkalleliga – medborgarskapsärenden planerar Migrationsverket att avgöra 2021 och 2022? Det är ju intressant inför 2022 års riksdagsval …” – 5 februari 2021
–  Skriftlig fråga “2020/21:1679 Säkerhetsklassade tjänster” från Kristdemokraternas migrationspolitiske talesman Hans Eklind till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson – 9 februari 2021.
–  Justitie- och migrationsministern besvarar Hans Eklinds (KD) skriftliga fråga om “säkerhetsklassade tjänster” – 17 februari 2021.

 

© denna sajt (och krönika Bulletin). Vid citat, vänligen länka till relevant inlägg.