Se och hör den här intervjun som Michel Friedman, Deutsche Welle, har gjort med Sveriges justitie- och migrationsminister, Morgan Johansson den 28 juni 2017. Var och en kan själv titta och bilda sig en egen uppfattning om vad som frågas och svaras. Klicka på bilden nedan för att komma till den 24 minuter långa intervjun.

Några citat ur intervjun.

När Michel Friedman påpekar att Sverige tagit in omkring 200.000 asylsökande under två år och chockad framhåller att det är två procent av Sveriges hela befolkning och undrar hur det kunde ske – “what is the problem?” – svarar Morgan Johansson på sin inte så goda engelska (nedtecknat ordagrant):

Well, the problem was that, when there was a lot of refugees coming to Europe in 2015, Sweden and Germany and some other countries but not that many, took larger responsibility than any others.

Klicka på bilden för att se och höra intervjun.

Morgan Johansson säger också, klart och tydligt att:

Now we have control of the situation. But it all comes down to the problem that Europe does not take this issue…

När han igen skyller på andra länder, avbryter intervjuaren Michel Friedman honom:

But now let’s speak about Sweden.

En bit längre in i intervjun säger Morgan Johansson:

I am saying that we have got problems with some right wing extremist groups, of course we have. As I think that… In 2015 we had problems with people trying to burn down reception centers. That was…

Intervjuaren avbryter:

112 fires last year at refugee reception centers. 2016!

Morgan Johansson:

So what’s your point?

Michel Friedman:

I am curious to listen to your judgement of your country, on your population.

Morgan Johansson:

These are extremist groups that we, of course, need to combat in the sense by the Police.
(Jag påminner om att jag tecknar ner ordagrant vad ministern säger).

Michel Friedman konstaterar att det ju inte är tillräckligt och Morgan Johansson svarar:

Well, you always have to prove that someone has done a crime before you can sentence him. Sweden is a state…

Michel Friedman:

My question is how do you judge the danger of these cases also politically?

Morgan Johansson:

Actually we have always had groups, extremist groups, who act like this. In the recent years they have been more active, and that is a threat to individuals but also in the long run of course to society. It is a problem, of course it is. But we do what we can in order to fight it.

På frågan från Michel Friedman om Morgan Johansson anser att terroristattacken på Drottninggatan kan har något att göra med landets asylpolitik svarar Morgan Johansson:

Well, I mean… Crimes connected to asylum seekers are very, very few. There is no direct link like that. But of course, as in every country we’ve had problems with  people getting radicalized in different ways. And we have to be better to trace them as soon as we can and also to sentence them for the crimes they have committed.

Här citerar Michel Friedman Sveriges statsminister och frågar Morgan Johansson:

Help me with this quote. After the attack your prime minister himself condemned “open door”-policy. He said: “Sweden will never go back to the mass migration we had in autumn 2015, never.” This was not a quote about control, this is a principal quote about migration policy. Why?

Morgan Johansson:

Well, in 2015 we… when we had over 15.000 coming a week… of course then, in that situation wed id not have control.

På frågan om han tycker att Sveriges migrations- och integrationspolicy är “på rätt väg”, svarar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Well, after 2015 crisis we have been able to process most of all the applications and they are now going out on the Swedish labour market that is growing faster than most other countries are doing. You are seeing that our unemployment rate is falling, our state budget is in order, we actually have surpluses. So we are managing that. But on the same time we, of course, must be very vigilant on different extremist activities, both on the right wing side but also on the left wing side.

Så här barnsligt och enkelspårigt fortsätter det hela och det är plågsamt att lyssna på och pinsamt att tänka på hur den här intervjun ytterligare förmörkar bilden av Sverige ute i världen.

Hör hur otroligt märkligt ministern svarar på frågor kring upploppen i Rinkeby och på andra ställen. Ständigt detta “…as in many other countries”, trots att han får frågor om Sverige, som han är minister i, inte om andra länder. Och ständigt detta att “människor har uteslutas ur samhället, att de inte har fått jobb” etc. Friedman frågar

Who excluded these people from the society?

Och Johansson svarar:

Well, if you have along period of time when people are not getting into the labour market, sooner or later this will cause such disturbances (disturbances??? Kallar han verkligen upploppen för “störningar”??? Ja, det gör han. Min anm.)
—————-
Most of them are Swedish citizens, many of them were born here. But they didn’t get the opportunities that they should have had.

Och sedan ignorerar Morgan Johansson Friedmans påpekande att Rinkeby, med 90 procent invandrare och personer med invandrarbakgrund, är ett getto. Johansson småler och börjar prata om att han minsann har besökt getton i USA och att man inte ska jämföra med dem. Men det har intervjuaren inte gjort, han har uttryckligen bara talat om Sverige.

Det blir inte bättre än så här, snarare värre. Och om man gav sig på Katerina Janouch för att hon, en författare och skribent, i tjeckisk tv på tjeckiska berättade om situationen i Sverige och anklagade henne för att förstöra “Sverigebilden” så ska man nog ta och lyssna på den här intervjun på högstadie-engelska med  en svensk minister i stora Deutsche Welle och fundera kring vem som bidrar till att den negativa (men sanna) Sverigebilden sprids över världen.

Lyssna på hela intervjun. Det är inte roligt, men det är så här världen ser och hör en av de viktigaste ministrarna i Sveriges regering, det är som sagt bland annat genom den här intervjun som bilden av Sverige och dess regering manifesterar sig.

© denna sajt. Vid ev citat av det nedtecknade, vänligen länka till denna text.
Vid tillfället för publicering av det här inlägget har jag inte sett att några andra svenska medier skulle ha tagit upp den här intervjun… Jag kan ha missat någon, men efter en stunds googlande har jag inte sett att intervjun skulle ha kommenterats av något annat medium (kanske på någon blogg, men det har inte framkommit vid googling). Varför?