Länkar till ett antal tidigare texter i ämnet finns längre ner.

•  De fick tillstånd att vistas på 3 x 3 meter = 9 kvadratmeter.
•  De fick tillstånd att sitta på platsen kl 08.00 – 22.00.
•  De fick inte tillstånd att övernatta.
•  De fick inte tillstånd att laga mat.
•  De fick ett orimligt långt tillstånd – nästan en månad, att uppta en stor del av det offentliga rummet under årets tredje sommarmånad.

Under hela augusti, en hel sommarmånad, har således Medborgarplatsens båda trappor och rejält med utrymme framför och vid sidan av dem inte kunnat användas som vanligt av boende, turister och andra.

•  De har använt en minst 10, 15 gånger större yta än de haft tillstånd till. Ingen åtgärd.
•  De har vistats på platsen 08.00 – 08.00. Ingen åtgärd.
•  De har övernattat på platsen. Ingen åtgärd.
•  Huruvida de också lagat mat eller om kastruller och andra kärl kommit med färdig mat någonstans ifrån är inte känt.
•  Många av dem som suttit här har själva – till och med i medierna – öppet redovisat att de vistas i Sverige olagligt. Ingen åtgärd.

Klicka på textrutan för att Se Stockholms stads markupplåtare Åsa Edvardssons “Beslut om tillstyrkan av ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen”.

I DNS – Det Nya Sverige gäller inte den gängse uppsättningen lagar, regler och tillstånd längre. Eller snarare: det finns olika uppsättningar lagar och regler, tillstånd som gäller olika enligt följande:

1) en uppsättning för skattebetalande svenskar och andra som levt och lever enligt de normer, traditioner och just lagar som gällt och gäller i Sverige
2) en uppsättning för dem som sökt asyl, fått avslag och vistas illegalt i landet samt andra “nyanlända” som – rätt eller fel – beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Det är inte enbart just den här gruppen (hazarer), som är sällsynt krävande, som agerar på detta sätt. Men just den här folkgruppen har också tidigare agerat utpressande mot Sverige, till och med i samarbete med sitt eget medborgarskapslands företrädare, vilket är mycket märkligt eftersom de säger sig söka skydd från just det landet. Dessa människor har helt enkelt bestämt sig för att de ska slå sig ner i Sverige för att de vill det och då skys medel och påhitt för att pressa fram uppehållstillstånd, som de enligt lagen inte har rätt till. De har också mycket god hjälp av godhjärtade, känslosamma och aningslösa svenska aktivister… Deras slagord, när de segervissa marscherade från Mynttorget till Medborgarplatsen, var signifikativt:

Jalla, jalla
Sverige åt alla!

Och under demonstrationen har de åtskilliga gånger upprepat att “vi går inte härifrån innan vi får svar” – och när de fått besked om att de ju redan har fått svar så har de inte respekterat det. I stället har de visat att de inte accepterar vad Migrationsverket och migrationsdomstolarna slagit fast när dessa meddelat negativa beslut på asylansökningar där personerna inte befunnits ha några skäl att invandra i Sverige.

När en afghansk flicka från Iran sitter på marken på Medborgarplatsen i Stockholm och pratar direkt med Afghanistans flyktingminister och – över huvudet på Sveriges regering – “förhandlar” genom att säga åt denne att han ska riva upp återtagandeavtalet mellan Sverige och Afghanistan, då måste man väl – om någonsin – både anse och inse att det har gått för långt. Jag menar till och med svenska politiker och Sveriges regering måste väl se vad som pågår?

Klicka på bilden för att se inslaget. Ca 01:16 in i klippet säger reportern:

Och plötsligt sitter hon med Afghanistans flyktingminister i luren.

Därefter hör man henne tala med ministern:

Det beror på avtalet mellan Afghanistan och Sverige att ungdomar skickas till Afghanistan. Så avtalet måste sägas upp av Afghanistan så snart som möjligt.

Det är ju barockt att tiotusentals och åter tiotusentals afghanska medborgare tar sig till Sverige sökande efter ett bättre liv (det är vad de flesta själva säger och det är också dokumenterat av UNHCR och andra organisationer) och när de väl är här så respekterar de inte landets utlänningslag utan begär hjälp av en minister i det land dit de säger att de absolut inte kan återvända för att de då blir dödade på fläcken!

Regeringen tiger. Ingen agerar för att få slut på farsen, ingen! Inte regeringen, inte Migrationsverket, inte Polisen. Det är förnedrande och pinsamt.

Redan för mer än 2,5 år sedan, den 31 januari 2015 skrev jag detta: Afghanistan vill att andra länder ska ta hand om deras medborgare. Ur texten:

Det innebär att det är Afghanistans regering som kräver att Norge (i detta fall, vem vet om inte liknande dokument sänts också till Sverige?) ska ta över ansvaret för deras medborgare! Det är ju oerhört och något sådant har, såvitt jag vet, aldrig tidigare skett.

