Klicka på bilden för att lyssna på intervjun med Annie Lööf.

I Studio Ett i SR P1 intervjuades Centerpartiets partiledare Annie Lööf den 29 april. Det var ingen rolig intervju, vare sig innehållsmässigt eller språkligt. Inte rolig på något sätt alls. Här är några utdrag ur intervjun, med kommentarer.

Först om den oerhört starka, välgrundade kritiken som Riksrevisionen riktat mot regeringen och Skolverket om hur man fuskat med resultaten av prov som ingått i den senaste Pisa-undersökningen (några länkar om detta längst ner i texten), sedan om uttalanden i samma intervju om männen, som hon och andra fortsätter att kalla “ensamkommande”, det vill säga de företrädesvis afghanska männen som befinner sig här utan asylskäl.

Studio Ett: Hur allvarligt ser du på den här kritiken?

AL: Nej men jag tycker att det här är allvarligt för det handlar ju om kvalitetssäkring av svensk skola och att varenda elev ska få möjligheten att lära sig rätt kunskap i skolan. Och därför har vi ju internationella mätningar som gör de här grundläggande proven och därför är det ju viktigt att man följer de regelverk som finns. Så jag utgår ifrån, för det här är en oberoende granskning av Riksrevisionen, att regeringen tar till sig granskningen och går till botten med det här och att man lär sig för framtiden så att vi ser till så att alla elever oavsett var man bor och var man kommer ifrån och vad man kan, ska få möjlighet att lära sig efter sin förmåga.

Kommentar: Helt fel! Riksrevisionens kritik handlar inte alls om vare sig ”kvalitetssäkring av svensk skola” eller om att ”varenda elev ska få möjligheten att lära sig rätt kunskap i skolan”. Inte alls, här har AL helt missförstått. Inte heller handlar den på något som helst sätt om att ”se till så att alla elever oavsett var man bor och var man kommer ifrån och vad man kan, ska få möjlighet att lära sig efter sin förmåga”. 

Riksrevisions kritik handlar om hur Skolverket lämnat felaktiga uppgifter till dem som genomför Pisa-undersökningen. Inget annat.

Och Pisa-undersökningen har inget med ”kvalitetssäkring” eller ”lära sig kunskap” !?) i Sverige, den mäter kunskap hos elever i en mängd länder. Inget annat

Och vad menas med ”lära sig kunskap”? 

Studio Ett: ”Medvetet manipulerat verkligheten”, säger Ebba Busch, Kristdemokraterna. Håller du med om den beskrivningen.

AL: Nej men för mig är det viktiga att varje elev i hela landet ska få en bra utbildning. Och det är viktigt att regeringen tar till sig av den mycket allvarliga kritik som Riksrevisionen riktar idag. 

Kommentar: Återigen pratar Annie Lööf om att ”varje elev ska få en bra utbildning”, vilket det hela överhuvudtaget inte alls handlar om. Hon tycks inte förstå vad det är hon ska kommentera.

Studio Ett: Sverigedemokraterna vill ju försöka fälla utbildningsministern. Hur ser du på det?

AL: Nej men det är mycket allvarligt, det som har kommit fram, men nu pågår det ju en granskning i konstitutionsutskottet och det tycker jag är det rimliga sättet att ta det här vidare.

Kommentar: Granskningar på granskningar, det är den svenska metoden att hantera uppenbara och faktabelagda grava felaktigheter och den linjen tycker Annie Lööf är den rätta för att det hela så småningom ska rinna ut i sanden utan att någon ansvarig behöver ställas till svars och ta ett faktiskt ansvar.

I intervjun ställs sedan frågor om och kring den så förödande Nya gymnasielagen, NGL, som blev verklighet och klubbades igenom till 100 procent på grund av Annie Lööf och hennes parti. Läs mer om det i efter utdragen ur och kommentarerna till Studio Ett-intervjun.

