Klicka på textrutan for att komma till artikeln på Göteborgs-Postens sajt.

Jag läser den här märkliga texten i Göteborgs-Posten och fastnar vid var och varannan mening. Artikeln är skriven av tre personer aktiva inom “Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!”: Björn Mellquist lärare, god man; Frans Schlyter, senior utredare inom kriminalvården, god man och Ingrid Eckerman, allmänläkare, chefredaktör.

Ur artikeltexten:

Regeringen och Migrationsverket är i full gång att utvisa merparten av de cirka 23.000 ensamkommande med afghansk bakgrund som registrerats som barn vid ankomsten.

Kommentar: 1) Det handlar inte om “23.000 ensamkommande med afghansk bakgrund” utan det handlar om “23.000 ensamkommande unga och vuxna afghaner”.
2) “…som registrerats som barn vid ankomsten.” Men som ingen vet hur gamla de var vid tillfället. Inte för att åldern egentligen har någon större betydelse. Att man ska ha asyl- eller skyddsskäl för att beviljas uppehållstillstånd gäller enligt utlänningslagen lika för alla, både dem som är över och dem som är under 18 år.

Ur artikeltexten:

För en 18-åring född och uppvuxen i Sverige har samhället haft kostnader i storleksordningen tre miljoner kronor. Det betyder att en 18-årig flykting från till exempel Afghanistan kan kosta samhället tre miljoner i inskolningskostnader innan han är uppe i kostnaden för en svenskfödd 18-åring.

Kommentar: Det här är helt skruvat! Vad har svenska 18-åringar och kostnaderna för dem att göra med att tiotusentals afghanska unga pojkar och vuxna män (och enstaka flickor/kvinnor) tar sig till Sverige i hopp om ett bättre liv? Absolut ingenting.

Ur artikeltexten:

Vi har stor brist på tonåringar i landet. Ungdomskullarna kring år 2000 var extra små. De ensamkommande barnen och ungdomar är födda just de åren.

Kommentar: Även om så vore så är ju “brist på tonåringar” knappast något man kan använda som argument när det gäller att söka asyl/skydd i ett land. Det borde de tre som skrivit texten veta.

Enligt Statistiska centralbyrån är redan nu (2016) överskottet av män i just de åldrar debattartikelskrivarna talar om, enormt. Det är knappast så att fler afghanska män utan laglig rätt att vistas i Sverige behövs…

Ur artikeltexten:

I flera län påpekar man att man är direkt beroende av att behålla de flyktingar som kommit dit för att klara behovet av arbetskraft.

Kommentar: De personer som artikelskrivarna talar om, som har fått avslag på sina asylansökningar, är inte “flyktingar”. De är personer som sökt asyl och inte befunnits ha skäl enligt svensk lag att beviljas detta. De är således före detta asylsökande som ska lämna landet. Och om det nu är så att man i flera län behöver arbetskraft med de kunskaper och färdigheter som just de här personerna besitter så går det bra att lagligt arbetskraftsinvandra: att söka och få ett arbete i Sverige, att ordna sitt boende själv och – givetvis – att försörja sig själv på det arbete man har fått. Det står de tre personerna som skrivit artikeln – och andra som ingår i det nätverk som gärna vill att dessa unga män ska finnas i Sverige – fritt att hjälpa till med det.

Slutkommentar: Det finns en utlänningslag som reglerar invandringen till Sverige. Där finns reglerat vad som krävs vid invandring för studier, för arbete, som anhörig, vid adoption etc. Olika regler för EU-medborgare och icke EU-medborgare. Och där anges kriterierna för den som söker asyl (flyktingstatus) och den som söker internationellt skydd. Inte någonstans anges att man kan invandra på det sätt de tre som skrivit debattartikeln argumenterar för.

I sammanhanget viktig läsning:
•  Ett ”ensamkommande barn” från Afghanistan berättar – 1 juli 2016
•  Nära hälften av alla ensamma barn och unga från Afghanistan som kom till Europa förra året, sökte sig till Sverige – 11 juli 2016
•  ”En åttatusenhövdad kärna av professionella och ideella som i sina uppdrag dagligen möter ensamkommande barn och unga” kräver att tusentals asylsökande som vi inte vet vilka de är, varifrån de kommer, hur gamla de är eller om de har skyddsskäl, ska ges uppehållstillstånd – 2 mars 2017
•  Migrationsverkets återvändandesambandsman i Kabul, Kjell-Terje Torvik: ”Det jag har sett hittills visar att det går att återvända till Afghanistan.” – 8 mars 2017
•  Är det ingen som reflekterar över kostnaderna för ensamkommande minderåriga asylsökande? – 29 mars 2017
•  Och hur ser det ut idag när det gäller ensamkommande påstått minderåriga asylsökande som inte gör sin ålder sannolik så som lagen kräver? – 3 april 2017
 Om det märkliga förslaget om rätt till tillfälligt uppehållstillstånd för asylsökande unga som studerar på gymnasiet – 30 april 2017

 

© denna sajt. Vid citat ur texten, vänligen länka till originalinlägget så att den som tar del av citatet inte får det ryckt ur sitt sammanhang.