Klicka på bild- och textrutan för att läsa artikeln

Den i mitt tycke viktigaste meningen i den utmärkta ledarartikeln i Borås Tidning lyder:

Valet att under flera år inte ålderstesta skadade rättssäkerheten i asylprocessen.

Vidare ur texten:

En stor andel av den flyktinggrupp som kallats ensamkommande barn kan i själva verket vara vuxna män. Enligt Rättsmedicinalverket är runt 80 procent av de som hittills fått genomgå den nya medicinska åldersbedömningen vuxna.

Detta har larmats om i mer än ett decennium och det har funnits massor av läkare runt om i landet som hade kunnat genomföra åldersbedömningar om bara Migrationsverket inte brytt sig om Svenska Barnläkarföreningens otroligt skadliga agerande (se texter nedan). Migrationsverket har låtit sig manipuleras av nämnda förening och haft svaga generaldirektörer som inte sett till att lagen följts på det här området. Också regeringarna har varit ytterst slappa och ansvarslösa som inte satt press på Migrationsverket att följa lagen, genom sina regleringsbrev.

Otaliga gånger har jag här på bloggen och i sociala medier lagt upp den här informationen sedan den kom för 3,5 år sedan och som är mycket tydlig. Det är egentligen en onödig dom,  en överloppsgärning, att Migrationsöverdomstolen i februari 2014 fastslog detta eftersom det som sägs har gällt ända sedan den tillkom:

Vidare kan man i BT:s ledare läsa:

 Att kalla vuxna för barn skadade också tilliten inom det svenska samhället. Så gott som alla kulturer försöker upprätthålla en gränsdragning mellan barn och vuxen. Det skapar en känsla av overklighet när någon väljer att tala om uppenbart vuxna personer som om de vore barn.

Och:

De som tjänat på Migrationsverkets tidigare policy att inte ålderstesta är naturligtvis de som tagit sig in i Sverige utan rätt, men också de som tjänat pengar på HVB-hemmen.

I inget land i världen utom i Sverige har det varit fritt fram att vandra in, uttala ordet “asyl”, säga att man är 16 eller 17 år gammal trots att man är 22 eller 34 – no questions asked! Miggor har under åren otaliga gånger berättat hur de beordrats att acceptera att en asylsökande man uppger att han är 17 år trots att man ser att han närmar sig 40. Och några åldersbedömningar har inte gjorts. De miljarder som de facto stulits från svenska skattebetalare av inkompetenta och fega politiker (understödda av dito journalister), som lagt pengarna på personer som bedragit sig in i Sverige, de pengarna borde rättmätigt ha gått till dem som byggt upp landet. I stället har de hånats – och hånas fortsättningsvis – av dessa sina egna politiker med pensioner på under 8.000 kronor netto i månaden – långt under fattigdomsgränsen i EU – medan i genomsnitt långt över 100.000 kronor läggs på vuxna män från Afghanistan och andra länder, många utan några som helst asyl- och skyddsskäl. Det här är ett av de största sveken och förräderierna mot de svenskar som – och det låter kanske hårt men det är icke desto mindre sant – bokstavligen byggde upp sitt land, Sverige.

Här är en bråkdel av de texter jag skrivit i ämnet “ensamkommande barn” under åren. Det hade varit bra om Sverige hade haft intelligenta och ansvarstagande politiker och myndighetspersoner som hade tagit det till sig…

Artiklar
 Hur många ensamkommande barn är vuxna? – Svenska Dagbladet 5 oktober 2014
 Migrationsverket bör följa lagen – Svenska Dagbladet 26 maj 2016
 Sverige ligger efter med ålderstester – Svenska Dagbladet 7 januari 2016 
 
Hur kan säkerheten på HVB öka? – Svenska Dagbladet 11 februari 2016
•  Börja ålderstesta unga asylsökande redan nu – Dagens Samhälle 26 april 2016
 Myndigheter motarbetar varandra i asylärendena – Svenska Dagbladet 30 mars 2017