Studio Ett: Gymnasielagen. Regeringen vill ju ha lättnader och att de ”ensamkommande” ska få längre tid på sig att hitta ett jobb. Tanken och orsaken är pandemin som påverkat arbetsmarknaden. Centerpartiet säger nej, ändå föreslog ni samma sak av samma skäl för bara ett år sedan. Varför ändrade ni er?

AL: Nej men vi har hittat en bättre väg framåt som håller långsiktigt och som också blir permanent. För samtidigt som regeringen nu lägger fram förslag om förändringar i den tillfälliga lagen, gymnasielagen, så lägger man ju också fram en permanent ny migrationslagstiftning och den innehåller en bred humanitär grund och den kommer ju då att träda i kraft samtidigt som det här förslaget kring gymnasielagen och då tycker vi att det är bättre att det blir robust, rättssäkert, permanent och långsiktigt så därför kommer vi att rösta nej till förändringen i den tillfälliga lagen och rösta ja till permanenta förändringar som innebär en individuell prövning av de här fallen, om man har en stark anknytning till landet.

Kommentar: Vilket svammel! Lyssna och läs, det här är viktigt att höra från partiledaren i Sveriges kappvändarparti nummer ett. 

Först trycker partiledaren för Kappvändarpartiet C igenom en fullständigt vansinnig ”gymnasielag” som hon själv säger följande om den 25 april 2018:

– Det här är ett riktigt dåligt genomarbetat förslag. Men nu är det detta förslag som ligger på bordet. Centerpartiets linje har under många år varit konsekvent, de som var minderåriga när de kom ska få en ny chans. Vår samlade bedömning är att vi släpper igenom den här propositionen.

Förstår folk det helt galna i detta? Annie Lööf anser alltså – och sanktionerar – att tusentals afghanska män ändå ska få bli kvar i Sverige, trots att de i flera dyra processer och genom beslut av den statliga myndigheten Migrationsverket samt i migrationsdomstol inte befunnits ha skäl enligt gällande utlänningslag att få uppehållstillstånd i Sverige. 

De afghanska männen, varav ett stort antal bekräftats inte ha varit minderåriga när de kom hit och ett större antal på goda grunder inte tros ha varit det, och som kallats ”ensamkommande barn”, skulle ha lämnat Sverige för flera år sedan. Men genom aktivisters störande av den rättsliga processen och press på oansvariga politiker är kvar. Värst i den här cirkusen har faktiskt varit  Annie Lööf, som alltså mot all logik, moral och mot utlänningslagen och dess intentioner samt mot Lagrådets oerhört starka kritik – ändå röstade igenom den för Sverige oerhört kostsamma och helt onödiga Nya gymnasielagen. En lag som kostat landets skattebetalare ohyggliga summor medan skattebetalarna i sann odemokratisk anda aldrig tillfrågats om ifall de ville bidra till den här ”ensamkommande-cirkusen”. Inte heller för dessa “ensamkommande” har den här galna cirkusen varit av godo. De har kastats mellan hopp och förtvivlan och hade varit värda att behandlas Somalia andra asylsökande: ett ja är ett ja, ett nej är ett nej. Som också dåvarande migrationsminister Heléne Fritzon var mycket tydlig med skulle gälla. Se länk till text nedan: “Afghaner utan rätt att vistas i Sverige…”, daterad 2 oktober 2017.

Nu, den 29 april 2021, vill Lööf att det som sagts skulle vara en mycket, mycket, mycket smal och restriktiv möjlighet att i absolut yttersta nödfall kunna bevilja uppehållstillstånd av ”humanitära skäl”, ska användas för att vuxna män utan anledning, utan rätt, utan att vi ens vet vilka de är ska tryckas in under ”humanitära skäl” och stanna i ett redan svårt krisande Sverige som dignar under den enorma asyl-och anhöriginvandringen som pågått i decennier. “Humanitära skäl”, som sagts skulle finnas att användas ytterst restriktivt och endast i särskilt ömmande situationer, inte för friska unga män från Afghanistan, Pakistan, Iran och kanske även andra länder, som enligt minst två beslut per person inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige för att de inte haft lagliga skäl att beviljas sådant.

