En text i en serie texter som  publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

 

I ett av sina många pressmeddelanden (texten publicerades först i Dagens Samhälle) skriver talespersonen för en aktivistgrupp som kallar sig Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar, Ingrid Eckerman, till migrationsminister Heléne Fritzon:

Den oordning och oreda som den tillfälliga asyllagen och de två gymnasielagarna ställt till med innebär en stor påfrestning på civilsamhället.

Kommentar: Men det är ju dessa aktivister som själva bidragit till det kaos som nu råder genom sina orimliga krav på en speciallag för huvudsakligen afghanska män och sin press på en svag regering! Hur kan de då låtsas om ingenting och skylla ifrån sig och kräva att samhället ska träda in? Skulden för hela den här cirkusen ligger till lika delar på aktivisterna som på regeringen (och politiker hos Vänsterpartiet och Centerpartiet). Medborgarna, invånarna, skattebetalarna vill att lagen – i detta fall utlänningslagen – ska gälla lika för alla. De deltar inte i den här farsen utan väntar på att afghanerna ska lämna Sverige. Vilket regeringen nu troligen har insett och ångrar bittert att den lät sig dras in i den här ovärdiga och lagstridiga galenskapen.

Vidare i pressmeddelandet:

Ungdomar som gått i skola och som omfattas av nya gymnasielagen står nu utan matpengar, utan bostad, utan plats i skolan. Därtill kommer kanske 4.000 som inte omfattas av lagen men ändå är kvar i landet. För varje vecka är det fler som hamnar i den här situationen.

Kommentar: Ja, men vilka är det som bidragit mycket starkt till att försätta dem i denna belägenhet? Det är ju de själva, i sina aktivistgrupper! Hade dessa ”hjälpare” gjort rätt så hade en majoritet av dessa inte alla så unga män redan varit hemma hos sina familjer eller, i avsaknad av familj, i sitt medborgarskapsland där de hör hemma. Dessa män är på intet sätt svenska skattebetalares ansvar och de har inte rätt att vistas här efter att två instanser minst två gånger (ibland flera eftersom en del plötsligt kommer på att de är homosexuella eller kristna eller ateister…) har gått igenom deras asylberättelser som inte styrkts eftersom ingen styrker sin identitet. Och då skickar aktivisterna genast in nya ansökningar för att förlänga dessa mäns vistelser här.

I pressmeddelandet klagar skribenten:

Hjälparna tänjer sig nu till orimlighet – inte bara ekonomiskt. Många delar sin enrumslägenhet eller villa med ett par ungdomar. På nätterna får de lyssna till tunga historier. De ringer advokater, Migrationsverket, socialkontoret. De läser inlagor och paragrafer, lär sig något som de aldrig trott de skulle behöva. De jagar madrasser och sängplatser. Pengar samlas in och matdistribution ordnas.

Många vittnar om hur frågan om ungdomarnas väl och ve upptar dem nästan helt och hållet. Ett kollektivt upplevt svek, framför allt från Socialdemokratiska partiet men också från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, är uppenbart.

Kommentar: Men, som sagt: “hjälparna” har ju själva, frivilligt, tagit på sig att agera för dessa män och de har gjort det trots att dessa personer – främst afghaner – enligt svensk lag och, som sagt, i två instanser visat sig inte ha asylskäl. Aktivisterna kan ju inte nu skylla på andra för att de tvingas inse att de tagit sig vatten över huvudet. De tog inte sitt ansvar och informerade sina skyddslingar om att svensk lag ska respekteras och när lagen säger att man inte har rätt att få uppehållstillstånd i Sverige så måste man återvända. Det hade varit det enda ansvarsfulla, det enda rätta: att ge korrekt information i stället för att dingla morötter framför dem i form av löften om att “jalla, jalla, Sverige för alla” ska gälla för dem.

Det är ett oansvarigt agerande som saknar motstycke, att kräva att personer som ingen vet vilka de är, hur gamla de är, vilken nationalitet de egentligen har, vad de har i bagaget och om en del kanske rentav har lämnat sina hemländer för att de där begått brott där etc, ska hysas, försörjas och utbildas i Sverige! Ett orimligt krav som politiker i Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet varit för svaga för att tydligt säga ifrån att det inte fungerar så i Sverige att man, efter högljudda demonstrationer och marscher ger efter och stiftar lagstridiga lagar för tusentals och åter tusentals okända män utan anledning att befinna sig i landet!

I sista stycket av sitt pekoralistiska inlägg skriver talespersonen Ingrid Eckerman:

Utlämningen av de 146 balterna 1946 sitter fortfarande som en tagg i hjärtat. Hur stort blir såret som orsakas av vår behandling av 23.500 tonåringar?

Som sagt: “pekoralistiska inslag”… 23.500 “tonåringar”?

Eckerman avslutar sin text:

De här åren, från 2015 och framåt, kommer att stanna i samhällets medvetande mycket lång tid.

Kommentar: Ja, men definitivt inte på det sätt Eckerman tycks tro, som någon sorts “baltutlämning”, eftersom jämförelsen är barock och tänkande människor knappast går på den. Här handlar det om ett antal nästan vuxna men till övervägande del vuxna män som tagit sig till Sverige i hopp om ett bättre liv än det de har i Iran, Afghanistan och Pakistan. Deras sak har prövats enligt svensk lag och det handlar inte om någon “utlämning” utan om att de, efter avslag på ansökan om asyl i två instanser, ska lämna landet och återvända till sina medborgarskapsländer. Att dra “baltutlämningskortet” i det här sammanhanget borde faktiskt vara under aktivistgruppens värdighet.

