Den 5 maj i år fyllde min sajt 15 år. I december 2019 har jag publicerat texter i 15,5 år.

9625 texter på 5330 dagar. Det betyder att jag har skrivit eller satt samman och publicerat i genomsnitt 1,8 texter om dagen. Varje dag på året, vardag som helgdag. I 15 år.

Den som uppskattar texterna är välkommen att  skänka en slant till det helt oberoende och osponsrade skrivandet:

 

Stort tack till alla som bidragit och bidrar med information, upplysningar, avslöjanden, fakta, frågor, kommentarer, åsikter, förslag, länkar, texter. Hoppas att ni fortsätter höra av er och skriva, rapportera, berätta!

Här följer några årskavalkader:

Texter från oktober månad åren 2005 – 2019

•  Förvarspersonal ska fatta beslut – 27 oktober 2005
• 
Den sovjetiske spionen, chefen för Säpos kontraspionage och ”Pippi” – 31 oktober 2006
•  Ingen fullmakt!!! – 29 oktober 2007
•  En migga: ”Autentisk asylintervju på Migrationsverket.” – 29 oktober 2008
•  En migga: ”Personen trivs här, läser svenska, får socialbidrag och åker regelbundet till sitt rätta hemland på semester” – 30 oktober 2009
•  En migga: ”Numera har man inte heller egna barn, men adoptivbarn har man ofta. Kanske p.g.a. att vi ändå gör DNA-tester ibland, när det gäller de identitetslösas lika identitetslösa anhöriga.” – 28 oktober 2010
•  Om vikten av att ha ett språk – 30 oktober 2011
•  En migga: ”Den här kritiken är konstig. Varför ska Migrationsverket överhuvudtaget utreda de asylsökandes identiteter?” 23 oktober 2012
•  Vem gav politikerna rätt att stifta motstridiga lagar? – 31 oktober 2013
•  En migga: ”Min gissning är att de berörda kollegorna inte kan skilja på unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare.” – 25 oktober 2014
•  Polisen klarar inte sitt jobb, ministern tycker att man kan strunta i lagar och regler, Migrationsverket köper tjänster av kriminella… – 31 oktober 2015
•  Varför är det så svårt att förstå att det faktum att man tagit sig till Sverige och resan var svår och/eller att man är minderårig inte är detsamma som att man har asyl- eller skyddsskäl? – 24 oktober 2016.
•  Migrationsverket: ”Andelen personer som är aktuella för medicinska åldersbedömningar har ökat, och majoriteten av dessa bedöms vara myndiga utifrån RMV:s bedömningar.” – 25 oktober 2017.
 En migga, flera miggor: ”Snatteri och ringa narkotikabrott inget hinder för afghaner för att få tillstånd att stanna och studera i Sverige enligt gymnasielagen” – 22 oktober 2018
•  Nej, afghaner dör inte när de återvänder till Afghanistan efter att ha fått asylavslag i Sverige! – 4 oktober 2019

Texter från september månad åren 2005 – 2019

•  Kontrollsverige à la Fredrik Reinfeldt – 27 september 2005
•  “Sd är inte högerextremister och inte invandringsfientliga” – 28 september 2006
•  “Dubbelt så många anhöriginvandrare” – 30 september 2007
•  Hur kan det kosta en miljon kronor för en kommun att ta emot tre asylsökande ungdomar? 29 september 2008
•  En migga: ”Migrationsverket och visionen – och den alltid så förbannade verkligheten.” – 30 september 2009
•  Be my guest # 89 Pentti Salmenranta – 29 september 2010
•  En migga: ”Det är så gott som endast de oseriösa sökande som under våra ”tortyrutredningar” utan vidare, glatt och mångordigt, berättar om hur de torterats med olika hemska metoder.” – 30 september 2011
•  En migga apropå Aftonbladets ”granskning” av Migrationsverket” – 30 september 2012
•  En migga: ”I intervjun från ambassaden står det bland annat att ”the parents had sold their land to get the money for the son’s travel. The plan for the future is that for the son to support the family and children.”
– 30 september 2013
•  I år kommer ca 68.000 asylsökande att inte uppvisa pass när de söker asyl i Sverige – 21 september 2014
•  Finland. I två fall av tre visar sig den asylsökande som undersöks vara äldre än han sagt sig vara. – 28 september 2015
•  Finland. ”Asylresa” till Helsingfors – 27 september 2016
•  Zulmay Afzali om tystnadens kultur – 28 september 2017
•  Efter Migrationsöverdomstolens dom gällande ”gymnasielagen”. Nytt kaos och enorma kostnader väntar – 25 september 2018
•  Det är mer än åtta år sedan myntade jag begreppet ”inbördeskrigsliknande situationer”.
– 14 september 2018

