Återigen uttalar aktivistnätverket vistårinteut åsikter och uppmaningar med “civilsamhällets röst”. Med vilken rätt? De kan, om de vill, tala om “röster från civilsamhället”, men att påstå sig vara representanter för hela civilsamhället är väl magstarkt.

“Inte ett år till med dessa aktivister och afghaner som vägrar lyda de beslut som Migrationsverket och migrationsdomstolarna fattat”, torde snarare vara mer i  linje med vad en majoritet av “civilsamhället” tycker.

Aktivisternas påstående om att det ska ske en “massdeportation” till Kabul den 26 november, stämmer inte heller. Läs texten Det handlar varken om ”mass” eller om ”deportation” utan om utvisning av ett antal personer som inte fått rätt att bosätta sig i Sverige (24 november), där man bland annat kan läsa:

För det första handlar det inte om ”deportation” som enligt Svenska Akademiens ordbok betyder:

Tvångsmässig förflyttning från hemlandet till av­lägsen plats av brottsling el. politiskt miss­haglig person.

Det handlar alltså inte alls om det utan om utvisning av personer till deras hemländer för att de saknar rätt att vistas i Sverige.

För det andra är förleden ”mass” inte korrekt när det – såvitt känt – aldrig rört sig om fler än maximalt 50 personer, ofta färre, vid ett och samma utvisningstillfälle.

De som ska utvisas (inte “deporteras”) är personer som fått sin sak prövad flera gånger och varje gång fått avslag på sina ansökningar om att få stanna i Sverige. Och någon gång måste ju ansökandena och avslåendena ta slut och personerna acceptera svenska myndigheters och domstolars beslut; Sverige kan inte i evighet hålla på med dyra processer om samma sak och med samma resultat. De som inte får uppehållstillstånd ska lämna Sverige. Dåvarande migrationsminister Heléne Fritzon, som framförde regeringens (självklara) hållning i frågan den 1 oktober 2017 i SVT Agenda:

 

Några lästips:

•  Rubriken borde lyda: ”9000 afghaner vistas i Sverige illegalt”. – 4 maj 2019. Ur texten:

Aktivisterna skriver:

Om vi inte lyckas få riksdag, regering och Migrationsverket att stoppa utvisningarna måste civilsamhället, för att undvika en humanitär katastrof i ett rikt land, i minst fyra år framåt vara berett att stötta de ensamkommande som togs emot med öppna hjärtan och utsträckta armar.

Här fortsätter dessa människor att obstruera mot den ordning som ska gälla i det demokratiska Sverige. De anse att de, medlemmar i ett aktivistnätverk, ska agera för att “få riksdag, regering och Migrationsverket att stoppa utvisningarna” och att “civilsamhället måste stötta de ensamkommande som togs emot med öppna hjärtan och utsträckta armar”. Det är ofattbart. Och hur kan de påstå att “civilsamhället” skulle ha tagit emot en massa afghanska pojkar och män som inte hade rätt att vistas här, “med öppna armar”? Var finns belägg för det? Och hur kan de kräva/tro att vi som vill leva i trygghet i ett land där landets lagar respekteras och följs, skulle vilja stötta personer som, efter att ha kostat oss hundratals miljoner kronor under sin tid här, vägrar lämna landet i enlighet med de beslut och domar de har fått?

Jag har tidigare skrivit om aktivisternas ansvar för den uppkomna situationen. Deras ansvar för – och numera även skuld till – den är stor. De har massivt bidragit till de problem som nu sprider sig och redan existerar på många håll i landet genom att tusentals unga män befinner sig här illegalt, påhejade av just dem.

•  Fel att aktivister agerar som vore de myndigheter och kräver att svenska verksamheter ska bidra till att personer som fått avslag på sina asylansökningar illegalt blir kvar i landet – 22 augusti 2019. Ur texten:

Oförtröttligt och med alla medel engagerar sig aktivistnätverken – här ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! – för att afghaner utan asyl- eller skyddsskäl enligt Migrationsverket och migrationsdomstolarna ändå ska få bli kvar i Sverige!

Det är svårt att förstå att detta och andra liknande nätverk anser att de vet bättre än Migrationsverket och migrationsdomstolarna och att de på fullt allvar tar sig rätten att driva kampanjer för att människor som har fått beslut om att de ska lämna landet inte ska göra det. Nu vill aktivisterna i nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! för att ytterligare 8.400 afghaner (familjer) vilka asylskäl redan prövats i minst två dyra processer per person/familj och som befinner sig illegalt i Sverige, ska få hjälp av olika verksamheter och församlingar i det så kallade civilsamhället att trotsa lagakraftvunna beslut:

En ny grupp behöver insatser från civilsamhället! Nu vädjar vi åter till er stora organisationer om hjälp: att ni söker upp de barnfamiljer som behöver civilsamhällets stöd och att ni tar lokala initiativ att hjälpa familjerna, både materiellt och känslomässigt.

•  Det är sanslöst att aktivisterna för afghaner inte slutar obstruera mot lagenligt fattade beslut – 9 september 2019. Ur texten:

Aktivisterna ger sig inte! Beslut fattade enligt svenska lagar och regler ska enligt dem inte gälla afghaner, oavsett hur många gånger dessa fått avslag på sina asylansökningar. Det är deras märkliga inställning.

Det är sanslöst att aktivisterna för afghaner inte slutar obstruera mot lagenligt fattade beslut. Att de anser sig ha rätt att kräva att afghaner, som både av myndigheten Migrationsverket och migrationsdomstolar fått beslut om att de ska lämna landet, ändå ska få vara kvar! I åratal har de nu demonstrerat och marscherat och manifesterat för människor som för länge sedan borde vara tillbaka i sitt medborgarskapsland Afghanistan, där det bor ca 35 miljoner andra afghaner som lever sina liv varje dag just där och inte i Sverige.

Ytterligare läsning kan man ta del av till exempel via sökord som:
Afghanistan
ensamkommande
hazarer
gymnasielagen

och andra ord och begrepp.

 

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till det inlägg som citatet hämtats från.