Migrationsverket – Migri – meddelar:
Så här ser asylbeslutsläget i Finland ut för tiden 1 januari –31 mars 2017.

Totalt har 3.257 beslut fattats: 36 procent av dem positiva, 48 procent negativa. Resten, 16 procent av asylansökningarna, är avskrivna eller avvisade utan prövning.