Cirkus Ensamkommande fortsätter sin mångåriga turné och nu reses återigen – vilket också har gjorts tidigare – orealistiska krav på “amnesti” för de afghanska männen från Afghanistan, Pakistan och Iran. Denna gång med hänvisning till Corona-pandemin, som ju drabbar alla och inte har någonting alls med vare sig asylskäl eller den krystade, uppåt-väggarna så kallade Nya Gymnasielagen att göra

Jag börjar med att påminna om texten nedan som skrevs i maj 2013, alltså för sju år sedan. Det är fullständigt obegripligt att ingen ansvarig – om vi nu går på den betydelse ordet “ansvarig” har i de flesta andra rättsstater – reagerade och agerade då. Vilka andra asylsökande grupper som säger sig fly från sina hemländer tar hjälp av just det landets parlamentariker och regeringsföreträdare? Hur kan det komma sig att dessa, till överväldigande del ekonomiska, “bättre liv”-migranter (många dessutom från Iran, en del från Pakistan) särbehandlas på det mest märkliga sätt trots att de inte har asyl- eller skyddsskäl och trots att de ju, uppenbarligen, kunnat begagna sig av sitt medborgarskapslands skydd eftersom de både i maj 2013 och senare, i augusti 2017, tagit hjälp av just de högsta företrädarna för staten Afghanistan?

•  Afghanska parlamentariker och regeringsföreträdare ska “ta upp de hungerstrejkande flyktingarnas situation med den svenska riksdagen”!!! – 13 maj 2013 (OBS! Notera datumet!) Ur texten:

Nu inträffar det ytterst märkliga, något som måste vara unikt och en ny milstolpe i svensk asylinvandringshistoria:
Afghanska asylsökande hävdar att de måste ges skydd mot sitt hemland, Afghanistan. De kräver därför att få uppehållstillstånd i Sverige. Nu händer det märkliga, att dessa personer som söker skydd mot Afghanistan, vänder sig till Afghanistans ambassad och till afghanska riksdagsledamöter för att få hjälp!!! Och de får också löfte om hjälp av sitt lands representanter, att ta upp deras ärenden med svenska riksdagsledamöter (som absolut inte har rätt att lägga sig i dessa eller andra fall som hanteras av självständiga myndigheter) för att de ska få stanna i Sverige!!!

Det måste vara världsunikt att asylsökande pressar svenska myndigheter och domstolar att ge dem uppehållstillstånd genom hungerstrejk och när det inte lyckas vänder de sig till företrädare för det land de flytt ifrån för att dessa hemlandsrepresentanter ska ta upp deras asylkrav med den svenska riksdagen! Det är ju rent absurt, rent farsartat.

Och ur en text här på sajten från juli 2018, med länk till TV4 Nyheterna den 21 augusti 2017:

Inte ens när afghanernas talesperson Fatemeh Khavari, uppbackad av mängder av svenska aktivister, satt på Medborgarplatsen och talade i mobiltelefon direkt med Afghanistans migrationsminister och bad honom ingripa (!!!), satte någon svensk “ansvarig” kaffet i vrångstrupen. I nyhetsinslaget i TV4 den 21 augusti 2017 filmades hon när hon talade med ministern och mer eller mindre beordrade honom att frångå det som gäller folkrättsligt: att varje land ansvarar för sina medborgare. Hon sa alltså till ministern (enligt översättningen) att:

Klicka på textrutan för att se hela inslaget som presenteras så här:

Vi har träffat initiativtagaren till manifestationen för de ensamkommande barnen och ungdomarna från Afghanistan, 17-åriga Fatemeh Khavari. Hon berättar för TV4Nyheternas Stefan Gillgren hur hon drömmer om ett samhälle med mer hjärta och hur hon hoppas på att själv bli politiker en dag.

Ur min text om ovanstående nyhetsinslag:

Reportern Stefan Gillgren fann inte detta anmärkningsvärt och såg ingen anledning att ställa någon fråga kring det eller kommentera det på något sätt.

Vad är Sverige för en bananmonarki? Dessa personer som inte har asyl- eller skyddsskäl ska återvända till de länder de är medborgare: Afghanistan och i en del fall Pakistan. Samma regler och lagar ska gälla för dem som för alla andra asylsökande. Så måste det vara i en rättsstat oavsett vad hjälpare och allehanda aktivister och aktörer samt okunniga ministrar och partiledare tycker.

Är det verkligen ingen annan än jag som undrar över allt detta? 

Klicka på textrutan för att läsa hela ledartexten på sajten Dagens Nyheters sajt.

