Arbets- och näringsministeriet meddelar:

Finland har publicerat webbkursen Elements of AI i 21 EU-länder på deras egna språk. Lanseringarna inleddes i maj 2020 i Lettland och den sista kursen publicerades i slutet av april 2021 i Spanien och Slovenien.

Under sitt EU-ordförandeskap i december 2019 beslutade Finland att investera i européernas framtidsfärdigheter och erbjuda alla medlemsländer den avgiftsfria webbkursen Elements of AI. Målet är att utbilda en procent av EU-medborgarna i grunderna i artificiell intelligens och därmed stärka det digitala ledarskapet i Europa. Kursen har genomförts av Helsingfors universitet och teknologiföretaget Reaktor.

Näringsminister Mika Lintilä slår fast:

– Det är viktigt för Finland att öka det digitala ledarskapet i Europa. Vi upplever att artificiell intelligens och annan ny teknik ökar EU:s ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. Kursen Elements of AI är ett nödvändigt initiativ, och lanseringarna är en bra början på ett långvarigt arbete.

Vidare informerar ministeriet att:

Över 240 000 personer har skrivit in sig på kursen Elements of AI inom EU

Inom hela EU har 244.902 personer skrivit in sig på kursen, vilket är 0,055 procent av befolkningen. Kursens genomförandeprocent är 15,87. Av deltagarna är 54,9 procent män och 45,1 procent kvinnor.

– Cirka 2 procent av finländarna har genomgått kursen, och jag uppmuntrar alla européer att bekanta sig med den. Den centrala tanken för vårt universitet är att alla har rätt till vetenskap och lärande. Denna kurs är ett sätt att satsa på medborgarnas kompetens, främja kontinuerligt lärande och svara på samhällets kunskapsbehov, konstaterar rektorn för Helsingfors universitet Sari Lindblom.
———-

– Att exportera finländsk teknisk kompetens till Europa är ett av våra viktigaste mål, och utbildning är en viktig del av det. Elements of AI har lyckats nå människor i stor utsträckning oberoende av åldersgrupp, kön och utbildningsbakgrund. Vi hoppas att kursen uppmuntrar människor att även studera annan ny teknik via webben, säger Managing Director Ville Valtonen från Reaktor Education.

– Projektet stärker Finlands rykte som ett ledande land inom utbildning och digitalisering. Med hjälp av Elements of AI vill vi sörja för såväl den egna som de övriga EU-medborgarnas kompetensnivå. Vi tillhandahåller utbildning och kompetens även för andra. Projektet har också ett stort värde med tanke på Finlandsbilden, berättar chefen för utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati Laura Kamras.

Kunskapsnationen Finland erbjuder alltså nu kursen, där man lär sig grunderna i AI, artificiell intelligens, gratis också för svenskar. Klicka på textrutan och gå kursen, den som vill!