Här följer en del kortrapporter och kommentarer från några miggor som jag fått den 3-5 februari, kanske med anledning av min krönika som publicerades i Bulletin den 3 februari. Varje liten kortrapport och information nedan borde i sig vara ett ämne också för de större medierna att sakligt, korrekt och icke-aktivistiskt ta upp. Inte bara för mig.

Har sett många syriska pizzabagare som kommit hit på arbetstillstånd och sedan sökt asyl efter ankomst. Alltså yrken som inte personen har nån naturlig bakgrund i; typ en bilmekaniker från Damaskus som fått arbetstillstånd som pizzabagare i Kramfors.

Samma yrken som nu personer med ”gymnasietillstånd”, liksom skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd, konkurrerar om för att kunna få permanent uppehållstillstånd på! Vi beviljar alltså folk arbetstillstånd att komma hit på lågkvalificerade yrken – samma yrken som många av dessa personer med tillfälliga uppehållstillstånd är hänvisade till. Tjänster de kanske inte får, för att dessa ”vakanser” är högvaluta på marknaden från tredje land!

* * * *

Det är anmärkningsvärt att för dem, som enligt Nya gymnasielagen, NGL, får permanenta uppehållstillstånd, PUT, enligt 17 § där kraven är att man har lön så man klarar sig utan sociala myndigheter, utgår man från kostnader för bostad, hemförsäkring elkostnad samt uppå det normen enligt Soc för en ensamstående person. För dem som ligger på ca 13.000 kronor efter skatt +\- så ligger många preciiiiis över och får då PUT.

Men många – så gott som alla – som är här enligt NGL har ju lån hos CSN. Och efter åratal inom språkintroduktion och kanske 3 1/2-4 år på Folkhögskola så blir det en hel del i ackumulerad studieskuld för studier på icke-postgymnasiala studier. Det är examina som i bästa fall ger fasta tjänster på mycket lågbetalda yrken, men de får studielån som någon som läst en kvalificerad universitetsutbildning som syftar till välbetalda yrken eller i vart fall yrken som medger betalning av årliga – annuitetsbaserade lånebetalningsplaner – baserat på BRUTTOLÖNEN skatteåret innan. Med ett tak på minst 5 procent av årsbruttolönen. Den faktorn räknas inte alls in i kalkylen för om en person ska beviljas PUT! Hur har regeringen tänkt här? Ska man bara helt sonika avskriva lånen för dessa afghaner som aldrig ens hade asyl- eller andra skäl att få tillstånd att stanna i Sverige, medan alla övriga får avbetala CSN till slutet av sitt arbetsliv?

Samtidigt talas det om hur skuldberget växer hos Kronofogden…

Hur är kopplingen till arbetsförmedlingen? Tjänster måste ju utlysas innan icke-unionsmedborgare får anställas – Arbetsförmedlingen har ju tydligt utpekats som infiltrerad. För några år sedan talades det om ”etableringslotsar” som Arbetsförmedlingen kontrakterat varav en del visat sig vara IS-rekryterare.

* * * *

Förr, när man tagit in korttidsvikarier för balansavarbetningar, så har dessa rekryterings-gig varit rena ”speed-dating” eventen!

* * * *

Svenska medborgares fingeravtryck finns ju heller inte i systemen. Därför torde man om man har ursprung i något stort asylland – men med svenskt medborgarskap – kunna komma och söka asyl i en annan identitet, kunna språket och förhållandena i landet tillräckligt bra för att nå upp till beviskravet ”sannolikt”. Alltså, man ”bor” i asylidentiteten i EBO dit man får sin post från MIV etc. Får man sedan tillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande så har man en parallell identitet. För anknytningar och annat…

* * * *

Och det där med samordningsnummer. Visst kan man starta företag med sådana? Finns inte risken att folk kommer på arbetstillstånd i företag startade med samordningsnummer tillhörigt någon som kanske inte ens finns i landet? Har inte siffran 800.000 samordningsnummer nämnts?  Det skrevs ju i tidningarna för sjutton att IS-terrorister uppburit föräldrapenning i Syrien och Irak! Vi har en sjukskriven irakisk försvarsminister!

* * * *

“Varaktigt bosatta”. Det handlar om personer som bott i ett EU-land i fem år. De kan sedan flytta till ett annat EU-land. I Sveriges fall har detta ökat enormt. Danmark har tagit bort möjligheten att ens söka, men inte Sverige. 90 procent av alla som kommer – kommer från samma by i Pakistan. Vi snackar om 5.000-7.000 per år. Det är oklart om de ens haft uppehållstillstånd i Italien alls. Förmodligen är detta båg. Men vi får inte utreda detta ändå.

Inom samma kategori kommer också nigerianer till Sverige. Det är så Black Axe har etablerat sig här. Denna kategori handläggs som om de vore EU-medborgare, dvs att de behöver bara visa att de har arbete typ tre timmar i veckan. Ingen utredning görs. De behöver inte försörja sig själva och inte sin familj. I Danmark måste denna grupp ansöka som om de bodde utanför EU.

* * * *

Sedan bör Migrationsverket tillfrågas hur många – oåterkalleliga – medborgarskapsärenden verket planerar att avgöra 2021 och 2022. Det är ju intressant inför 2022 års riksdagsval…

* * * *

Angående Nya gymnasielagen, NGL, så går ju gränsen för att man anses kunna försörja sig vid ca 13.000 kr. När man tittar på boende, försäkringar, mobilkostnader, resor till jobbet etcetera så jämför man med normen för socialstöd. Men det finns ju ingen mall i beräkningen för om en sökande klarar sig precis över gränsen med några ynka hundralappar, för hur han skall ha utrymme att återbetala sina CSN lån…

* * * *

Det jag vet är att man på Asyl måste ha tvåmannabeslut, både föredragande och beslutsfattare. Detta finns inte på Tillstånd, vilket är helt sjukt. Inte när det gäller beviljande. Så en person kan sitta och bevilja mängder med positiva beslut ,till exempel skenäktenskap, utan att någon gör något åt det. Om det är samma för dem som handlägger medborgarskap vet jag inte. Där kan man ju omöjligt göra om det beviljats något då man enligt lag inte kan återkalla medborgarskap.

Kommentar: Är det någon “ansvarig” som bryr sig om det som dessa personer, som är anställda för att utföra det som de “ansvariga” beslutar om, rapporterar?

Klarläggande: Ordet “ansvarig” har satts inom citationstecken eftersom jag inte längre vet vad det betyder i Sverige. Är det att ta “time out” med full lön när man begått tjänstefel? Eller är det att bara svamla bort det man gjort och fortsätta som om ingenting hänt? Eller är det att tiga ihjäl sina klanterier? Jag vet inte.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.