Det finns inte några paragrafer vare sig i den norska eller den svenska utlänningslagen som stadgar att andra länder ska kunna skicka hit sina medborgare under täckmanteln ”asyl” och att vi ska härbärgera dem här i stället.

Det har pågått länge, det här invandrandet till Sverige under falska åldrar, falska identiteter och medborgarskap, falska asylhistorier, från Afghanistan, Iran och Pakistan. Texten nedan, som visar hur de agerade redan för mer än fyra år sedan, är viktig att läsa för att se och förstå sammanhang och det metodiska sätt som främst gruppen hazarer har tagit sig till Sverige på:

•  Afghanska parlamentariker och regeringsföreträdare ska ”ta upp de hungerstrejkande flyktingarnas situation med den svenska riksdagen”!!! – 13 maj 2013. Ur texten

Nu inträffar det ytterst märkliga, något som måste vara unikt och en ny milstolpe i svensk asylinvandringshistoria:
Afghanska asylsökande hävdar att de måste ges skydd mot sitt hemland, Afghanistan. De kräver därför att få uppehållstillstånd i Sverige. Nu händer det märkliga, att dessa personer som söker skydd mot Afghanistan, vänder sig till Afghanistans ambassad och till afghanska riksdagsledamöter för att få hjälp!!! Och de får också löfte om hjälp av sitt lands representanter, att ta upp deras ärenden svenska riksdagsledamöter (som absolut inte har rätt att lägga sig i dessa eller andra fall som hanteras av självständiga myndigheter) för att de ska få stanna i Sverige!!!

Det måste vara världsunikt att asylsökande pressar svenska myndigheter och domstolar att ge dem uppehållstillstånd genom hungerstrejk och när det inte lyckas vänder de sig till företrädare för det land de flytt ifrån för att dessa hemlandsrepresentanter ska ta upp deras asylkrav med den svenska riksdagen! Det är ju rent absurt, rent farsartat!

Mycket finns att säga, mycket har skrivits. Under många år. Nu borde “ansvariga” inom regering, riksdag, Migrationsverket, domstolar, media ta och läsa de texter som finns nämnda både här ovan och här nedan och försöka samla sig till att agera som vuxna människor med åtminstone normalt förstånd. Ett land ska styras av kloka, sansade människor som har hela folkets och landets bästa för ögonen, inte av svaga, okunniga, oansvariga personer som “känner” och “tycker” och “tänker”. Var dessa människor som kan ta ansvar och styra landet ska hämtas vet jag inte. Men nog borde det finnas några sådana också här, i Sverige. Eller är det verkligen så illa ställt att det saknas människor som vet och förstår vad ordet ansvar betyder? Att det inte bara är något man ständigt kräver att andra ska ta utan att man faktiskt ska ta det själv också?

Fler texter, den ena mer hårresande än den andra:
 Debattörer, aktiva för att unga afghanska pojkar och män utan asylskäl ska få stanna i Sverige, skriver i Göteborgs-Posten: ”Vi har stor brist på tonåringar i landet.” – 2 maj 2017
•  ”Land ska med lag byggas” har blivit omodernt. Nu gäller i stället ”Land ska på känslor byggas”. – 30 juni 2017
•  Sugar Mamas – 31 juli 2017
 Extra Mamas – 1 augusti 2017
•  I Sverige: Ut med personer som har rätt att vara här och behövs; in med personer som inte har rätt att vara här och inte behövs – 3 augusti 2017
•  Det är inte skattebetalarnas sak att tillhandahålla mötesplatser åt personer utan rätt att uppehålla sig i Sverige – 3 augusti 2017
•  Galenskaperna kring så kallade ensamkommande barn måste få ett slut! – 8 augusti 2017
•  Om en demonstration som fått tillstånd att pågå 14 timmar om dygnet i 14 dagar på allmän plats mitt i Stockholm – 10 augusti 2017
•  ”Ni förnedrar oss”, säger hazarernas talesperson och kräver att alla hazarer ska få stanna i Sverige trots avslag i två asylprocesser. – 12 augusti 2017
 I Sverige ersätts allt oftare lag med känslor, tyckanden och politikerstyre – 14 augusti 2017
 Medborgarplatsen – dygnetrunt skådeplats för icke-medborgares demonstration – 14 augusti 2017
•  Skribenter om asylsystemet och den reglerade invandringen i samband med den märkliga ”strejken” på Medborgarplatsen – 16 augusti 2017
 God natt, Sverige! ”Och för alla oss som har mött många av de här så vet vi att det är väldigt ambitiösa, fina ungdomar och, efter ett par års tid som sagt… det är fel att skicka tillbaka dem.” – 21 augusti 2017

Vänligen respektera © och vid ev citat länka alltid till originalinlägget.