Läs först Skriftlig fråga “2020/21:1679 Säkerhetsklassade tjänster” från Kristdemokraternas migrationspolitiske talesman Hans Eklind till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Idag, onsdagen den 17 februari, är dagen då justitie- och migrationsminister Morgan Johansson svarade på den skriftliga fråga som Kristdemokraternas migrationspolitiska talesperson, Hans Eklind ställt.

En viss nonchalans visade ministern genom att inte passa de tidsregler som gäller: hans svar inkom kl 12:28 när han, enligt reglerna,  skulle ha svarat före kl 12:00. Men vad bryr sig väl en minister om sådana petitesser som att det finns regler för kommunikationen mellan honom och riksdagen. Liksom på pandemiområdet, då Morgan Johansson – mot regeringens egna rekommendationer – gav sig ut och reahandlade på annandagen, är det inte så noga för ministrarna i den svenska regeringen att hålla tider och agera efter de lagar och bestämmelser som finns. 28 minuter hit eller dit, det tyckte väl ministern inte var så noga.

Moderaternas migrationspolitiska talesperson, Maria Malmer Stenergard, hade ställt en liknande fråga (2020/21:1669 “Säkerhetsklassning av tjänster) som Hans Eklind (KD), och Morgan Johansson svarar bland annat:

Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhetsskyddslag (2018:585) i kraft. Lagen innebär en modernisering och en ambitionshöjning på säkerhetsskyddsområdet.
———-
Enligt den information som inhämtats arbetar Migrationsverkets säkerhetsfunktion löpande med att utveckla och förbättra säkerheten på myndigheten. Myndigheten utför i dagsläget också en översyn över alla Migrationsverkets roller för att avgöra vilka anställningar som ska placeras i säkerhetsklass. Det kan i sammanhanget också nämnas att det inom Regeringskansliet pågår arbete med att ta fram lagförslag som bl.a. syftar till att stärka tillsynen på området. 

Kommentar: Ett tämligen menlöst svar, som i sin helhet kan läsas här. Men om några år kanske det kommer någon förändring… Eller också inte. Om rikets och folkets säkerhet inte har hög prioritet i Sverige.

 

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till detta inlägg.