Den 10 april 2020 uppmanar Dagens Nyheter svenska staten, det vill säga svenska folket, att ge de ensamkommande något de döpt till coronaamnesti. “Coronaamnesti? Ett helt nytt specialbegrepp i paletten “skäl för afghaner utan asylskäl att få uppehållstillstånd och full försörjning i Sverige”. Framfört av Sveriges största dagstidning. Man tror knappt att det är sant. Och varför och hur länge ska dessa personer, som Dagens Nyheter vill ska få ytterligare en ny undantagslag som ska gälla enbart dem, kallas “ensamkommande”? Det handlar ju om vuxna afghanska män, fullt kapabla att ta hand om sig själva och att återvända till sitt medborgarskapsland med mängder av nya kunskaper och förmågor som de fått under sin tid i Sverige. Samtliga har ju redan fått sina angivna asylskäl prövade och meddelats avslag på sina ansökningar – inte bara en utan minst två, ofta tre gånger. Till stora kostnader för landets skattebetalare.

Den 12 april 2020 skriver Hans Li Engnell, på sajten Fristad en text som också ger inblickar i galenskaperna kring de afghanska männen, som förövrigt även han valt att kalla “de ensamkommande”.

Klicka på textrutan för att läsa hela texten på sajten Fristad.

Några korta utdrag ur den i sin helhet läsvärda texten:

Coronapandemin har gett de ensamkommandes envisa snedseglare ny vind i seglen. Debattartikel efter debattartikel publiceras och kräver samma sak: amnesti nu! Det är samma krav dessa personer har ställt hela tiden, men nu motiveras amnestin lägligt nog med corona.
———-
Det är lite bisarrt att se svenska lagstiftare och debattörer vända ut och in på sig själva för en grupp som 1) inte har flyktingstatus eller är särskilt skyddsvärd och 2) inte har någon särskild kompetens som efterfrågas i Sverige.
———-
Sverige har gett dem gratis mat och logi, avgiftsfria studier. Detta trots att den grupp som omfattas av gymnasielagen inte är flyktingar utan helt vanliga ekonomiska migranter som kom hit för att få det bättre ställt.
———-
Självfallet påverkas även de ensamkommande av allt som nu sker i samhället till följd av coronavirusets spridning.

Coronapandemin slår dock brett mot hela samhället. 

Poängen är att ensamkommande afghanska män inte utgör någon särskild grupp här.
———-
Det är lite bisarrt att se svenska lagstiftare och debattörer vända ut och in på sig själva för en grupp som 1) inte har flyktingstatus eller är särskilt skyddsvärd och 2) inte har någon särskild kompetens som efterfrågas i Sverige.

Texten avslutas:

Det är dags att sluta se ensamkommande afghanska män som världens mest skyddsvärda grupp. Det är de nämligen inte.

Texter om dessa unga och inte så unga afghanska män finns att läsa på denna sajt bland annat här: ensamkommandehazarerAfghanistangymnasielagen lagrådet gymnasielagen.

Några av hundratals texter länkas till här:

•  Varför vill hungerstrejkande asylsökande träffa politiker från det land de säger sig ha skyddsskäl gentemot? – 12 maj 2013.(OBS! Notera datumet!) Ur texten:

Jag frågade Zulmay Afzali om hur det är möjligt att människor som säger sig ha starka skyddsskäl mot Afghanistan, vill komma i kontakt med parlamentariker från just det landet. Han, som känner parlamentarikerna och har arbetat i regeringskansliet med nära kontakter till parlamentet, säger:

Det faktum att hungerstrejkande afghaner söker kontakt med sitt hemlands högsta politiker är ett tecken på att de inte hyser någon rädsla eller oro, trots att de hävdar att de har skyddsbehov mot landet och att asylsökande normalt knappast har kontakt med sitt hemlands politiker.

I Sverige bör man vara medveten om att det mycket väl kan vara så att det finns ett samförstånd mellan de här personerna och regeringen i Afghanistan. Att regeringen rentav stödjer de asylsökande och vill att de ska få uppehållstillstånd i Sverige och i andra länder i Europa.

•  UNHCR: “De väljer att söka asyl för att de upplevt att Sverige erbjuder goda möjligheter till utbildning, respekterar mänskliga rättigheter, har en rättvis och effektiv asylprocess och ger möjlighet till ekonomisk utveckling.” –  10 juli 2017. Ur texten:

 Ur UNHCRs rapport om UASC (Unaccompanied and separated children) från oktober 2016:

Inte ett enda ord om skyddsbehov i enlighet med utlänningslagen…

De väljer att söka asyl för att de upplevt att Sverige erbjuder goda möjligheter till utbildning, respekterar mänskliga rättigheter, har en rättvis och effektiv asylprocess och ger möjlighet till ekonomisk utveckling.

“Väljer att söka asyl”. Som om det handlade om charterresor!

