En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.
Klicka på textrutan för att läsa inlägget i större storlek.

Den 5 augusti skrev migrationsminister Heléne Fritzon ett långt inlägg på sin Facebook-sida. Det handlar om den så kallade gymnasielagen. Hon har, skriver hon:

…läst och sett reaktionerna på FB och har förståelse för den frustration och osäkerhet som väldigt många nu känner i väntan på ett klargörande av rättsläget i de mål som överklagats. Hur frustrerande det än är måste vi nu avvakta och se vilka bedömningar Migrationsöverdomstolen gör. Det är också viktigt att förstå att regeringen inte kan uttala sig om domstolarnas bedömning eller på annat sätt kommentera enskilda fall eller Migrationsverkets bedömningar. Det följer av våra grundlagar och den processordning som vi har.

I den den kaotiska situation som hon och hennes regering (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) tillsammans med Vänsterpartiet och Centerpartiet har skapat, försöker hon ge den lilla information hon i dagsläget kan ge i väntan dels på utlåtande från EU-domstolen; dels på resultatet av Migrationsöverdomstolens prövning av de fall som två migrationsdomstolar underkänt på grund av att de sökande inte styrkt sina identiteter.

Hela historien är, som alla som följt den här cirkusen vet, olustig och felhanterad från början. Om den har det skrivits hundratals artiklar och inlägg och – inte minst – pressmeddelanden från de olika aktivistnätverket nästan varje dag under mer än ett år. Också här på sajten finns hundratals texter om denna fullständigt absurda cirkus som helt hade kunnat undvikas om myndigheter och politiker agerat och betett sig som “vuxna i rummet” och som man gjort i omgivande rättsstater, i enlighet med rättsprincipen stiftad lag gäller och den tillämpas lika för alla. Så enkelt. Men aktivistnätverken har av outgrundlig anledning tagit på sig att på alla sätt strida för att utlänningslagen inte ska gälla deras “skyddslingar”, de afghanska männen som kom i tiotusental under åren 2015-2016 och krävt speciallagar för dem. Och de fyra partierna, som är upphovsmän till den lagstridiga lagen, har agerat oansvarigt och gett efter för lobbande och påtryckningar.

Detta vansinne, denna misshantering av lag och ordning (o-lag och o-ordning) har kostat miljarder skattekronor och fått en stor skara aktivister att låta tusentals afghanska män tro att de kan kräva permanenta uppehållstillstånd i Sverige utan laglig grund. Aktivisterna gör allt för att vinkla och skruva till det hela för att tvinga fram uppehållstillstånd åt dessa män, det framgår av de hundratals (över 900 i skrivande stund) kommentarer som just nu finns att läsa efter migrationsministerns Facebook-inlägg. Ett bråkdel publiceras här (resten kan läsas på ministerns Facebook-sida), med korta kommentarer. Genomgående i de flesta inläggen är en total oförmåga att förstå att asylinvandring inte handlar om långa handläggningstider i en krissituation eller att man acklimatiserat sig i landet. Det handlar inte heller om att svenska familjer tagit sig an asylsökande unga män som inte befunnits ha asyl- eller skyddsskäl och vill att de ska få stanna eller att de afghanska männen själva vill få stanna. Det är inte asylskäl att man säger att “Sverige behöver dem” (vilket dessutom inte ens stämmer) eller att “de kan jobba i vården” eller att de “ska bygga Sverige”. Eller att de lärt sig knagglig svenska. Inget av allt detta, absolut inget, utgör skäl att få uppehållstillstånd som asylsökande, vare sig tillfälligt eller permanent. Inte i Sverige, inte i något land i världen.

Här är ett axplock ur en del av inläggen; alla inlägg kan som sagt läsas på ministerns offentliga Facebook-sida:

US: Vi är väl insatta i de juridiska turerna och vet att vi får vänta på en vägledande dom. Faktum kvarstår att tusentals ungdomar under väntetiden saknar tak över huvudet, pengar till mat samt rätten till sjukvård. Tycker Helene Fritzon att jag också ska avvakta och analysera läget eller ska jag fortsätta att laga mat åt några pojkar som annars får gå hungriga?

Kommentar: Faktum – alltså faktum, inte tyckande och kännande – kvarstår att dessa personer har fått sina asylansökningar prövade i minst två processer och i båda dessa fått avslag. De ska därmed enligt lag lämna Sverige och de kan givetvis inte förvänta sig att de, när de de facto befinner sig olagligt i landet, ska ges “tak över huvudet, pengar till mat samt rätt till sjukvård”.

EÅ: För regeringen har en amnesti aldrig varit aktuell” Nej, men det kanske är tid att det blir det nu.

