Klicka på textrutan för att komma till artikeln med rubriken.

Kort ur utdrag ur texten:

En del av dem som sökt sig till Sverige anklagar sitt land, sin regering, för etnisk förföljelse och etniska våldsdåd mot dem också när det är uppenbart att det inte är så. Att de, ungefär som samer och romer i Sverige, har varit diskriminerade och ”illa sedda” är ett faktum. Att gamla fördomar och gammal fiendskap lever kvar ett bra tag även efter att förändringar i lagstiftning och andra förbättringar har gjorts är inte underligt. Precis som de gjort – och fortfarande ibland gör – också i Sverige mot nationella minoriteter här. När bomber exploderar eller sjukhus attackeras av talibaner så drabbas alla folkslag, alla medborgare, lika urskillningslöst. De attacker och andra våldsdåd som utförs begås dock inte av staten och är inte asyl- eller skyddsgrundande. Vore det så då skulle varje afghan (35 miljoner) inklusive alla 2,7 miljoner hazarer bosatta i Afghanistan, ha rätt att så gott som automatiskt få asyl eller skydd i Sverige. Man måste hålla i minnet att angivna asyl- eller skyddsskäl ska prövas individuellt, inte gruppvis.

Mer i ämnet:
•  ”Europa skickade mig en gång till Afghanistan och nu andra gånger jag kommer till Europa finns nån reglar som migrationsverket får inte sticka mig till andra gång?” – 4 juli 2017
•  UNHCR: ”De väljer att söka asyl för att de upplevt att Sverige erbjuder goda möjligheter till utbildning, respekterar mänskliga rättigheter, har en rättvis och effektiv asylprocess och ger möjlighet till ekonomisk utveckling.” – 10 juli 2017
•  Hazaren och presidenten – 13 juli 2017
•  En socialtjänstanställd: ”Vilka är det som vi tar emot i Sverige: flyktingar eller missnöjda turister?” – 14 juli 2017
•  Zulmay Afzali i Svenska Dagbladet: ”Sverige är inte Afghanistan” 30 juli 2017
•  Sugar Mamas – 31 juli 2017
•  Extra Mamas – 1 augusti 2017
•  Det är inte skattebetalarnas sak att tillhandahålla mötesplatser åt personer utan rätt att uppehålla sig i Sverige – 3 augusti 2017
 Ett av de största sveken mot dem som byggde landet och som tack tvingas leva på pensioner under EU:s fattigdomsgräns medan påstått minderåriga utomeuropeiska migranter och asylsökande får kosta 10, 12 gånger så mycket – 6 augusti 2017
•  Galenskaperna kring så kallade ensamkommande barn måste få ett slut! – 8 augusti 2017
•  Om en demonstration som fått tillstånd att pågå 14 timmar om dygnet i 14 dagar på allmän plats mitt i Stockholm – 10 augusti 2017
•   – 12 augusti 2017

Vill någon dessutom se och höra en intervju med dåvarande migations- och justitieminister Morgan Johansson den 28 juni 2017 i Deutsche Welle, så går det bra här.

•  Sverigebilden. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson intervjuad i Deutsche Welle – 3 juli 2017

 

© Vid citat ur texter på bloggen, vänligen länka till originalinlägget.