•  “Ni förnedrar oss”, säger hazarernas talesperson och kräver att alla hazarer ska få stanna i Sverige trots avslag i två asylprocesser. – 12 augusti 2017.  Ur texten:

Dessa människor, en majoritet vuxna män men även pojkar, flickor och kvinnor – alltså att hazarer som vistas olagligt i Sverige – plötsligt ska få dessa beslut ogiltigförklarade och i stället ska Sverige av obegriplig anledning ta in dem och bekosta deras liv och leverne här. Det är bisarrt. Och inte lite fräckt. Som detta, som sägs av den här gruppens talesperson:

Leder inte Löfven det här landet? Varför tar inte Socialdemokraterna ansvar? Vi mår inte bra. Ni har förnedrat oss. Vi vill leva i Sverige och bygga det här landet starkare.

Som sagt: det är inte lite fräckt och det visar förakt för landet de befinner sig i. Att inte acceptera den rättsliga process som de fått genomgå utan kostnad för dem själva, och att påstå att: “Ni har förnedrat oss” är direkt oförskämt. Liksom nr de säger att: “Vi vill leva i Sverige och bygga det här landet starkare”.

Väldigt många “vill” leva i Sverige, men det är inte viljan som avgör rätten att få göra det. Och Sverige var starkt långt innan de kom. Däremot bör de lyda svensk lag, resa till Afghanistan där de är medborgare och har all anledning att bygga landet starkare.

•  Centerpartist vill att utlänningslagen ska förbigås och att afghanska asylsökande pojkar och män ska få stanna i Sverige för att de “förtjänar det” –  1 oktober 2017. Ur texten:

En centerpartist, Mats Klockljung, med, som det verkar, tämligen diffus kunskap om svensk utlänningslag och den asylpolitik och -hantering som gäller i landet, uttalar sig i ett inslag i TV4 Nyheterna den 30 september. Han hoppas att hans motion till stämman ska gå igenom och säger:

Ja, det förslaget skulle innebära att de skulle få stanna och känna trygghet och kunna fortsätta ett liv här i Sverige. Och se fram emot att de får det liv som de förtjänar.

•  Val 2018. Vilka “ensamkommande barn” talar Migrationsverket om? Det finns inga “ensamkommande barn”, inte ett enda, som är tänkt att omfattas av den här så kallade gymnasielagen! Den handlar ju uttryckligen enbart om dem som har fyllt 18 år. – 5 september 2018. –  Ur texten:

Idag har ett antal personer hört av sig till mig med anledning av vad de, samstämmigt, finner ytterst märkligt. Nämligen Migrationsverkets nya självsvåldiga beslut att nu också, i strid med en uppåtväggarna-lag som inte ens är prövad i Migrationsöverdomstolen än, men som har sågats av Lagrådet, polismyndigheten, domstolar, med flera, utöka skaran av oidentifierade, vuxna afghanska män utan asyl- eller skyddsskäl, som ska kunna söka någon sorts “studieuppehållstillstånd” enligt vad som kallas  “gymnasielagen”.

•  En intervjuad afghan: “Annie Lööf och Maria Ferm kommer att hitta andra lösningar och det kommer förmodligen att sluta med en amnesti.” –  31 januari 2019. Ur texten:

Mustafa Panshiris läsvärda text (på sajten Kvartal) slutar så här, med en fråga:

– Om några år, om en stor andel av ensamkommande inte uppfyller de krav som gymnasielagen innehåller, tror du att de politiker som röstat för förslaget kommer att stå fast vid att ungdomarna ska utvisas?

– Nej, det tror jag inte. Annie Lööf och Maria Ferm kommer att hitta andra lösningar och det kommer förmodligen att sluta med en amnesti. De ensamkommande afghanerna kommer i alla fall aldrig att återvända tillbaka hem.

•  “Kortslutit sig självt” är en bra beskrivning av cirkusen kring den så kallade Nya gymnasielagen. – 18 oktober 2019. Ur texten:

Hade den här sanslösa tilläggs- alt. påbyggnadslagen inte tillkommit och hade den inte röstats igenom mot alla vettiga expertinstansers uttryckliga varningar, så hade hela det här röriga härket aldrig uppstått. Afghanerna borde inte ha särbehandlats utan den utlänningslag som reglerar invandringen borde ha gällt dem precis som alla andra. Många är skyldiga till den här härdsmältan och den som avgjorde saken och faktiskt såg till att lagen blev verklighet var Annie Lööf, Centerpartiet. Utan hennes och Centerpartiets röster hade den inte antagits.

•  Aktivistnätverken för afghanska män är inte “civilsamhällets röst” – 25 november 2019. Ur texten:

Återigen uttalar aktivistnätverket vistårinteut åsikter och uppmaningar med “civilsamhällets röst”. Med vilken rätt? De kan, om de vill, tala om “röster från civilsamhället”, men att påstå sig vara representanter för hela civilsamhället är väl magstarkt.

@denna sajt. Vid citat ur någon av texterna, vänligen länka till originalinlägget.