Så här ser det ut på asylområdet i Finland det senaste året, under perioden 1 augusti 2016 – 31 juli 2017. De olika statistikrutorna får i det stora hela tala för sig själva.

I den första rutan är det asylbeslut som anges, dvs hur besluten har fördelat sig över de 19.746 asylansökningarna.

Här nedan följer information om asylbeslut gällande ensamkommande minderåriga uppdelade på åldersgrupper.

Här anges från vilka länder de flesta kommit och hur positiva respektive negativa beslut fördelat sig.

Alla uppgifter ovan handlar om asylbeslut. Så här såg antalet asylsökande ut under perioden 1 augusti 2016 – 31 juli 2017:

© Vid användande av uppgifterna ovan, vänligen länka till detta inlägg.