Det här agerandet kan svårligen ses som något annat än maktmissbruk. Det värsta partiet att missbruka makten och strunta helt i folkets vilja och i vilken skada dess representanter oåterkalleligt åsamkar Sverige, är Miljöpartiet, ett miniparti vars pipa det fega Socialdemokratiska partiet och det världsfrånvända och ytterst opålitliga Centerpartiet dansar. 

Att läsa:
•  Centerpartist vill att utlänningslagen ska förbigås och att afghanska asylsökande pojkar och män ska få stanna i Sverige för att de “förtjänar det” – 1 oktober 2017. Ur texten:

En centerpartist, Mats Klockljung, med, som det verkar, tämligen diffus kunskap om svensk utlänningslag och den asylpolitik och -hantering som gäller i landet, uttalar sig i ett inslag i TV4 Nyheterna den 30 september. Han hoppas att hans motion till stämman ska gå igenom och säger:

Ja, det förslaget skulle innebära att de skulle få stanna och känna trygghet och kunna fortsätta ett liv här i Sverige. Och se fram emot att de får det liv som de förtjänar.

Man baxnar. En centerpartist menar på fullt allvar att pojkar och män från Afghanistan, Iran, Pakistan, som lyckats ta sig hit till Sverige ska få stanna här trots att de inte befunnits ha asyl- eller skyddsskäl av Migrationsverket eller i migrationsdomstolar! Vad han menar med att de ska ”få det liv de förtjänar” är en gåta. På vilket sätt har dessa pojkar och män ”förtjänat” någonting alls i Sverige? De har tagit sig hit, ofta ljugit om ålder, bakgrund och haft påhittade asylskäl, ofta tillhandahållna av smugglarna som de/deras familjer har betalat stor summor till. De har kostat det svenska samhället (skattebetalarna) miljardbelopp. På vilket sätt “förtjänar” de att bli försörjda, utbildade och omhändertagna här? Borde de inte befinna sig i sina hemländer och bygga dem starka?

 Afghaner utan rätt att vistas i Sverige: “Vi har bara börjat! Vi ska fortsätta utmana makten och bygga landet – nu med ny strategi!” – 2 oktober 2017. I texten kan man ta del ordagrant av vad migrationsminister Heléne Frizon sa i SVT Agenda den 1 oktober 2017, om att “Det skulle innebära att väldigt stort avsteg från asylrätten” och att “det inte är möjligt att göra det på ett enskilt land eller en enskild grupp.

•  Val 2018. “Regeringen visar att den betraktar Migrationsverkets arbete som skräp. Något man kan kasta i papperskorgen.” – 21 mars 2018. Ur texten:

Kommentar: Man kan också undra vad de övriga EU-medlemsländerna har att säga om att Sverige tar in  9000 påstådda och okända, oidentifierade afghaner (och en del av andra nationaliteter, som låtsas vara afghaner) och in i EU? Personer utan skäl att befinna sig i Sverige och EU. Tvärtom, de flesta har fått flera avslag av Migrationsverket och i domstol. Om nu socialdemokrater, miljöpartister och centerpartister tycker att de vill tvinga på sin egen befolkning skyldigheten att bekosta 9000 afghanska mäns försörjning och utbildning så är det inte så säkert att övriga EU-länder ser det som särskilt lyckat. Eller att övriga EU-länder inte inser de säkerhetsrisker som ett mycket stort antal personer med okänd identitet och bakgrund faktiskt utgör. Sverige står ju inte ensamt utan en del av en gemensam union och även andra länder drabbas av Sveriges lättsinniga och ansvarslösa syn på asylinvandringen och på vilka man hyser inom riket och därmed även i den europeiska unionen.

 Klicka på textrutan för att läsa hela texten.

Kort ur densamma:

När Lagrådets utlåtande om den så kallade gymnasieamnestin (Nya gymnasielagen, min anm.) kom i slutet på mars blev den berömd för sin ovanliga tydlighet.

