Aktivisterna, som inte anser att den svenska utlänningslagen ska gälla lika för alla, håller krampaktigt fast vid att de afghanska män de tagit sig an ska hanteras annorlunda än alla andra. Trots otaliga avslagsbeslut för att männen inte anses ha skyddsbehov och därmed inte anses ha sådana skäl som krävs för att beviljas uppehållstillstånd och rätt att leva i Sverige. Nu har aktivistnätverken dessutom utvidgat sin krets av personer som de kräver ska få bli kvar i Sverige i strid mot utlänningslagen och de konventioner som reglerar asyl- och flyktingfrågor rill att omfatta också alla afghanska familjer.

I praktiken anser de här aktivisterna alltså nu att alla afghaner som, efter upprepade dyra processer hos Migrationsverket och i migrationsdomstolar fått besked om att de inte har rätt att visats i Sverige och ska lämna landet, ändå ska få stanna här och ges bostäder, försörjning, utbildning vård etc . Allt bekostat av skattebetalarna i landet som själva måste följa lagar och bestämmelser och inte kan skapa kaos och anarki för att de inte vill det. Aktivistnätverket skriver i ett pressmeddelande:

Nästan 1000 barn har fått utvisningsbesked till Afghanistan. Lika många kommer till, allt eftersom deras asylprocesser fortlöper. Barnen har varit i Sverige i fyra år, men anses inte ha anknytning till Sverige, oavsett hur gamla de är. Här lever de under existensminimum då föräldrarnas arbetstillstånd dras in samtidigt som deras bidrag från Migrationsverk minskas. Nedan är ett av talen som hölls på Sergels Torg i Stockholm.

Kommentar: Det är föräldrarna som fått besked om utvisning och givetvis följer barnen med sina föräldrar, som är ansvariga för sina barn.

Migrationsverket skriver den 20 november under rubriken ”Alla kan inte beviljas skydd i Sverige”:

I år har nästan 900 barn fått definitivt besked om att de ska utvisas från Sverige och måste återvända till Afghanistan. Migrationsverket bedömer säkerhetssituationen i landet som allvarlig men inte tillräckligt för att alla därifrån ska beviljas skydd i landet.

Verket skriver också:

Konflikten i Afghanistan har dock inte nått den nivå som enligt lag och praxis måste gälla för att alla från ett visst land ska få stanna.

och  besvarar i sin text ett antal frågor från SVT Nyheter Blekinge, bland annat:

SVT: Personer som tillhör minoritetsgrupper exempelvis hazarer, kan de bli utvisade till Afghanistan?​
Migrationsverket: Det beror på de individuella omständigheterna, men hazarer som folkgrupp är generellt sett inte utsatta för förföljelse.
SVT: Hur många personer har fått beslut om och ska utvisas till Afghanistan?​
Migrationsverket: Den 20 oktober 2019 fanns det 897 barn i familj med afghanskt medborgarskap som hade ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Det innebär att ärendet inte längre går att överklaga och att personerna ska återvända till Afghanistan. Detta är inte detsamma som 897 familjer, eftersom det kan finnas fler barn (syskon) per familj.

Aktivisterna skriver att “barnkonventionen gäller alla barn” – exakt vad de menar att det har att göra med ett lands rätt att ta emot eller inte ta emot människor enligt sin utlänningslag är oklart. Grundläggande är att det är föräldrarna som i första hand har ansvar för sina barn, inte en stat och allra minst en stat som man inte är medborgare i eller ens har rätt att vistas i.

De skriver vidare i sitt långa pressmeddelande:

Tisdag 26 november planeras nästa massdeportation från Märsta-Arlanda.  Även då kommer manifestationer att äga rum.

Kommentar: Det är sammanlagt tiotusentals människor som ska utvisas från Sverige och det måste dessvärre ske med tvång eftersom dessa personer vägrar efterleva beslut som svensk myndighet och svenska domstolar fattat. Att tala om “massdeportation” i det här sammanhanget är alltså på flera sätt helt fel och verkar vara ägnat att skapa en bild som inte stämmer.

För det första handlar det inte om “deportation” som enligt Svenska Akademiens ordbok betyder:

Tvångsmässig förflyttning från hemlandet till av­lägsen plats av brottsling el. politiskt miss­haglig person.

Det handlar alltså inte alls om det utan om utvisning av personer till deras hemländer för att de saknar rätt att vistas i Sverige.

För det andra är förleden “mass” inte korrekt när det – såvitt känt – aldrig rört sig om fler än maximalt 50 personer, ofta färre, vid ett och samma utvisningstillfälle.

Texter på den här sajten som innehåller följande ord:
Afghanistan
afghaner
ensamkommande
hazarer

Andra sökord kan förstås också användas.

Generellt: Många svenska journalister, inklusive inom Public Service – som rapporterar om demonstrationer gällande utvisningar – tycks inte veta och förstå vad asyl och migration och rätt att få uppehållstillstånd i Sverige innebär. SVT Blekinges korta inslag om en demonstration i Ronneby för en afghansk familj, till exempel. Det innehåller en del medvetna eller omedvetna missförstånd, felaktigheter och ordval/glidningar att det inte är helt osökt att undra om en del Public Service-anställda själva är en del av den rörelse som anser att man inte ska följa svenska myndighets- och domstolsbeslut. I varje fall är deras rapportering inte sällan tendentiös, inte allsidig och ger allmänheten en bild av asylinvandringen som inte stämmer med hur det är i verkligheten.

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.