Ett litet antal av de hundratals texter som skrivits i ämnet här på bloggen under drygt nio år:
En migga: ”Apropå de s.k. ensamkommande barnen igen.”– 23 juli 2008
En fjärde migga om Migrationsverkets hantering av asylsökande, ensamkommande ungdomar – 6 juli 2009
•  En migga om ensamkommande asylsökande som är – eller säger sig vara – under 15 år – 14 augusti 2009
 En migga om s.k. ensamkommande barn: ”På rena asylskäl finns knappt någon.” – 31 mars 2010
•  Varför är ökningen av antalet ensamkommande, minderåriga asylsökande till Sverige så astronomisk jämfört med till övriga Norden? – 24 februari 2011
•  En anställd vid ett hvb för ensamkommande minderåriga asylsökande om Laholms kommuns utvidgade ”barnbegrepp” m.m.  – 25 juli 2012
 Skakande berättelse från en familjehemsförälder för påstått eller faktiskt minderåriga asylsökande pojkar och män – 17 september 2012
•  En person som driver familjehem: ”Ofta är de ”14 år” när de kommer men, den verkliga åldern ligger i de allra flesta fall runt 19-25 år.” – 4 oktober 2013
•  En anställd vid ett boende för ensamkommande ”barn”: ”Ett antal killar som på pappret är 16 år, har kommit till mig för att få hjälp med att köpa medel på apoteket för att motverka deras åldershåravfall.” – 1 december 2013
•  Antalet asylsökande ensamkommande ”barn” skulle troligen (!) minska också i Sverige om man gjorde fler ålderstester – 13 maj 2013
 En migga: ”Eritreaner som är 20-35 år gamla utger sig för att vara ”ensamkommande barn” för att förhindra att de återsänds till Italien. ” – 4 februari 2014
•  En migga om nya instruktioner från rättschefen avseende ”ensamkommande barn” – 2 maj 2014
•  Vidare om ensamkommande, påstått och faktiskt minderåriga asylsökande – 30 september 2014
•  Replik och slutreplik i Svenska Dagbladet om ”ensamkommande barn” – 8 oktober 2014
•  En migga berättar om totalhaveriet vad gäller minderåriga asylsökande, konsekvent av Migrationsverket, svenska politiker och medier kallade ”ensamkommande barn” – 9 februari 2015
•  Ett exempel på hur Public Service rapporterar om vad de kallar ”ensamkommande flyktingbarn” – 17 juni 2015
•  2014 var 75 procent av dem som av Migrationsverket och svenska medier kallade “ensamkommande flyktingbarn”, minderåriga asylsökande i åldrarna 15-17 år – 25 juli 2015
 Det är detta imbecilla förhållningssätt över hela linjen, inte bara vad gäller ”ensamkommande”, som störtat Sverige i det fördärv det nu befinner sig i – 8 november 2015
•  ”Som läkare erbjuder jag gärna mina tjänster för att åldersbedöma ensamkommande flyktingbarn.” – 30 mars 2016
 Eurostat: 40 % av alla ensamkommande minderåriga asylsökande 2015 tog sig till Sverige (9,5 milj inb), 16 % till Tyskland (80,6 milj inv) – 11 maj 2016
•  Ett ”ensamkommande barn” från Afghanistan berättar – 1 juli 2016
 ”17-årigt ensamkommande barn” åtalat för våldtäkt mot barn blev 23,6 år gammalt vid åldersbedömning – 3 november 2016
 En migga angående ensamkommande minderåriga och åldersuppskrivningar – 23 november 2016
 Är det ingen som reflekterar över kostnaderna för ensamkommande minderåriga asylsökande? – 29 mars 2017
•  Och hur ser det ut idag när det gäller ensamkommande påstått minderåriga asylsökande som inte gör sin ålder sannolik så som lagen kräver? – 3 april 2017
•  Om ”ensamkommande barn”: Hade politiker lyssnat och media rapporterat sakligt och korrekt så hade det inte sett ut som det gör i Sverige idag. – 30 maj 2017

© denna sajt. Vi användning av information i eller citat ur texterna, vänligen ange källa och länka till originalinlägget.