Juristerna skrev att “gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas” och pekade bland annat på:

•Förslaget om att en viss handläggningstid (i detta fall över 15 månader) ska bestämma utfallet (ge uppehållstillstånd) är en helt ny och oprövad princip i svensk rätt.

•Den underminerar legitimiteten för svensk lagstiftning då personer som fått avslag och ändå stannat kvar nu ska få uppehållstillstånd.

•Den gäller personer som inte har klargjort sin identitet och ej kan bevisa sin ålder.

Centerpartiets Annie Lööf (jurist) inskärper att hon håller med om Lagrådets kritik och att svensk lag inte ska skapa så stor rättsosäkerhet. Ändå säger hon nu ja till regeringens förslag, vilket innebär att det går igenom riksdagen.

Var går gränsen för vad Annie Lööf anser är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas? Kommer hon ha samma inställning till Lagrådet som minister?

•  Val 2018. Del 1. Reaktionskavalkad efter Centerpartiets exempellösa beslut att stödja ett uruselt förslag om möjlighet till uppehållstillstånd för 9000 afghanska män – 26 april 2018. Ur texten:

Den 24 april skedde det historiska och exempellösa, att Centerpartiet, vars ledare är jurist (!) meddelar att det stödjer regeringens, som de själva uttrycker det: ”mycket dåliga förslag” som ska ge 9000 afghaner utan asylskäl, utan klarlagd identitet eller ålder – många har också vistats här illegalt – möjlighet att ändå stanna och försörjas av skattebetalarna.
———-
Arrogansen och nonchalansen tar andan ur en och därför är också reaktionerna extra starka och chockade. Även om folket tvingats vänja sig vid rent huvudlösa påhitt  från politiker som ser sig som ledare för företag utan kollektivavtal, det vill säga som chefer på jättelika företag där de anställda som betalar deras löner och bekväma liv inte har något att säga till om eftersom samhällskontraktet/kollektivavtalet är brutet så många gånger att alla vet att det inte längre gäller.

•  Val 2018. Några kommentarer och uttalanden om migrationsdomstolens i Malmö dom gällande ett ärende som prövats enligt ”gymnasielagen”. – 6 juli 2018. Ur texten:

•  Val 2018. Också Migrationsdomstolen i Stockholm underkänner “gymnasielagen”. – 13 juli 2018. Ur texten:

Migrationsdomstolen i Stockholm har idag avgjort ett mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli 2018. Domstolen har funnit att bestämmelsen i 16 f § tredje stycket om sänkt beviskrav för identitet står i strid med för Sverige bindande överordnade förpliktelser och ska därför inte tillämpas. Istället gäller det normala beviskravet som innebär att identiteten ska vara klarlagd.

Målet i domstolen gäller en ung asylsökande man från Afghanistan, som kom till Sverige under hösten 2015. Han har inte bedömts ha gjort sin identitet sannolik. Hans asylskäl har inte ansetts vara tillräckliga för att grunda ett skyddsbehov och inte heller har synnerligen ömmande omständigheter ansetts föreligga. Eftersom mannen kommit in med en ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen, hade domstolen också att pröva denna fråga.

•  Val 2018. I nästa regering måste man se till att det inte sitter lättpåverkade personer som låter lobbyister lägga sig i svensk lagstiftning. – 1 september 2018. Ur texten:

En ny regering – där förhoppningsvis inget av dessa fyra partier ingår: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet ingår, måste kommunicera till dessa vuxna män att det nu är dags att lämna Sverige. Inga pengar, ingen fri sjukvård, fri tandvård, fri skolgång etc kan ges till den som fått avslag på sin asylansökan och befinner sig i landet illegalt. Aktivt, riktat arbete måste göras för att få männen att frivilligt lämna Sverige eller, om det inte sker, med tvång återsända dem till deras medborgarskapsland. Och i nästa regering måste man se till att det inte sitter lättpåverkade personer som låter lobbyister lägga sig i svensk lagstiftning.

