På Medborgarplatsen pågår sedan en vecka en dygnetrunt demonstration där icke medborgare inte bara demonstrerar utan även ställer orimliga krav och hotar att inte lämna platsen innan de får vad de vill: “rätt svar”. Och “rätt svar” är att hazarerna som sitter där, varav många enligt egen utsago befinner sig olagligt i landet, och alla andra hazarer som befinner sig i Sverige ska ges “amnesti” (?!). Alltså att dessa personer med ett penndrag, trots prövning i två instanser som resulterat i avslag på asylansökan, ändå ska få stanna och ges bostäder, försörjning, vård och tandvård samt utbildning här!

Alltså:

•  Afghanska medborgare tar sig till Sverige. Många ljuger om sin ålder – över 80 procent av de hittills åldersbedömda som sagt sig vara minderåriga har konstaterats vara vuxna – många ljuger om varifrån de kommer, många serverar fabricerade asylhistorier och många har redan konstaterats varken ha asyl- eller skyddsskäl.

•  Dessa personer som med skattemedel redan försörjts och “vårdats” på HVB och i familjehem, ofta långt mer än ett år, samt fått gå i skola och som har fått avslag på sina asylansökningar, har alltså mage att sätta sig på Medborgarplatsen mitt i Stockholm och kräva – kräva! – att de ska stå över svensk utlänningslag och att andra än #vistårinteut och diverse miljöpartister och andra grupperingar också ska tycka att det är okej.

•  Polisen är handfallen, handlingsförlamad. Den var inte förberedd på detta, hur nu det kan vara möjligt när den själv har gett tillstånd till demonstrationen efter att de här personerna först suttit på Mynttorget utan tillstånd i tre dygn… Polisen tycks leva i villfarelsen att den ska agera efter vad politiker säger och gör, när den i själva verket är skyldig att agera efter lagen, den lag som vingelpettrar till oseriösa politiker (eller deras företrädare) har stiftat på mandat av folket.

Det är ofattbart och märkligt att svensk polis står med blöta fingrar i luften och försöker känna efter varifrån det blåser i stället för att helt förbigå att ministrarna Fritzon och Fridolin, allehanda partiledare och riksdagsledamöter från bland annat V agerar både ansvarslöst och obegripligt. Polisen, avlönad av folket ska på folkets mandat och i enlighet med Sveriges rikes lag göra sitt jobb. Den ska inte överhuvudtaget bry sig om vad ett antal populistiska och oseriösa politiker säger eller gör. Polischeferna måste sluta vara ängsliga och fega och stå upp och visa ledarskap för sina underlydande:

Vi ska se till att lagar och regler följs, det är vår plikt och en mycket stor del av vårt jobb, vårt uppdrag.

Vårt uppdrag är inte att tillfredsställa nyckfulla och ofta inte ens särskilt lagligt bevandrade politiker som vill stå någon minut i medias fokus, utan dem som är våra verkliga uppdragsgivare och som betalar våra läger: svenska folket.

Jag pratade länge och väl med en klok och sansad polis på Medborgarplatsen och fick god insyn i, och förståelse för, polisernas situation. Samtalet oss emellan får stanna oss emellan, jag tänker inte plocka billiga poäng på att “vinkla in” något som sades. Det var i alla fall ett  givande, lärorikt, intressant och även trevligt samtal, och jag är glad att polisen i fråga tog sig tid att dela med sig av en del av sina tankar kring det som sker här och nu, främst på Medborgarplatsen men också i övriga samhället. Det sista vi talade om var extra roligt, om polisen ifråga läser detta så vill jag bara säga att det som berättades var ett makalöst sammanträffande!

© gäller bilder och text på denna blogg. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.