Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, skrev den 19 februari följande på sin Facebook-sida:

Kommentar: Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, har samma rättigheter och ska behandlas i enlighet med samma ”likhet inför lagen” som alla andra i landet. Hon ska inte behöva backa när – som det onekligen verkar – andra intressenter än hussäljaren Esbjörn själv, lägger sig i och till och med försöker omyndigförklara Esbjörn, som enligt vittnen är fullt kapabel att fatta egna beslut, vilket han också har gjort. Men kanske hotas han också av personer med egna intressen som går på tvärs med Esbjörns. Kanske skrämde samma personer i hans honom, så som de försökte skrämma hota Ebba Busch med orden:

Vi ska hänga ut dig i hela rikspressen – det klarar du inte – backa!

Vilket de också gjorde, så hotet var inte tomt utan sattes i verket. Det såg Esbjörn, han visste vad de här människorna var kapabla till.

Lite skumt ter sig också detta, som Ebba Busch nu berättar:

En av de personer som har synpunkter på Esbjörns försäljning, vi kan kalla henne Y, har kontakt med en jurist och han anlitas under hösten. Han arbetar inte under titeln advokat, han är tidigare i hovrätt dömd till fängelse för sexuella övergrepp på minderårig.

Vilken roll den här mannen har – eller har haft – i den här husaffären är oklart, men det faktum att han nu nämns av Ebba Busch, som i månader levt under stor press på grund av den här sorgliga husaffären, måste innebära att han varit rejält inblandad. Annars hade han knappast nämnts.

Slutkommentar: Ebba Buschs partikollegor står förhoppningsvis (trots vad de märkligt nog uttryckte i Dagens Nyheter)  – det borde vara självklart! – på sin partiledares sida och stöttar henne när hon använder sig av samma lagliga rätt att agera som varje annan medborgare som helst skulle ha gjort i samma situation. För de fina orden ”likhet inför lagen” gäller ju också henne, de undantar inte politiker på höga poster. Feghet eller partitaktiskt tänkande – eller bådadera – ska inte övertrumfa lag och rätt. Dessutom kommer knappast väljarna – om man börjar taktikera politiskt – att rösta på ett parti som sviker och börjar sätta upp blöta fingrar i luften och ängsligt snegla på opinionssiffror i ett sådant här fall. Väldigt många vill kunna rösta på raka, tydliga, rättsmedvetna och lojala representanter för ett parti, inte på svikare.

Vem ska någonsin ens vilja tänka tanken att bli politiker med viktiga politiska uppdrag – allra minst partiledare – om den vet att den är fritt villebråd och kan jagas och drevas mot av medier om sådant som hör privatlivet till och om den sedan dessutom överges av sina kollegor om man söker den rätt i domstol som alla andra medborgare har? Om inte Kristdemokraterna har moral och rättsmedvetande nog att i ord och handling backa upp en av sina egna som befinner sig i en svår situation, vem ska då vilja rösta på dem överhuvudtaget?

Brasklapp för den som inte förstår, eller inte vill förstå: Det här inlägget handlar inte om partiet Kristdemokraterna. Det skulle kunna gälla vilket parti som helst. Det handlar om att i en civiliserad rättsstat gäller likhet inför lagen. Rätt att anmäla upplevd orättvisa till rättslig prövning. Och förutom det också om lojalitet, stöd och “ofeghet”.

© denna sajt. Vid citat ur texten, vänligen länka till detta inlägg.