Klicka på textrutan för att komma till artikeln på Helsingin Sanomats sajt (på finska).

Mannen som misshandlade sin syster “i familjehederns namn” utvisas till Irak – Högsta förvaltningsdomstolen såg mycket strängt på hedersvåldet.

Högsta förvaltningsdomstolen: “Den som brukar våld av kulturella skäl visar likgiltighet gentemot värden i den finländska grundlagen “.

Mannen som misshandlade sin syster “för familjehederns skull” utvisas från Finland. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen visade det kulturellt baserade, våldsamma beteendet inom familjen likgiltighet gentemot sådana värden som skyddas såväl i Finlands grundlag som i internationella avtal som Finland ingått.

Migrationsverket, Migri, beslöt i mars 2016 att mannen skulle utvisas, sedan han dömts i Helsingfors hovrätt till fängelse i sex månader för misshandeln av sin syster. Han åtalades också för förberedelse till hedersmord av systern, men enligt hovrätten fanns det inga konkreta bevis på att så var fallet.

Mannen motsatte sig utvisning. Han påpekade att han flyttat till Finland år 2010 med sin mamma och sin syster när han var 16 år gammal. Pappan, som kom ensam till Finland först, flyttade tillbaka till Irak 2012 när föräldrarna skildes.

Migri påpekade att mannen varken studerar eller arbetar i Finland, att det inte föreligger något säkerhetshot mot honom i Irak och att han har bott där större delen av sitt liv.

“Den sökande är ung, arbetsförmögen och ensamstående och som shia muslim hör han till majoritetsbefolkningen i södra Irak”, påpekade Migri.

Helsingfors förvaltningsdomstol slog fast beslutet men mannen överklagade ända upp i Högsta förvaltningsdomstolen. Han ansåg att beslutet om utvisning stred mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna eftersom brottet enligt hans mening inte varit grovt. Han ansåg även att han begått brottet som ung, när han sökte sin identitet mellan två kulturer och berättade att han gjort upp och försonats med sin syster. Mannen framhöll också att han sällskapar med en finsk medborgare och att han börjat läsa finska i en vanlig finskspråkig grupp.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att mannen enligt domen många gånger hade utsatt systern för våld. Han hade slagit henne med öppen hand i ansiktet, sparkat henne på benen, slagit henne med skaftet till en vattenpipa och slitit henne i håret. Under den rättsliga processen sa mannen att systern inte lydde honom och att han då, enligt sin egen kultur, har rätt att misshandla henne.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen skulle bland annat mannens unga ålder, att han försonats med systern, att han studerar och har sällskap med en kvinna som är finsk medborgare kunna tala mot utvisning. “Men Finland har förbundit sig genom Europarådets generalklausul att motarbeta våld som riktar sig mot kvinnor på grund av deras kön”, fortsatte Högsta förvaltningsdomstolen

“För invandrarnas del får våld inom familjen som grundar sig på seder och kultur i familjens ursprungsland ses som problematiskt”, konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen. “Ett sådant våldsuppträdande som grundar sig på kulturella skäl visar på likgiltighet gentemot värden som säkras i den finländska grundlagen samt internationella avtal som Finland ingått”.

För Högsta förvaltningsdomstolen vägde skälen för utvisning tyngre. Mannen utsätts heller inte för någon säkerhetsrisk som skulle kunna förhindra hans utvisning.

Kommentar: Därmed är en prejudicerande dom avkunnad i Högsta förvaltningsdomstolen androm till varnagel: i Finland gäller finländsk kultur och finländsk lag och här tolereras inte hedersvåld av något slag. Något för Sverige att ta efter?

© Översättning Merit Wager. Översättningen får inte användas utan tillstånd.