I den ambitiösa och mycket sevärda dokumentärfilmen A Swedish Elephant intervjuas Janne Josefsson och Ola Sandstig, de två reportrarna som gjorde reportaget om afghanerna för Uppdrag granskning som publicerades den 25 oktober 2017. Här är en transkribering av intervjun med Ola Sandstig:

Ola Sandstig, UG: Jag åker ju faktiskt till Kabul och intervjuar folk och jag spräcker väl nån typ av myt där för de säger att de kommer att skickas till döden. Men vi hittar ju inga tecken på att det är så, att de skickas till döden. Men sedan, samtidigt, så har ju jag naturligtvis läst en massa statistik om hur många människor som dör i Kabul och det kanske är provocerande att säga det här, men det mördas fler människor per capita i Detroit än som dör i terrordåd i Kabul.

Intervjuaren: Men det är frekvent förekommande?

Ola Sandstig, UG: Absolut. Jag räknade ut nånstans att det kanske dör 700, 800 personer om året i Kabul, men det bor 7 miljoner människor i Kabul. Det är en stor stad, liksom.

Ola Sandstig, UG, om en man som utvisades och som medierna rapporterade mycket om, men inte sanningsenligt: Jag säger inte att han har ljugit om sin ålder, i reportaget. Men han har gjort ålderstester redan 2009 i Österrike och 2011 i Belgien och man förstår ju av det sammanhanget att han ju inte vara 17 år. Och den bilden är ju också jätteviktig att visa för att det här är en berättelse som är jättevanlig, den finns överallt. Man gör ju sitt bästa för att ta sig in och behöver man ljuga då gör man det.

Man gör ju naturligtvis de här unga afghanerna en otjänst genom att plötsligt införa ålderstester, de skulle ju ha ålderstestats precis från början så hade det varit klart och tydligt så man har gett dubbla budskap. Politikerna har gett dubbla budskap till de ensamkommande. Absolut. Och det skapar en massa problem.

Dessa, de flesta sedan länge vuxna männen från Iran, Pakistan och Afghanistan med mestadels afghanskt medborgarskap, i en del fall pakistanskt, måste få ett klart, tydligt och slutgiltigt besked från regeringen – kanske den nya som tillträder efter valet den 9 september om denna regering fegar ut:

Sverige har inte “bättre liv”-invandring. Ni har sökt asyl och har fått era asylskäl prövade i det svenska asylsystemet. Många av er har ljugit om er ålder och även om andra omständigheter för att tillskansa er uppehållstillstånd i Sverige. Ni har inte kunnat styrka er identitet och ålder, vilket är krav som alla länder ställer på personer som söker rätt att vistas inom deras gränser.

Era ansökningar har, i enlighet med vår utlänningslag, avslagits av såväl Migrationsverket som migrationsdomstolarna och ni har därför inte rätt att vistas i landet. Ni har inte rätt till bostad, skolgång, försörjningsbidrag, sjukvård eller något annat som inte tillkommer personer som befinner sig i landet utan tillstånd och ni ska lämna landet.

Klicka på textrutan för att läsa och se videoklipp ur Uppdrag gransknings långa reportage från den 25 oktober 2017.

Kort ur texten i reportaget, reportern frågar talespersonen för kraven på att alla afghaner ska få stanna i Sverige, Fatemeh Khavari:

Jag måste fråga om det här som du sagt, och även andra säger: Att skulle de här skickas tillbaka så skickas de till döden?

– Säkert till döden, säger Fatemeh Khavari.

Säkert till döden – hur många av dem som har sänts tillbaka har dött?

– Ska jag ge dig statistik?

Ja, eftersom du säger att det är säkert att de kommer att dö.

– Jamen, är döden bara fysisk? Som jag ser det är det inte bara fysiskt, det är psykiskt också.

Så det är inte döden i den bemärkelsen att de dör?

– Alla dör psykiskt. Alla, alla, det spelar ingen roll. Alla dör psykiskt, säger Fatemeh Khavari.

Lästips:
•  Val 2018. 13 maj 2013: ”Världsunikt att asylsökande pressar myndigheter och domstolar att ge dem uppehållstillstånd genom hungerstrejk och när det inte lyckas vänder de sig till företrädare för det land de flytt ifrån för att dessa ska ta upp asylkraven med den svenska riksdagen!” – 18 juli 2018
•  Val 2018. Det korrekta beskedet från Migrationsverket kom 12 dagar efter domen i migrationsdomstolen i Malmö som fann den så kallade gymnasielagen icke tillämplig. – 19 juli 2018
•  Val 2018. Regeringen måste, på ett så tydligt sätt att det inte går att missförstå, meddela: Det blir inga särlösningar för afghaner, utlänningslagen ska gälla lika för alla. – 21 juli 2018
•  Val 2018. Aktivisterna för drygt 9000 vuxna afghanska män, tillsammans med politiker i fyra partier, måste rannsaka sig själva och ta på sig skulden för den situation som de skapat. – 26 juli 2018
•  Val 2018. Om att agera huvudlöst: ”Huvudet har man fått till något annat än att ha hatten på”. – 27 juli 2018
•  Val 2018. Av 954 åldersbedömningar av påstått minderåriga, manliga asylsökande befanns noll med säkerhet vara minderårig. – 29 juli 2018
•  Val 2018. Personer med lagakraftvunna asylavslagsbeslut ska lämna landet och har inte rätt att ställa några som helst krav i Sverige. – 2 augusti 2018
•   Val 2018. Hur bisarrt kan politiker och representanter för rättsväsendet i ett land egentligen bete sig? – 2 augusti 2018
•   Val 2018. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet har skapat o-lag och o-ordning. – 7 augusti 2018

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.