Texter från augusti månad åren 2005 – 2019

•  Masoud Kamali utreder vidare – 31 augusti 2005
•  Ievan polkka live, än en gång! – 29 augusti 2006
•  Integration ska vara på riktigt och inte bara på papperet! – 24 augusti 2007
•  En migga berättar mer om Migrationsverkets Somalia-klanterier – 31 augusti 2008
•  En migga: ”Curiouser and curiouser!”, cried Alice – 30 augusti 2009
•  Migrationsminister Astrid Thors: ”Kräv biometriska pass av somalier.” – 30 augusti 2010
•  En migga: ”Asylprövningen börjar mer och mer likna fri invandring under förment reglerade former.” – 31 augusti 2011
•  Sverige skenar oåterkalleligt åt fel håll med en hastighet som ett expresståg – 31 augusti 2012
•  En migga: ”Det går alldeles utmärkt att enligt utlänningslagen återkalla ett tillstånd som delats ut efter bedrägeri. Men vi sysslar inte med sådant här på verket.” – 28 augusti 2013
•  En migga: ”Jag känner till ett antal personer som suttit på asylboenden i 8 – 10 år nu …” – 29 augusti 2014
•  Neue Zürcher Zeitung om asylgeschäftet i Sverige – 28 augusti 2015
•  Ska UG på en timme lyckas med vad jag inte lyckats med på många år: bryta barnläkarnas obegripliga ställning som ”experter” i frågan om åldersbedömningar av misstänkt äldre ”minderåriga” asylsökande? – 31 augusti 2016
•  Finland. Regeringen ska justera utlänningslagen och lagen om medborgarskap så att man, utifrån ett nationellt säkerhetsintresse, kan inhibera uppehållstillstånd, utfärda inreseförbud, återta medborgarskap och inhibera flyktingstatus.  – 31 augusti 2017
•  Val 2018. Inte många rätt i de här uttalandena… Asylhanteringen ska inte bygga på vad partiledare tycker är rimligt eller orimligt. – 31 augusti 2018
•  Fel att aktivister agerar som vore de myndigheter och kräver att svenska verksamheter ska bidra till att personer som fått avslag på sina asylansökningar illegalt blir kvar i landet – 22 augusti 2019

Texter från juli månad åren 2005 – 2019

•  Finländarna har en sund inställning – 24 juli 2005
•  Deklarationen om de medborgerliga skyldigheterna – 29 juli 2006
•  I Ring P1 näpser programledare folk som inte använder politiskt korrekta ord eller har “fel” åsikter – 27 juli 2007
•  En migga om nya sätt att lura sig in i Sverige – 29 juli 2008
•  En migga: ”Och nu undrar ni kanske vad som hände med hushållsbarnen?” – 30 juli 2009
•  Om att integrera mindre och att inte särbehandla – 31 juli 2010
• 
SVT Rapport 29 juli 2011: ”Boenden saknas – ensamma barn hamnar i kläm” – 31 juli 2011
•  Så här borde alla gamla få ha det! – 29 juli 2012
•  Hur är det tänkt att fungera när det helt enkelt inte finns bostäder åt vare sig svenska ungdomar eller asylinvandrare? – 26 juli 2013
•  Stories from Sweden, the Humanitarian Superpower” # 12 – 26 juli 2014
•  Idag besökte jag Riddarhuset – 28 juli 2015
•  Hur gick det sen? – 19 juli 2016
•  Zulmay Afzali i Svenska Dagbladet: ”Sverige är inte Afghanistan” – 30 juli 2017
•  Val 2018. Aktivisterna för drygt 9000 vuxna afghanska män, tillsammans med politiker i fyra partier, måste rannsaka sig själva och ta på sig skulden för den situation som de skapat. – 26 juli 2018
•  I rättsligt ställningstagande från Migrationsverket: Varken familjeåterföreningsdirektivet eller EU- domstolens praxis ger någon ledning om vad ”välgrundade utsikter” innebär. – 4 juli 2019

Texter från juni månad åren 2005 – 2019

•  Saudiarabien har fått sin första kvinnliga pilot – 19 juni 2005
•  Högmässa i heavy metal-stil – 30 juni 2006•  nn
•  Är det svensk lag eller kurdiska krav som ska styra delar av Sveriges asylhantering? – 30 juni 2007
•  Också ett sätt att ta sig in i Schengenområdet – 27 juni 2008
•  Sverige, paradis för brottslingar! – 23 juni 2009
•  En migga: ”Sverige ska värna asylrätten, alla som behöver skydd ska kunna få det. Men vi ska inte garantera livstids försörjning åt tusentals människor bara för att visa vilka fina människor vi är.” – 21 juni 2019
•  En migga om somalier som inte kommer till sina egna asylutredningar och en eritrean med tre identiteter – 28 juni 2011
•  En migga: ”Men genom att de säger det magiska ordet asyl så måste vi ge dem mat, husrum och sjukvård.” – 29 juni 2012
•  Det måste klargöras med glasklar tydlighet att man inte kan hungerstrejka sig till uppehållstillstånd i Sverige – 30 juni 2013
•  Stories from Sweden, the Humanitarian Superpower” # 6 – 21 juni 2014
•  Danmark: 72 procent av åldersbedömda asylsökande som sade sig vara minderåriga, var vuxna – 23 jun i 2015
•  Finland. Åklagaren yrkar på 12 års fängelse för två 17-åriga mördare. – 30 juni 2016
•  ”Avgörandet strider rent objektivt mot av Sveriges riksdag fastställd lag och utgör även ett tydligt avsteg från domareden i 4 kap. 11 rättegångsbalken.” – 30 juni 2017
•  Val 2018. Fyra partier sviker medborgarna och skadar allvarligt tilltron till asylrätten och principen ”likhet inför lagen”. – 7 juni 2018
•  Nej, det är sannerligen inte Danmark som är farligt! – 5 juni 2019