Och:

EG: Det enda rätta i denna situation är amnesti för de ensamkommande. Låt de på allvar få landa och börja planera framtiden i Sverige. Dessa ungdomar är en tillgång för Sverige.

Kommentar: Men har de inte läst vad ministern skriver? Nämligen:

Men det förtjänar ändå att sägas att en så kallad amnesti skulle aktualisera precis samma fråga om beviskravet för den enskildes identitet.

Dessutom finns det ingen som helst anledning att skapa någon form av “amnesti”, det vill säga bara rakt av bevilja för Sverige helt okända män från Afghanistan, Iran och Pakistan uppehållstillstånd med allt vad det innebär av kostnader och förpliktelser för svenska skattebetalare för att de högljutt kräver det. En annan orsak till att “amnesti” inte kan komma på tal är att det finns en utlänningslag som reglerar på vilka grunder man kan beviljas asyl eller ges skydd i Sverige och dessa män har redan fått de skäl de har angett prövade och fått avslag.

Vidare i inläggen:

ÅL: Det här med identitetskrav är faktiskt märkligt. Sverige begär en slags id-handling som i praktiken inte finns tillgänglig för de flesta i den här gruppen. Det blir moment 22. Men egentligen är de 3 år som de flesta snart varit i Sverige en bättre identitet än ett papper/pass. Flera lärare, hvb personal, gode män, socialsekreterare, sjukvård, kontaktpersoner, frivilliga hem mm mm har träffat ungdomarna hela tiden. Ungdomarna och deras personligheter är kända. De är inga främlingar. De är invånare i Sverige sedan tre år. Vi känner dem. Det skulle kunna bli en jättebra identitetshandling. Vad är kruxet? Om ens namn är Jawad eller Javhad? Spelar ingen roll. Vi kommer inte känna en ungdom bättre än en annan för att hen råkar ha ett pass. Kom igen! Regeringen kan tänka ut nya lösningar och vara lite innovativa i väntan på domstolens beslut, om det skulle visa sig att domstolen inte dömmer enligt lagens intention.

Kommentar: Det är svårt när människor uttalar sig kategoriskt och bestämt utan att ha tillräcklig kunskap om vad de uttalar sig om. Eller saknar vilja att acceptera verkligheten. Sverige – liksom alla länder i hela världen – kräver att de människor som vistas inom rikets gränser ska identifiera sig. Det är grundläggande för alla stater i världen att ha kontroll och vetskap om vilka personer som vistas i landet. Om ett land har usla system och människor därifrån inte kan identifiera sig på ett för i detta fall Sverige godtagbart sätt så är det knappast Sveriges fel.

Hela resonemanget om att lärare, gode män och hvb-personal skulle kunna identifiera dessa män är absurt, det borde skribenten inse. Och att tycka att Sverige ska strunta i vilka som tar sig hit och varför, det är en inställning som är direkt farlig för ett lands överlevnad på sikt och det är inte heller accepterat av andra EU-länder att Sverige tar in tiotusentals människor från Afghanistan, Pakistan, Iran med flera länder som ingen vet vilka de är och som sedan kan röra sig fritt inom hela Schengen-området..

EN: Ett enkelt och snabbt sätt för regeringen är att låta Ribbenvik erkänna att det är krig i Afghanistan.

Kommentar: Det finns knappt ord för hur okunnigt detta uttalande är!

1) Det är inte regeringen som bestämmer vad Migrationsverkets generaldirektör och ledning ska “erkänna”, vi har inte ministerstyre i Sverige.

2) Det råder inte krig i Afghanistan, där bor ca 33-35 miljoner människor som bygger sina liv och försöker skapa en bättre framtid.

Det råder inte heller krig i Iran och många av de afghaner som tagit sig till Sverige därifrån i hopp om ett bättre liv, reser tillbaka hem och hälsar på när de fått uppehållstillstånd.

KA: Nu har många ungdomar väntat i 3 år och någonstans passeras gränsen för vad som är humant & värdigt.

Kommentar: Alla har sedan länge fått beslut i första instans, vilket ofta är en indikation om vad som kommer att gälla och de flesta har också fått beslut efter överklagan i migrationsdomstol. Vad skribenten menar är att många har väntat på att aktivisterna ska hjälpa dem att få igenom nya lagar som ska ge dem rätt att stanna här trots att de redan har fått besked om att de inte har den rätten. Det är därmed så att både afghanerna själva och aktivisterna bär en icke försumbar skuld till att “väntan” blivit så lång. Det är inte humant och värdigt vare sig mot afghanerna eller medborgarna i Sverige att inte vara rak och ärlig mot dem som sökt asyl och fått avslag: “Du har fått din sak prövad i dyra processer i två instanser, Sverige har bekostat boende, sjukvård, skolgång, du har åtnjutit alla de omfattande rättigheter som tillkommer en asylsökande under tiden du har väntat på beslut. Nu har du fått avslag och då måste du lämna landet”.

