Klicka på text- och bildrutan för att läsa Centerpartiets text om sina migrationspolitiska förslag.

Det här är så pinsamt att jag nästan tycker synd om den unge mannen som står som frontfigur för dumheterna! Samtidigt får man väl ändå utgå ifrån att han är medveten om vad han låter sig användas till, eller frivilligt går med på att säga och göra.

Vi måste bort från lappandet och lagandet som kännetecknat svensk migrationslagstiftning de senaste åren.

Kommentar. Och det ska komma från lappandets och lagandets främsta hantverkare! Det är ju Centerpartiet som står för det största, dyraste mest kritiserade migrationspolitiska haveriet i mannaminne när de, mot all äkta expertis, röstade igenom och blev det parti som avgjorde att den rättsvidriga Nya gymnasielagen, NGL, gick igenom 2018

Tror Centerpartiet att svenska folket som fått lida för deras dumhet redan har glömt det? Att minnet är så kort att Centerpartiets oansvariga agerande för bara två år sedan faktiskt försvunnit ur folks minne? Det är till att att ha låg uppfattning om människors förstånd och minne. Centerpartiets agerande fick konsekvenser – som var lätta att förutse – för tiotusentals afghaner, för en massa aktivister, för skattebetalarna inte minst, för elever i skolor som inte fick den studiero och den takt på undervisningen när samtidigt tusentals män (alla vuxna!) skulle hanteras på gymnasierna. Och för hela samhället, för alla skattebetalare.

Skäms, Centerpartister! Skäms! Men det gör ni inte för ni är delar av ett teflonparti helt utan förankring i verkligheten på det migrationspolitiska området. Hur det är på andra områden vet jag inte, men jag tvivlar på att det kan vara så mycket bättre när man så gravt missköter det viktigaste samhällsområdet, det helt avgörande för Sveriges framtid: asyl- och migrationsområdet.

Några ytterligare citat ur Centerpartiets meddelande

Centerpartiet är beredda att ta ett stort ansvar för att en mer långsiktig lösning ska komma på plats.

Kommentar. Varför tog Centerpartiet inte det ansvaret 2018? Varför röstade Centerpartiet igenom den av bland annat Lagrådet totalsågade NGL? Centerpartiet tog ju faktiskt inget ansvar alls! Och så tror man att det är okej att man säger sig nu vilja börja ”ta ett stort ansvar”? Nu, när det är för sent. Centerpartiets förakt för människors förmåga att förstå vad partiets oansvariga beteende gällande NGL medfört på så många plan, är riktigt obehagligt. För att inte säga oförskämt.

Nästa omedelbart genomskådade dumhet:

De partier som på riktigt vill bort från det lappande och lagande som präglat svensk migrationspolitik måste nu anstränga sig för att kompromissa och nå en bred uppgörelse.

Kommentar. Centerpartiet verkar inte förstå att de uteslutit sig själva i ovanstående mening eftersom de ju stått för det mest fiaskoartade lappandet och lagandet i mannaminne. Eller också förstår de, men tror på riktigt att alla andra är så obegåvade att de inte förstår.

Diverse andra floskler finns också med, sådana som man inte förstår när man tittar på varje ord och inte bara på meningar som ”ser bra ut”. Till exempel:

Vi vill ta ansvar för en helhet som skapar långsiktighet.

Kommentar. Ordet ”ansvar” går bort eftersom Centerpartiet inte tagit ansvar tidigare. Dessutom kan man undra vad ”en helhet som skapar långsiktighet” egentligen betyder. Dessa tillkrånglade, floskliga meningar fungerar inte på normala människor som talar svenska och som inte är intresserade av tomma uttalanden som uttrycks på språket ”politiska”.

Bland det som partiet absolut inte alls stått för – där NGL är det värsta exemplet – och som kan läsas på Centerpartiets sajt är:

Ett avslag betyder avslag, och den som inte har skyddsskäl ska återvända till sitt hemland.

Kommentar. Centerpartiets förakt för medborgarnas intelligens är frapperande. Och, som tidigare sagts: obehagligt.

Kicka på textrutan för att läsa artikeln från den 5 november 2019 på Expressens sajt

Här kan man läsa lite mer om den ”ansvarsfulla migrationspolitiken” som Centerpartiets relativt nya migrationspolitiska talesperson, Jonny Cato talar om. Bland annat:

Vi är på något sätt det enda partiet som lyckas balansera medmänsklighet och humanism med ordning och reda.

Kommentar. Självinsikt och ärlighet skulle vara bra egenskaper att ha…

För mig är det helt självklart att värna asylrätten.

Kommentar. Och det är ju just det Centerpartiet inte har gjort när de

–  i maj 2018 var avgörande för att afghanska män utan asylskäl, som redan gått igenom två, tre ibland flera dyra asyl- och överklagningsprocesser som alla resulterat i avslag på grund av att de inte hade asylskäl, skulle få stanna här och studera på dyra gymnasieplatser

–  i juni 2019 var med och utvidgade kretsen av anhöriga som kan beviljas uppehållstillstånd utan försörjningskrav. Det var väl tänkt som ytterligare förstärkning av det undantag som redan fanns från 2013 och omfattade omkring 99 procent av anhöriginvandrarna.

–  i maj 2020 föreslog nya, i det närmaste amnestiliknande lättnader för samma afghanska män som de tidigare avgjorde skulle omfattas av NGL.

Slutkommentar. Ge inte detta parti någon möjlighet att fortsätta flumma och floskla!

Centerpartiet är ett av de absolut mest ansvarslösa och naiva partierna i riksdagen när det gäller asyl- och migrationsområdet (tillsammans med Miljöpartiet) och har skadat Sverige rejält genom sina ageranden genom åren.

Avslutningsvis citeras här Thomas Gür, som på sin Facebooksida formulerat följande som en uppmaning till ett antal övriga partier:

Jag har en enkel rekommendation till de så kallade borgerliga partierna. Lita inte på Centern i migrationsfrågan. Ställ det åt sidan, kör över det och låt det därefter, om galoscherna passar och skorna inte är uppätna, ansluta sig till en tydlig, rigid och hård linje, om det så behagar.

 

© denna sajt.