24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Efter att ha sett bilder och filmklipp och hört ögonvittnesskildringar kring den här demonstrationen, måste det påminnas om vad som sägs ovan, i grundlagens 24 §. Polisen måste upplösa den om den stör ordning och säkerhet för oss andra som bor och ska vistas där dessa demonstranter enligt uppgift kommer att sitta från klockan 8 på morgonen till kl 22 på kvällen varje dag i två veckor.

Här är ett klipp, bara en minut långt, som visar hur smockan nästan hänger i luften när dessa människor, som getts rätt att demonstrera, inte respekterar andras rätt att fritt vistas på allmän plats och att fotografera och filma:

Det är märkligt – hur ofta händer det? – att demonstrationstillstånd ges för en två veckor lång ockupation av en stor och viktig del av det offentliga rummet under tiden 08.00-22.00 varje dag. En plats där alla borde kunna vistas och ha tillgång till utrymmet i trygghet och säkerhet. Att under 30 dagar i praktiken förhindra fri tillgång till allmän plats på detta sätt, med en allt större och växande skara människor på plats som lätt blir aggressiva och som också själva riskerar att bli attackerade, ter sig ytterst oansvarigt av polisen.

Hänsyn måste också tas till näringsidkare runt Medborgarplatsen, det är fortfarande sommar och serveringar och butiker måste vara tillgängliga för boende och turister, redan nu har jag hört om krogägare som är oroliga för förluster och för skadegörelse och oro.

En demonstration där man kräver (!) att, i strid med svensk lag, få stanna i Sverige, hade kunnat ges tillstånd för tre timmar på Sergels torg, exempelvis. Inte för en månads utrymmeskrävande demonstration på en allmän plats mitt i Stockholm som ska vara öppen och tillgänglig för alla.

Ur regeringsformen (grundlagen):

25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket)

Hur detta ska/kan tolkas kan man ta del av i kommentarerna i skriften “Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar” av Gustaf Petrén och Hans Ragnemalm, vilken jag inte har tillgång till. Såvitt jag känner till har möjligheten att utnyttja inskränkning enligt § 25 regeringsformen för icke-medborgare inte använts men det kunde vara intressant att se hur denna grundlagsparagraf är tänkt att fungera – här om någonsin kunde den kanske prövas.

Kanske är regeringsformen inte något man tillämpar; kanske för att man helt enkelt inte känner för den, för att man inte tycker om den. Väldigt mycket är ju numera känslostyrt, så också grunden för den här demonstrationen. Diverse nätverk och politiker “känner” och “tycker” att ett enormt stort antal pojkar och män (och ett litet antal flickor och kvinnor) som yrkats ta sig hit, måste få bosätta sig, försörjas och utbildas i Sverige, trots att lagen inte ger dem den rätten. Och på Polisens tillståndsenhet tycks man också ha “känt” och “tyckt” att det är okej att den här sammanslutningen av främst hazarer från Iran, Afghanistan och Pakistan och kallar sig Ung i Sverige, får uppehålla sig på Medborgarplatsen under en period om två veckor från mycket tidig morgon till mycket sen kväll (14 timmar per dygn), trots att man redan från början måste ha kunnat inse att regeringsformens § 24 kommer att bli tillämplig,

Läs också texten Medborgarplatsen. Cirkeln sluts. Politisk akrobatik på ledarsidorna.se. Ur texten:

Nu flyttar demonstrationen till denna plats som blev symbolen för 2015 års öppna gränser. Den flyttar med sina liggunderlag, kuddar och filtar från Mynttorget rakt in i surdegsbältet på Södermalm i Stockholm. Sveriges journalisttätaste stadsdel. På samma sätt som journalister dagligen, fram till den 23 augusti, kommer se dessa migranter sittstrejka på samma sätt kommer de leva med polisbevakning, en spänning i luften och alla de följdeffekter som manifestationen kommer föranleda. Även väljaropinionen i valkretsen Katarina 1 – Björns Trädgård bör påverkas. I valet till riksdagen 2014 fick den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus 52 procent av rösterna i denna valkrets. Bara Feministiskt Initiativ fick 11,64 procent av rösterna.

Och:

Men kommer Mikael Ribbenvik komma ner och lugna stämningen? Sannolikheten bör betecknas som begränsad då han inte har något mandat från regeringen. Källor inom Regeringskansliet uppger att tillsättningen av Ribbenvik, efter den tidigare generaldirektören Anders Danielsson, var en eftergift till Miljöpartiet. Ribbenvik ansågs stå Miljöpartiets och den globalistiska falangen inom Socialdemokraterna närmast men mötte motstånd inom bland annat finansdepartementet. Lösningen blev att finansdepartementet kommer lägga sista handen vid rekryteringen av Ribbenviks efterträdare som överdirektör. En rent kameral funktion som skall hålla igen Migrationsverkets kostnader och mer eller mindre fjärrstyras direkt från finansdepartementet. Den öppna plånbokens politik är över.

© denna blogg. Vid användning av del av texten, vänligen länka till originalinlägget.