•  Vad Afghanistans regering säger har inte med Sverige att göra och Sverige har inget ansvar för afghanska män som fått avslag på sina asylansökningar – 3 januari 2019. Ur texten:

Nu vill nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! också att det som biträdande ministern för departementet för flyktingar och repatriering, vars förnamn jag inte lyckats hitta, men som benämns Dr Alema, uttalat vid ett möte i Genève i november 2018, på något sätt ska få betydelse i Sverige! Där sa hon, enligt nätverket:

Publiken måste förstå att när människor flyttar från Afghanistan är det inte en söndagspromenad i parken. Från min synvinkel sett hade det varit bättre att välja titeln “människor på tvångsresa”.

Det kan kanske vara intressant för människor att ta del av vad den här ministern säger, men det har ju ingenting alls att göra med Sverige och den svenska utlänningslagen.

Hon, ministern, talar om “när människor flyttar från Afghanistan”. Att människor “flyttar från Afghanistan” (alltså inte “flyr från Afghanistan”) på jakt efter ett bättre liv är förståeligt. Men det har inget med Sverige att göra eftersom vi inte har fri bättre-liv-invandring här – även om nätverken gör allt för att afghaner, i strid med lagen, ändå fritt ska kunna invandra hit, det vill säga utan sådana skäl som anges i den svenska utlänningslagen.

Det är inte heller Sveriges sak att ta emot och bekosta livet för människor som inte uppfyller de krav som här ställs och måste ställas gällande absolut behov av skydd – alltså skydd, inte behov av “bättre liv med allt betalt”, eftersom varje normalt funtad människa inser att Annie Lööfs tidigare uttalade, sanslöst naiva 30 miljonersvision inte håller, att vi inte kan ta emot alla som vill komma hit.

•  En intervjuad afghan: “Annie Lööf och Maria Ferm kommer att hitta andra lösningar och det kommer förmodligen att sluta med en amnesti.” – 31 januari 2019. Ur texten:

Så här skriver Mustafa Panshiri i en text på sajten Kvartal:

Men även många av de ensamkommande har misskött sig. Enligt Expressens granskning hade noll procent av de ensamkommande giltiga id-handlingar när de kom till Sverige, vilket talar för att en signifikant andel har ljugit om sin ålder. Enligt samma granskning har 78 procent av dem som testats också fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket vid beslutstillfället. Det pågår fortfarande en debatt om rättssäkerheten kring metoderna som använts vid åldersbedömningarna, varför siffran 78 procent kan ifrågasättas. Men klart är att staten, genom att ge sken av en politik som var mer generös än vad som sedan blev fallet, gjorde att människor sökte sig hit på felaktiga premisser. Lika klart är att många vuxna, och dessutom från intakta hem, har missbrukat ett system som varit utformat för barn som är ensamma i världen.

•  Om “ensamkommande”-cirkusen. Igen. Nu med krav på “coronaamnesti”. – 13 april 2020. Ur texten:

Den 10 april 2020 uppmanar Dagens Nyheter svenska staten, det vill säga svenska folket, att ge de ensamkommande något de döpt till coronaamnesti. “Coronaamnesti? Ett helt nytt specialbegrepp i paletten “skäl för afghaner utan asylskäl att få uppehållstillstånd och full försörjning i Sverige”.

•  Centerpartiet slår rekord i falskhet – 10 december 2020. Ur texten:

Det var exakt detta som en migga skrev på min sajt redan den 7 december, se text och länk lite längre ner.

Ur artikel i Expressen:

Centern är positiv till regeringens förslag på en humanitär skyddsgrund i den framtida migrationslagen. Partiet ser den som en ny chans för vissa ensamkommande utan asylskäl att få stanna.

Via Sök-funktionen kan man hitta och ta del av otaliga ytterligare texter i ämnet.

 

© gäller för alla mina texter. Vid korta citat, vänligen länka till originalinlägget.