Klicka på textrutan för att läsa hela artikeln.

“Land ska med lag byggas” har blivit omodernt. Nu gäller i stället “Land ska på känslor byggas”.

Kristdemokraterna verkar tycka att asylfrågor ska styras av känslor, inte av gällande lag. Det är svårt att ta in att det finns en partiledare och en riksdagsledamot som låter som medlemmar i den osannolika rörelsen #vistårinteut. Som, precis som den rörelsen, tycker att man i asylsammanhang ska gå på känslor, inte efter lagen:

De pojkar och unga män som i dag riskerar utvisning till Afghan­istan lever många gånger inte upp till de högt ställda kriterier som gäller för asyl.

Det här är som taget ur #vistårinteut-texterna som rasar in som pressmeddelanden i parti och minut, ofta flera om dagen. Men folket har inte röstat på dessa två #vistårinteut-kristdemokrater eller andra personer i andra partier med den här inställningen! Folket vill knappast att Sverige styrs med hjälp av, eller baserat på, vissa personers känslor.

Hur kan politiker, arvoderade av skattemedel, som fått förtroendet (rejält naggat i kanten…) att leda och styra landet, uppmana till att låta personer stanna och försörjas i Sverige när de saknar den rätten enligt de lagar som stiftats av riksdags och regering? Varför görs då alls dyra asylutredningar i enlighet med utlänningslagen, först av Migrationsverket och sedan av migrationsdomstolar dit alla överklagar sina negativa beslut? Varför ska skattebetalarna bekosta asylprocesserna om politikerna struntar i dem och vill dra ett streck över det arbete dessa instanser gjort och strunta i lagen?

Och om lagen inte efterlevs utan man ska börja fatta beslut baserade på känslor, hur ska man då bestämma vems eller vilkas känslor som ska råda?

Det här är ett bottennapp och det är svårt att förstå att den annars ofta så kloka och sansade Ebba Busch Thor skriver under på sådant här. Att hennes partikollega gör det är mindre förvånande – men självklart inte okej – eftersom hon har gjort liknande känslobaserade utspel tidigare i asylsammanhang.

Ska Sverige nu inte bara vara en Humanitär Stormakt och en Refugees welcome-stat och ett land med en feministisk regering utan också ett land som – när det passar en del av dem som ska styra landet på folkets mandat – ett land där lagar sätts ur spel på grund av en del individers känslor?

Nu får vi lägga också detta till Sverigebilden i världen.

© denna sajt. Vid ev korta citat, vanligen lika alltid till originalinlägget.