Klicka på textrutan för att komma till artikeltexten på Yles sajt (på finska).


Rekordmånga ålderstester av minderåriga asylsökande – 400 av de testade uppskattades vara vuxna

Migrationsverket uppskattar att ca två tredjedelar av dem som ålderstestades under förra året är vuxna. Många ensamkommande minderåriga asylsökande har hunnit fylla 18 år medan de väntat på sina asylbeslut.

Under de två senaste åren har kring 3.500 minderåriga personer som kommit utan sina föräldrar sökt asyl i Finland. Cirka 400 barn och unga väntar fortfarande på beslut från Migrationsverket.

Förra året (2016) gjordes nästan fyra gånger så många åldersbedömningar som året innan (2015). Att antalet skulle öka var väntat.

Här (i artikeln) länkas till denna information från den 5 februari 2016:

Siffror för åldersbedömning offentliga – 90 “minderåriga” asylsökande konstaterades vara vuxna

Förra året (2015) kontrollerades 149 asylsökandes ålder genom ålderstester. Av de kontrollerade befanns 90 vara vuxna. Antalet åldersbedömningar kommer sannolikt att mångdubblas i år (2016); de flesta asylsökande väntar fortfarande på att få komma till asylintervju.

– Förra året gjordes 630 åldersbedömningar av ensamkommande minderåriga asylsökande, berättar överinspektör Roosa Simola. I slutet av året gjorde vi en uppskattning enligt vilken cirka 65 procent konstaterades vara vuxna.

En slutlig siffra för hela året 2016 finns ännu inte. Enligt en preliminär beräkning är ca 400 av de testade vuxna.

Andelen är högre än tidigare år. 2014 ålderstestades 70 asylsökande och 39 av dem, det vill säga 56 procent, konstaterades vara vuxna. 2015 testades 149 och av dem var 92 vuxna, alltså 62 procent.

Migrationsverket ålderstestar endast en del av de minderåriga asylsökande. Det görs när det finns uppenbara skäl att misstro den sökandes uppgivna ålder.

Migrationsverket:

Om det finns uppenbara skäl att misstänka att de uppgifter som personen lämnat inte är tillförlitliga, kan det bli nödvändigt att genomföra en rättsmedicinsk undersökning för bedömning av ålder. Såväl personens yttre habitus som alla de uppgifter som lämnats kan ge anledning till misstankar.

Närmare 400 minderåriga asylsökande väntar fortfarande på beslut

Antalet ensamkommande minderåriga asylsökande ökade mycket kraftigt under hösten 2015. Under bara ett par månader kom det till Finland nästan 3.000 barn och unga. Förra året (2016), planade antalet ut, men det kom ändå så många som 400.

Större delen av de minderåriga som kommit för att söka asyl har varit 16-17-åringar och många har hunnit fylla 18 under den långa asylprocesstiden. Bland dem som väntar på beslut nu finns personer som kommit förra året, men inte heller alla som kom 2015 har fått beslut ännu.

– Cirka 380 ensamkommande minderåriga väntar på bslute. Av de minderåriga har ca 350 varit under 14 år gamla och de har inte nödvändigtvis rest ensamma. De har inte kommit till Finland med sina föräldrar utan till exempel med vuxna syskon eller andra släktingar och deras ansökningar har registrerats som om de var ensamkommande minderåriga, förklarar Roosa Simola.

Åldersbedömningarna fördröjde beslutsfattandet 

Även om minderårigas asylansökningar alltid hanteras som brådskande så har deras ärenden hos Migrationsverket tagit i genomsnitt tio månader. Det som fördröjt beslutsfattandet är åldersbedömningarna, vilkas tillförlitlighet det finns olika åsikter om. Också att utse företrädare för de unga (i Sverige “gode män”, min anm.) har tagit tid i tingsrätterna.

De flesta ensamkommande asylsökande, cirka 2.000, har kommit från Afghanistan och av de knappt 1.600 som beviljades uppehållstilsltpnd var de också i majoritet.

Från Irak kom 700 och från Somalia 300. Det utdragna kriget i Syrien börjar också så smått märkas i antalet sökande. Från Syrien kom 2015 cirka 100 ensamkommande asylsökande minderåriga jämfört med 40 året innan.

Cirka 140 minderåriga fick avslag förra året och 100 minderårigas ansökningar avskrevs. De som tagit sig ända till Finland ger inte upp hoppet om att få stanna i landet i första taget.

– I praktiken har de minderåriga, som förra året beviljades uppehållstillstånd, överklagat sina negativa beslut i förvaltningsdomstolen, berättar överinspektör Roosa Simola.

© Översättning Merit Wager
© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.