Klicka på textrutan för att läsa hela texten.

Den 3 februari skrev jag den här krönikan i Bulletin. Kort ur texten:

Migrationsverket:

Anställda på medborgarskapsenheten omfattas inte idag av säkerhetsskyddslagen men en översyn görs i dagsläget över alla Migrationsverkets roller för att avgöra om säkerhetsklassning bör utökas till fler roller än de som redan är säkerhetsklassade idag.

Läs gärna hela texten för att få hela sammanhanget och komplettera med att läsa texten Har den svenska statliga myndigheten Migrationsverket alltså krigsplacerat icke svenska medborgare?!

Det, som man kan läsa om i ovannämnda texter, är så absurt att det är rent obegripligt att det kan vara så i ett land som påstår sig vara en demokrati och en rättsstat.

Möjligen inspirerad av min krönika i Bulletin, har två dagar senare en skriftlig fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, kring ovan märkligheter, inlämnats av Kristdemokraternas migrationspolitiske talesman Hans Eklind. Morgan Johansson ska svara senast den 17 februari kl 12:00.

Klicka på textrutan för att läsa hela texten.

Ur den skriftliga frågan:

Handläggare med befogenhet att pröva exempelvis medborgarskap besitter en oerhörd makt över en annan människas livsöde. Samtlig ”operativ personal” har dessutom i sin tjänsteutövning tillgång till mycket känslig information om den enskilde sökande, också om personens familjeförhållanden i Sverige och i hemlandet. Om denna makt missbrukas har det svenska myndighetsväsendet inte enbart varit naivt; det har också misslyckats med att skydda individen och samhället.
———-

Därför är det utomordentligt viktigt att Migrationsverkets personal säkerhetsprövas vid en anställning. Den enskilde tjänstemannen ska inte ta någon annan hänsyn, eller ha några andra lojaliteter, än att säkerställa att Migrationsverkets verksamhet bedrivs rättssäkert. Det handlar också om att säkerställa att verkets verksamhet sker i nära samarbete med andra myndigheter, såsom Säkerhetspolisen, för att vi ska ha en fungerande statsförvaltning som åtnjuter medborgarnas förtroende.

Hela den skriftliga frågan kan alltså läsas genom att man klickar på textrutan ovan.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till dett inlägg.