Henrik L Barvå har – som många andra skribenter inklusive jag själv också gjort – skrivit en mycket bra, tydlig och sansad text i NWT om det märkliga som sker i frågan där aktiviströrelsen #vistårinteut har varit “nyttiga idioter”och berett vägen för dessa hazarer, främst män. Ur texten:

Att vi skall ha en reglerad invandring till Sverige ställer sig nästan alla bakom. Och då måste vi ett ordnat mottagande och en rättssäker bedömning av asylskälen. Det innebär att de som inte befinns ha tillräckliga skäl också måste lämna landet. Även om de sedan demonstrerar mot beslutet.

Och:

I Sverige har vi ett system för asylhantering som vi måste följa. Det bygger på att våra folkvalda fattar lagar och fastställer kriterier för asyl som sedan Migrationsverket och ytterst migrationsdomstolarna sedan tillämpar.
———-
Därför måste kraven på en amnesti och/eller utvisningsstopp för de unga afghanerna, de flesta män, avvisas. De har gått igenom asylprocessen och funnits sakna tillräckliga skäl för att beviljas uppehållstillstånd i landet. Och då måste man också lämna landet, något även statsminister Stefan Löfven sagt.

Klicka på textrutan för att läsa artikeln.

Johan Westerholms text på ledarsidorna.se, ur texten:

Sedan en och en halv vecka protesterar ett hundratal ungdomar mot utvisningarna i centrala Stockholm. Huvudsyftet inledningsvis var att få svar på sina frågor. Svar har nu erhållits.

Ett tydligt svar. Även om de inte gillar det. Därför har manifestationen uppnått sitt syfte, att få svar på frågan. Vad som sker nu, och framför allt vilka agendor som nu styr fortsättningen på Medborgarplatsen och i Sveriges skolor, återstår att se.

Klicka på textrutan för att läsa artikeln.

Och här skriver Helena Edlund på sajten Det Goda Samhället om samma ämne. Ur texten:

Demonstranterna kräver amnesti för alla från Afghanistan, det vill säga även för dem som saknar asylskäl och har fått avslag i tre instanser. Deras krav betyder teoretiskt sett att Afghanistans hela befolkning på omkring 30 miljoner invånare kollektivt skulle beviljas asyl i Sverige. Men stora delar av Afghanistan präglas inte av våld, norska myndigheter hävdar att endast två av 34 provinser är otrygga och hälften av de asylsökande afghanerna kommer i själva verket från Iran.

Eftersom få svenskar vet hur det egentligen är i Afghanistan, går det utmärkt att servera överdrifter och lögner. Nej, jag vill inte leva i Afghanistan. Det är fattigt, underutvecklat och den våldsförhärligande, patriarkala kulturen skapar ett vidrigt samhälle för kvinnor och barn. Men det är inte kvinnor och barn som kommer – det är de unga, driftiga männen som behövs för att bygga upp ett bättre Afghanistan som sitter på Medis.
——-
Den mest provocerande – och den dyraste – lögnen handlar om ålder. De åldersbedömningar som gjorts av Rättsmedicinalverket har visat att 80 procent av de undersökta ensamkommande har bedömts vara över 18 år, ändå fortsätter man att upprepa uppenbara lögner. Ung i Sverige skriver på sin hemsida att man motsätter sig ”utvisningar av barn, kvinnor och ungdomar”. Men på Medborgarplatsen finns ytterst få sådana, dock har några av de ”ensamkommande ungdomarna” med sig egna barn (!) i fyra-femårsåldern.

Och här är ett antal av mina egna texter i ämnet:
•  ”Europa skickade mig en gång till Afghanistan och nu andra gånger jag kommer till Europa finns nån reglar som migrationsverket får inte sticka mig till andra gång?” – 4 juli 2017
•  UNHCR: ”De väljer att söka asyl för att de upplevt att Sverige erbjuder goda möjligheter till utbildning, respekterar mänskliga rättigheter, har en rättvis och effektiv asylprocess och ger möjlighet till ekonomisk utveckling.” – 10 juli 2017
•  Hazaren och presidenten – 13 juli 2017
•  En socialtjänstanställd: ”Vilka är det som vi tar emot i Sverige: flyktingar eller missnöjda turister?” – 14 juli 2017
•  Zulmay Afzali i Svenska Dagbladet: ”Sverige är inte Afghanistan” 30 juli 2017
•  Sugar Mamas – 31 juli 2017
•  Extra Mamas – 1 augusti 2017
•  Det är inte skattebetalarnas sak att tillhandahålla mötesplatser åt personer utan rätt att uppehålla sig i Sverige – 3 augusti 2017
 Ett av de största sveken mot dem som byggde landet och som tack tvingas leva på pensioner under EU:s fattigdomsgräns medan påstått minderåriga utomeuropeiska migranter och asylsökande får kosta 10, 12 gånger så mycket – 6 augusti 2017
•  Galenskaperna kring så kallade ensamkommande barn måste få ett slut! – 8 augusti 2017
•  Om en demonstration som fått tillstånd att pågå 14 timmar om dygnet i 14 dagar på allmän plats mitt i Stockholm – 10 augusti 2017
•  Medborgarplatsen – dygnetrunt skådeplats för icke-medborgares demonstration – 14 augusti 2017
•  I Sverige ersätts allt oftare lag med känslor, tyckanden och politikerstyre – 14 augusti 2017

Vill någon dessutom se och höra en intervju med dåvarande migations- och justitieminister Morgan Johansson den 28 juni 2017 i Deutsche Welle, så går det bra här:
•  Sverigebilden. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson intervjuad i Deutsche Welle – 3 juli 2017

© Vid ev citat ur mina texter: länka alltid till originalinlägget.