44.617  ensamkommande asylsökande som sade sig vara “barn” – från Afghanistan, Pakistan Iran, Syrien, Irak, Somalia etc kom till Sverige under åren 2014-2016.

Under samma tid kom det 14.771 ensamkommande minderåriga asylsökande totalt till de övriga tre nordiska länderna under samma tid.

Varför ser det ut så här? Kan det vara för att “alla” vet – smugglare och de som vill söka sig till bättre liv och försörjning i Norden – att det går bra att ljuga om det mesta i Sverige så som namn, nationalitet, asylhistoria och ålder och att det inte går lika lätt i de andra länderna? Kan det vara för att asylprocesserna fungerar som de ska, i enlighet med raka och tydliga utlänningslagar,  i de tre andra länderna men inte i Sverige?

Sverige har det dyraste mottagandet av den här kategorin asylsökande. Varje person som säger sig vara under 18 år (han må vara 22, 28 eller 33 i verkligheten), behandlas i Sverige som ett “barn” och inhyses mycket dyrt, ges fickpengar, ofta gymkort, biljetter till badanläggningar, tandvård, sjukvård, skolgång, reskort med mera. Till det kommer kostnaderna för god man, asylombud, asylprocessen och överklagandeprocessen. Samt kostnader för polisutrednings- och rättegångskostnader för dem som begår brott. Och kostnader för återsändande och startbidrag på 30.000 kronor per person för dem som återvänder frivilligt.

De flesta torde vänta på beslut i minst ett år, en del längre – upp till 1,5 år.

Den totala kostnaden per faktiskt och påstått “barn”, det vill säga asylsökande under 18 år (som i de andra länderna kallas “minderårig”) uppgår troligen till ca 1,5 miljoner kronor per år i genomsnitt, ca 2,2 miljoner kronor för dem som väntar i 1,5 år på asylbeslut.

Jag gör inte anspråk på att ha exakta och korrekta siffror; ingen torde kunna räkna ut helt korrekt vad mottagningen och asylhanteringen med mera av dessa pojkar och män – och enstaka flickor och kvinnor – kostar skattebetalarna totalt. Men uppskattningar kan göras, likt den som gjorts här. Räknar man då ut vad 44.617 faktiskt och påstått minderåriga asylsökande kan komma att kosta Sverige om man beräknar väntetiden till ett år för alla så blir beloppet så svindlande att många säkert tänker att det helt enkelt inte kan vara möjligt. Men det är det. Beloppet kan till och med vara ännu högre.

44.167 personer x 1,5 miljoner kronor = nästan 67 miljarder kronor. 67.000 miljoner kronor.

regeringens hemsida (man får scrolla ner rätt långt) kan man läsa om statens budget för 2017: “Utgifterna för staten föreslås uppgå till 972,4 miljarder kronor under 2017 “. 67 miljarder kronor enbart för “ensamkommande barn” (alltså inte alla andra asylsökande som kom 2014-2016) kan alltså vara så stor som en fjortondedel av hela Sveriges statsbudget, eller 7 procent!

OBS! När man läser siffrorna på regeringens hemsida (som länkas till ovan), ska man vara medveten om att man under rubriken Migration inte kan utläsa några siffror som indikerar vad ensamkommande asylsökande “minderåriga” kostar. Och än en gång framhålls och påpekas här att beloppet 1,5 miljoner kronor/minderårig asylsökande/år är en uppskattning av alla kostnader sammantagna för den här kategorin. Det handlar ju inte enbart om vad boendet och skolan kostar, allt annat som tillkommer ska ju också räknas in för att man ska närma sig sanningen och få en hyfsat rättvisande bild av vad nästan 45.000 utländska personer som tagit sig till Sverige för att söka asyl tillåts kosta.

Ingen annan grupp kommer ens i närheten på långa vägar till att få kosta sådana enorma summor av våra skattemedel. Allra minst pensionärer. En bekant berättade just idag att han hade fått sina deklarationsblanketter och av dem framgick att hans bruttopension för 2016 hade varit 127.000 kronor. En svensk pensionär som efter ett långt skattebetalande arbetsliv brutto får i pension ungefär en tolftedel av vad en minderårig asylsökande får kosta. Något är allvarligt fel i den ekvationen och då kan man tala om att “inte ställa grupper mot varandra” hur mycket man vill.

Frågan kvarstår också: Varför tar Sverige emot 44.167 påstått minderåriga utan gedigen kontroll av ålder, bakgrund, varifrån de faktiskt kommer och vilka eventuella asyl- eller skyddsskäl de, som påstår sig vara under 18 år, har? Varför?

Tillägg ett antal timmar efter publicering från en person som läst ovanstående:

Afghanistan. Statsbudgeten för 2017 är på 4 miljarder dollar (cirka 35 miljarder kronor), vilket är en minskning med 2,5 miljarder dollar från året innan. I den ingår en utvecklingsbudget på 2,4 miljarder dollar (cirka 21,4 miljarder kronor). 36 procent av budgeten går till säkerhetssektorn, 13 procent till utbildning och 6 procent till jordbruket.*
 
Med denna vetskap borde man fundera flera varv i ämnet. Proportionerna brukar ge en del människor en rejäl tankeställare, men för andra blir det ofta ingen reaktion alls. Det är verkligen ett mått på det där med hur man bäst hjälper människor. Vi kan alltså, om applicerat, hjälpa hela Afghanistan och inkludera till exempel alla gatubarn i Pakistan för samma summa som för de ensamkommande asylsökande unga i Sverige.
* Uppgifterna kommer från Svenska Afghanistankommittén.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.