Och hur ser det ut idag, ett år efter att kommunalrådet i Österåker (M), 
Michaela Fletcher skrev detta? Fem år efter att riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) tog upp frågan? Och tio år efter att miggorna började skriva om det här, på min sajt?

Jo, nu när Migrationsverket så smått börjat skriva upp personer som uppenbart är äldre än 18 år eftersom dessa inte gör sin ålder sannolik som lagen kräver, då börjar dessa unga män (som det så gott som alltid handlar om) att med hjälp av gode män och nätverk av olika slag, att överklaga (!?) Migrationsverkets åldersuppskrivningar i dyra domstolsprocesser!

Finns det ingen, ingen, ingen som kan sätta stopp för dessa galenskaper? Finns det ingen som kan lära sig hur det fungerar i Danmark, Finland och Norge vilkas utlänningslagar är mycket lika Sveriges och där sådana här dyra och dumma konstigheter inte förekommer?

Och när börjar de mångårigt omtalade medicinska åldersbedömningarna göras? Hur många tusen människor som var långt över 18 år när de fick UT som påstådda “barn” har Sverige tagit på sig ansvaret att försörja? Som alltså fått UT på falska grunder? ur många ytterligare för att an inte ser till att utlänningslagen efterlevs?

Jag kan inte för mitt liv förstå mig på svenska politiker och enskilda och grupper som obstruerar mot lagen. Det är helt ofattbart, obegripligt och rent sinnessvagt hur det tillåts gå till i Sverige.

Läs också ett utval av texter om ensamkommande minderåriga under det senaste året:

•  News That Moves om bland annat minderåriga asylsökandes rättigheter – 29 mars 2016
 ”Som läkare erbjuder jag gärna mina tjänster för att åldersbedöma ensamkommande flyktingbarn.” – 30 mars 2017
•  Bloomberg med flera om Sverige och de ”ensamkommande barnen” – 13 april 2016
 
Finland. ”70 procent av de undersökta asylsökande som uppgav sig vara minderåriga var i själva verket vuxna.” – 14 april 2016
•  
Om åldersbedömning av asylsökande som säger sig vara minderåriga men kan misstänkas vara äldre – 26 april 2016
•  Vad har barnläkare överhuvudtaget att göra med åldersbedömningar av asylsökande som uppger sig vara minderåriga? – 22 maj 2016
•  Om den evighetslånga följetongen: ”Åldersbedömning av ensamkommande asylsökande som säger sig vara minderåriga men inte styrker sin ålder och det finns misstankar om att de kan vara över 18 år”. – 26 maj 2016
•  Ett ”ensamkommande barn” från Afghanistan berättar – 1 juli 2016
 
Om åldersbedömning av misstänkt äldre asylsökande som säger sig vara minderåriga. Igen. – 9 september 2016
 
Uppgifter om hur grannländerna hanterar ålderstester av personer som söker asyl som minderåriga men misstänks vara äldre har funnits hur länge som helst, Sverige Television! – 6 oktober 2016
 
Finland. Sveriges Radio har nu – ovanligt nog – talat med Migri i Finland om åldersbedömning av asylsökande som säger sig vara minderåriga. – 9 oktober 2016
•  Med åldersbedömning av ”ensamkommande minderåriga asylsökande” hade massor av problem kunnat undvikas – 20 oktober 2016
•  ”17-årigt ensamkommande barn” åtalat för våldtäkt mot barn blev 23,6 år gammalt vid åldersbedömning – 3 november 2016
•  Finland. Närmare 70 procent av alla ”minderåriga” asylsökande som ålderstestats i år är vuxna – 13 november 2016
 En migga angående ensamkommande minderåriga och åldersuppskrivningar -23 november 2016
 En migga: ”Jag tror inte att detta rättsliga ställningstagande kommer att ”hjälpa”, det vill säga beröra, ensamkommande afghanska män som har skrivits upp i ålder.” – 13 december 2016
•  Finland. ”Förra året gjordes 630 åldersbedömningar av ensamkommande minderåriga asylsökande. Cirka 65 procent av dem konstaterades vara vuxna.” – 31 januari 2017
•  Alla asylsökande som säger sig vara minderåriga är inte det och alla som säger sig ha skyddsskäl har inte det – 18 februari 2017
•  ”En åttatusenhövdad kärna av professionella och ideella som i sina uppdrag dagligen möter ensamkommande barn och unga” kräver att tusentals asylsökande som vi inte vet vilka de är, varifrån de kommer, hur gamla de är eller om de har skyddsskäl, ska ges uppehållstillstånd – 2 mars 2017
•  Är det ingen som reflekterar över kostnaderna för ensamkommande minderåriga asylsökande? – 29 mars 2017

Här finns hundratals texter på sökorden ensamkommande och minderåriga genom åren.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.