En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Tillägg efter att texten nedan, som börjar: “Idag har ett antal personer hört av sig till mig med anledning av vad de, samstämmigt, finner ytterst märkligt.” publicerats.

Ett antal personer har skickat mig skärmdumpar från den afghanska aktivisten Khavaris Facebook, som jag själv inte följer, och en av dem kommenterade:

Det är helt oacceptabelt att en privatperson, förmodligen tillika utländsk medborgare, ska kunna påverka en hög chef på en statlig myndighet.
Mötet som hon – och med största sannolikhet en eller flera andra från aktivistnätverket (någon har ju skrivit texten nedan i hennes namn) – hade med rättschefen Fredrik Beijer på Migrationsverket ägde rum den 22 augusti och idag, den 5 september, två veckor senare, har rättschefen meddelat sitt märkliga beslut som beskrivs lite längre ner. Notera gärna den sista meningen i den här texten…

Vilka är det egentligen som styr lagstiftningen? Finns det ingen ansvarig person i regeringen som kan sätta stopp för den här “afghanska ensamkommande barn”-farsen? Är det ingen som undrar över afghanernas kontakter med sina parlamentariker och Khavaris direktkontakt med Afghanistans migrationsminister? Texter om detta finns här på sajten, det är bara att använda sök-funktionen. Någon borde väl ändå ta sig en funderare… Och någon borde väl ha förmågan att se till att lagarna i Sverige fortsättningsvis ska gälla lika för alla; att det inte ska skapas speciallagar för oidentifierade afghanska män som har fått avslag på sina asylansökningar!

Här slutar tillägget och börjar den ursprungliga texten:

Idag har ett antal personer hört av sig till mig med anledning av vad de, samstämmigt, finner ytterst märkligt. Nämligen Migrationsverkets nya självsvåldiga beslut att nu också, i strid med en uppåtväggarna-lag som inte ens är prövad i Migrationsöverdomstolen än, men som har sågats av Lagrådet, polismyndigheten, domstolar, med flera, utöka skaran av oidentifierade, vuxna afghanska män utan asyl- eller skyddsskäl, som ska kunna söka någon sorts “studieuppehållstillstånd” enligt vad som kallas  “gymnasielagen”.

En av miggorna som hört av sig skriver:

Rättschefen har nu beslutat att fler ska omfattas av den så kallade gymnasielagen som nu ligger på is. Nu ska även de som kom före den 24 november 2015 men som inte hann lämna in sin ansökan i tid få sin sak prövad. Det ska tydligen räcka med att den sökande tänkte söka i Sverige.

Detta är ofattbart. Här kör han över regeringen och lever sitt eget liv. Här verkar egna personliga intressen vara av större vikt än att följa den lag som åläggs. Jag tycker att detta är skrämmande.

Varför Anna Lindblad, rättslig expert vid Migrationsverket, omnämns som ansvarig på verkets hemsida, medan man på intranätet tydligt kan se att det är rättschefen Fredrik Beijer som är den som har fattat beslutet, vet jag inte.

Kommentar till ovanstående text på Migrationsverkets intranät:

•  Hur kan Migrationsverket säga:

Om det finns en tjänsteanteckning hos ankomstkommunen, där det framgår att man uttryckt en vilja att söka asyl så kommer vi att utgå från det tidigare datumet.

I den icke prövade “gymnasielagen anges ju tydligt:

För att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Du ansökte om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare.

Då kan väl inte Migrationsverket hitta på egna tolkningar där villkoren inte är uppfyllda?

Hur kan Migrationsverket hitta på att:

Ytterligare en förutsättning är att den sökande senare bekräftat sin vilja att söka asyl i kontakten med Migrationsverket och att detta gjorts i nära anslutning till den första viljeyttringen.

Som huvudregel krävs skriftlig dokumentation som indikerar att man uttryckte att man ville söka asyl i Sverige innan den 24 november 2015, men Migrationsverket kommer även att titta på annan bevisning.

När infördes “viljeyttringar i anslutning till tidigare viljeyttringar” som underlag i migrationsfrågor?

Ska nu kommun- och socialtjänstemän sitta och gräva i sina handlingar från ett antal månader efter den 24 november för att se om de hittar anteckningar om att “man” uttryckte en viljeyttring om att “man” hade tänkt söka asyl före den 24 november 2015?

Vad är det för “annan bevisning” Migrationsverket menar? Och hur kan man plötsligt lägga till en sådan flummig ordalydelse till en lag som inte ens är en godkänd lag än, men i vilken kriterierna inte innehåller sådana påhitt?

Miggan fortsätter med följande funderingar:

Intressant är också huruvida rättschefen nu anser att kommunerna ska prova asylansökningar om nu det ska räknas att den sökandes datum för asylansökan ska vara när han tog kontakt med kommunen. Vilka kommer på tur härnäst: hotell, släkt och vänner?

Kommentar: Den här dårskapen aldrig slut. Allehanda grumliga, lagstridiga, orättvisa, rent dåraktiga nya påhitt står som spön i backen. Utlänningslagen ar för länge sedan frångåtts och nu frångås också den icke godkända, troligen mest kritiserade lagen i svensk historia, och nya påhitt läggs till. Och alltihop har redan kostat tiotals miljarder skattekronor och kommer att kosta tiotals skattemiljarder ytterligare.

Vem frågade folket om det vill ha en okontrollerad invandring av vuxna män som inte har några som helst rättigheter att vistas här enligt den lag som gäller för alla andra som sökta asyl här?

Ur Migrationsverkets pressmeddelande:

Migrationsverket har beslutat att ensamkommande barn som anlände till Sverige före den 24 november 2015, men som fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter detta datum under vissa omständigheter kan omfattas av den nya gymnasielagen.

Klicka på textrutan för att läsa hela texten.

 

Undringar
Vilka “ensamkommande barn” talar Migrationsverket om? Det finns inga “ensamkommande barn”, inte ett enda, som är tänkt att omfattas av den här så kallade gymnasielagen! Den handlar ju uttryckligen enbart om dem som har fyllt 18 år.

Hur kommer det sig att Migrationsverket beslutar att gå utanför den lag vars laglighet ännu inte ens är prövad

Kommentar: I den galna cirkus som Sverige blivit, snurrar karusellerna allt fortare. Snart ramlar vi av, allihop. En del har redan gjort det. En del har lämnat cirkuslandet.

 

© denna sajt. Vid ev citat ur texten, vänligen länka till originalinlägget.