IH: Ungdomarna, och vi som finns runt omkring, måste få se ett ”ljus i tunneln”. Vi orkar snart inte mer!

Kommentar: Asylinvandring handlar inte om att privatpersoner och aktivistnätverksmedlemmar ska få se “ljus i tunneln” utan är en strikt juridisk process. Detta borde aktivisterna ha respekterat från början, då hade läget inte blivit sådant som det är idag.

MB: Förlåt men jag glömde skriva detta i min tidigare kommentar: Vet du varför så många av oss är vakna så här sent på natten Helene? Jo för att vi vid det här laget är så vana att ha dygnet runtberedskap runt dessa barn och ungdomar. Det här är den tid på dygnet de flesta suicid- och självskadeförsöken sker. Många av oss har ägnat nattens timmar för att försöka hålla de unga vid liv

Kommentar: I en nyligen publicerad text uppmanade jag aktivisterna att rannsaka sig själva och se sin egen skuld och sitt eget ansvar i den situation de bidragit till att skapa. Läs gärna den: Val 2018. Aktivisterna för drygt 9000 vuxna afghanska män, tillsammans med politiker i fyra partier, måste rannsaka sig själva och ta på sig skulden för den situation som de skapat. (26 juli 2018).

Den som är intresserad av att läsa flera inlägg kan göra det på migrationsminister Heléne Fritzons Facebook-sida. Texten publicerades den 5 augusti 2018 och efter den ligger alla kommentarerna.

Exemplen på naiva och okunniga men säkert också genuint välmenande inlägg är alltså i skrivande stund över 900. Det går inte att fortsätta att framföra krav på att vuxna, oidentifierade män, främst afghanska medborgare, som hållit sig kvar i Sverige trots avslag på sina asylansökningar, ändå ska få stanna här. Det bästa de godhjärtade och välmenande kan göra är att förbereda och rusta männen för återvändande och sluta ge dem falskt hopp om att de, utan rätt till det, ska få bli kvar i Sverige. Och sluta med dessa demonstrationer och direkt oförskämda krav på “PUT NU!”, det är inte rätt och det borde aktivisterna och männen själva kunna förstå. Ett land ska styras av förutsebara lagar som är lika för alla och ett lands regering och riksdag ska inte låta sig påverkas av starka lobby- och aktivistnätverk utan behandla alla lika, tillämpa lagen lika för alla.

Afghanerna har nu satt i gång med ytterligare demonstrationer. Här är två bilder från en sådan demonstration på Mynttorget den 6 augusti…

 

 

 

 

 

Några lästips
•  Val 2018. En migga: ”På vilket sätt kommer deras förutsättningar att klarlägga sin identitet att förbättras jämfört med nu?” – 10 juli 2018
•   Val 2018. Många som berörs i samhället har frågor om ”gymnasielagen”: ”Var finns dessa tusentals gymnasieplatser? Var ska de bo?” Etc. 12 juli 2018
•   Val 2018. Också Migrationsdomstolen i Stockholm underkänner ”gymnasielagen”. – 13 juli 2018
•   Val 2018. 13 maj 2013: ”Världsunikt att asylsökande pressar myndigheter och domstolar att ge dem uppehållstillstånd genom hungerstrejk och när det inte lyckas vänder de sig till företrädare för det land de flytt ifrån för att dessa ska ta upp asylkraven med den svenska riksdagen!” – 18 juli 2018
•   Val 2018. Det korrekta beskedet från Migrationsverket kom 12 dagar efter domen i migrationsdomstolen i Malmö som fann den så kallade gymnasielagen icke tillämplig. – 19 juli 2018
•   Val 2018. Regeringen måste, på ett så tydligt sätt att det inte går att missförstå, meddela: Det blir inga särlösningar för afghaner, utlänningslagen ska gälla lika för alla. – 21 juli 2018
•   Val 2018. Hur bisarrt kan politiker och representanter för rättsväsendet i ett land egentligen bete sig? – 2 augusti 2018
•   Val 2018. Personer med lagakraftvunna asylavslagsbeslut ska lämna landet och har inte rätt att ställa några som helst krav i Sverige. – 2 augusti 2018

Genom att använda sökfunktionen på sajten kan ett stort antal ytterligare texter hittas.