Det kom ett mejl från en man som blivit fundersam över vad han ser och upplever i sitt arbete. Som numera vanligt i Sverige – tidigare åsikts- och yttrandefrihetens stamort på jorden – är det känsligt att uttrycka åsikter som av outgrundlig anledning kan anses som kontroversiella, trots att de inte på minsta sätt är det. Därför har den här mannen bett att få förbli anonym och att det int ska nämnas i vilken kommun ha arbetar.

Jag har en del tankar och reflektioner som jag vill berätta om.

I mitt arbete inom socialtjänsten i en kommun som tar emot både asylsökande och flyktingar har jag fått vissa funderingar. Vi har tagit emot en del kvotflyktingar. Det som jag börjat fundera över är om det går att köpa sig en kvotflyktingplats? Jag säger inte att alla har gjort det men det är en känsla man får när man träffar dem, när de uttrycker att de ”hade det bättre där de kom ifrån”.

De verkar ha blivit lovade saker som vi absolut inte kan erbjuda. Som om de vore turister som läst en resekatalog och sedan upptäckt att boendet inte erbjuder den standard som utlovats i katalogen.

I mitt arbete möter jag många nyanlända och alla är missnöjda. De är inte nöjda med boendet och helpensionen som erbjuds. De är överhuvudtaget inte nöjda. Trots att allt är gratis för dem och de är garanterade etableringsersättning i två år så länge de sköter planeringen med arbetsförmed lingen. Allt detta betalas med skattepengar men alla klagar, alla är missnöjda!

Jag kommer även i kontakt med utsatta svenska medborgare och de kan bara kunna drömma om att få erbjudande om att få pengar och boende.

Vilka är det som vi tar emot i Sverige, flyktingar eller missnöjda turister?

Kommentar: Vid samtal med personer som har insyn i hur kvotflyktingsystemet fungerar – och inte fungerar – framkommer en bild som delvis kompletterar den socialtjänstanställdes berättelse och reflektioner. Det finns indikationer på att det förekommer en del korruption inom/kring UNHCR i olika asylländer. De har ofta lokalt anställd personal och bland annat säger en person med kännedom om lokala förhållanden i några av de stora asylländerna:

Det finns miljoner människor som söker skydd och ett tryggare liv någon annanstans. Men många har inte en chans om de är fattiga eftersom mutor banar vägen för en möjlighet att komma med i kvotflyktingprogrammen till Europa, också Sverige.

Mer än så kan jag inte skriva om detta, jag kan inte bevisa det som berättas men när nu samma misstankar framförs från någon här som möter kvotflyktingar, som de som framförs från det andra hållet, det vill säga de länder dessa kvotflyktingarkommer ifrån, då borde kanske några varningsklockor ringa och någon med resurser undersöka misstankarna. Dessutom bör nog de kräsna kvotflykting”turisterna” upplysas om att WYSIWYG*. Och att om det inte motsvarar löften och förväntningar och om de inte har skyddsbehov så bör de snarast återvända till sina hemländer.

*What You See Is What You Get
© denna blogg. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.