Klicka på text- och bildrutan för att komma till inslaget i Sveriges Radio.

Sveriges Radios inslag andas en underliggande syn hos redaktionen/reportrarna som går ut på att det borde vara en självklarhet att den omtalade personen och andra i hans situation alltid ska få hämta hit sina familjer och återförenas just i Sverige. En del relevant information har utelämnats, vilket gör att man kan få det intrycket. Det första som sägs är:

För den som kommit till Sverige och sökt asyl som ensamkommande barn går det inte att få återförenas med sin familj efter det att man fått svenskt medborgarskap.

Kommentarer: 1) Det går utmärkt att återförenas med sin familj, bara inte som en självklarhet i Sverige. 2) Svenskt medborgarskap är ingen nödvändighet för att kunna leva i Sverige. Har man fått permanent uppehållstillstånd så har man full rätt att vistas här och samma rättigheter som om man hade medborgarskap med undantag från att man inte får rösta i riksdagsval eller bli riksdagsledamot (och inte kan ta vissa skyddsklassade anställningar) eller om man begår grova brott. De flesta som sökt asyl eller skydd som ensamkommande minderåriga är inte, som Ahmed el Abbasi i inslaget, statslösa, de är medborgare i ett land och kan återförenas med sina familjer där.

Också i inslaget:

Men några av personerna som Ekot har pratat med har varit statslösa barn. För dessa är det möjligt att få svenskt medborgarskap bara efter två år.

Kommentar: Det är helt otroligt att en person som endast vistats i landet i två år och knappast under den tiden hunnit vare sig lära sig språket ordentligt eller bli en del av den nationella gemenskapen, ska ges medborgarskap. Alltså helt utan några “krav” alls, annat än att personen är statslös. Som om medborgarskapsbeviset bara var vilket papper som helst, som om svenskt medborgarskap inte är något annat än just ett papper som kan delas ut hur lättvindigt som helst.

Och:

En av dem är Ahmed el Abbasi. Han är arton år gammal och bor i den småländska orten Bodafors. Ahmed kom till Sverige för två och ett halvt år sedan, och det svenska medborgarskapet var hans första någonsin.

Något som han hoppades skulle ge honom ett bättre liv. Men riktigt så blev det inte.

– Jag visste inte att svenskt medborgarskap kan göra så. Om jag visste det skulle jag aldrig ha ansökt om det.

Kommentar: Ahmed el Abbasi är över 18 år och skulle ju då inte uppfylla kriteriet “ett utländskt barn som är ogift” ens om han inte hade getts svenskt medborgarskap. Och då finns ju inte någon rätt – oavsett om han har svenskt medborgarskap eller inte – för hans familj att invandra till Sverige. Möjligheten – inte en absolut rätt – att familj ska få ansluta sig finns om anknytningspersonen, i detta fall Ahmed el Abbasi, är under 18 år och då gäller den möjligheten föräldrar och syskon under 18 år. Han har självklart alltid rätt att återförenas med sin familj i hemlandet eller i något annat land i enlighet med det landets regler.

Ahmed el Abbasi säger också i intervjun:

Jag har kommit till Sverige för att få (hit) min familj och ha en bra framtid här.

Kommentar: Det sägs ingenting om var hans familj befinner sig. Det kan mycket väl vara möjligt för den unge mannen att återförenas med familjen om den till exempel befinner sig i Turkiet eller någon annanstans dit kan kan resa. Det ska överhuvudtaget inte vara möjligt att “bättre framtidsinvandra” till Sverige för en person, än mindre för hela familjer.

Det kan vara bra att läsa Migrationsverkets information om familjeåterförening. Där står bland annat:

Det är inte säkert att din familj har möjlighet att flytta till dig i Sverige även om du har fått uppehållstillstånd här. Om du har permanent uppehållstillstånd eller om du har skyddsstatus som flykting kan din familj ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige. Om du har skyddsstatus som alternativt skyddsbehövande är möjligheterna för din familj att flytta till dig i Sverige mycket små.

Under rubrikerna Vem har rätt till familjeåterförening?Bara din närmaste familj kan flytta till dig och Försörjningskrav finns tydlig information om kraven som gäller för familjeåterförening i Sverige.

© denna blogg.