För snart ett år sedan, den 26 november 2018, deltog jag via webbsändning i ett seminarium arrangerat av SKL med rubriken Tillfälligt uppehållstillstånd för studier – och sen? Programmet såg ut så här:

Det går dessvärre inte att hitta vare sig webbsändningen eller någon dokumentation från seminariet på SKL:s sida, jag lyckas i alla fall inte hitta något. Men jag gjorde direkt efteråt en sammanfattande rapport på drygt 9 A4-sidor av heldagsseminariet för en klients räkning och citerade där bland annat öppningstalaren, Ove Ledin, handläggare på SKL:

Det är på ett sätt beklagligt alltså att den här oredan är så stor, regelverket så komplicerat och situationen så osäker att vi faktiskt behöver den här dagen.

Det är sällan vi har haft så många frågor om någon enskild sak som just den här, den så kallade gymnasielagen. Vår förhoppning är ju att kunna svara på så mycket det går. Men jag måste också säga att vissa saker kommer att fortsatt inte gå att ge ett tydligt och rimligt svar på.

Vanliga svar på deltagarnas frågor var desamma som Ylva Johansson, S, gav när hon förhördes av EU-parlamentariker och blev kallad ”the come back-commissioner” eftersom hon inte kunde svara på större delen av frågorna utan bad att få ”come back to that”, alltså: ”Vi vet inte vi måste be att få återkomma”. Med all rätt i det här fallet eftersom den så kallade Nya gymnasielagen, NGL, var och är så snårig att ingen nu levande människa kan förklara hur den ska tolkas. Allra minst de politiker som stiftade den mot bättre vetande.

Nu, snart ett år efter den förvirring som rådde vid seminariet, har ingenting blivit klarare, tvärtom.

Klicka på textrutan för att lyssna på inslaget i Sveriges Radio.

Ur inslaget:

Systemet har kortslutit sig självt, säger Anders Knape, M, ordförande i SKL.

Situationen beskrivs lite märkligt, som om det självklara är att alla dessa afghaner, efter alla krumbukter som aktivister och aktivistiska riksdags- och regeringspartier ägnat sig åt, trots avsaknad asylskäl ändå borde få uppehållstillstånd. Till exempel sägs i inslaget:

Det finns en överhängande risk, enligt SKL, att många av de 7500 som fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen inte kommer att kunna klara av kraven för permanent uppehållstillstånd och därför välja att stanna kvar utan tillstånd.

Kommentar: Hade den här sanslösa tilläggs- alt. påbyggnadslagen inte tillkommit och hade den inte röstats igenom mot alla vettiga expertinstansers uttryckliga varningar, så hade hela det här röriga härket aldrig uppstått. Afghanerna borde inte ha särbehandlats utan den utlänningslag som reglerar invandringen borde ha gällt dem precis som alla andra. Många är skyldiga till den här härdsmältan och den som avgjorde saken och faktiskt såg till att lagen blev verklighet var Annie Lööf, Centerpartiet. Utan hennes och Centerpartiets röster hade den inte antagits. Det är hon och övriga politiker som återfinns på listan som länkas till i inlägget från den 19 juni 2018 med rubriken som börjar Politiker har agerat aktivister…, som bär den avgörande skulden för ett av de troligen största, värsta och dyraste lagstiftningshaverierna i modern svensk historia.

 

Klicka på textrutan och se och hör den person som avgjorde att en lag som sågats av Lagrådet och som själv har gått en juristutbildning, ändå antogs i Sveriges riksdag.

Kort ur Annie Lööfs förklaring till det förödande beslutet (lyssna gärna på hela utläggningen genom att klicka på länken):

Centerpartiets linje har konsekvent varit att de ensamkommande som var minderåriga när de kom och som har drabbats av Migrationsverkets långa handläggningstider bör få en ny chans. Vår samlade bedömning är därför ändå att vi kommer släppa igenom den här lagen. Nu får dessa unga tre månader på sig att ansöka om en ny individuell prövning utifrån den nya lagen.

Vid ett riksdagsgruppsmöte fattades beslutet om att släppa igenom regeringens lagförslag. Det handlar inte minst om medmänsklighet.

Kommentar: Uppehållstillstånd ska ges till den som enligt utlänningslagen  har skyddsbehov. Inte till den som, när den kom till Sverige, påstod att den hade en viss ålder som inte gick att kontrollera (liksom inte heller personens identitet eller ens hemland eller medborgarskap). Så mycket måste man kunna kräva av en ledamot av Sveriges lagstiftande församling, tillika ledare för ett av riksdagens partier att den känner till och håller fast vid: att utlänningslagen i rättvisans namn ska tillämpas lika för alla .

Men Annie Lööf virrar till det genom att prata om ”långa handläggningstider” och att människor påstod att de var ”ensamkommande barn” trots att det är hennes skyldighet att känna till att inget av detta är kriterium för uppehållstillstånd i Sverige. Det borde givetvis alla andra aktivistiska politiker också ha känt till. Lagrådet slog ju på sin största trumma för att uppmärksamma dem och vi var hundratals som varnade för att detta skulle leda till kaos och bli orättvist och på alla sätt strida mot hur lagar stiftas i Sverige.

Varför lyssnade inte de så kallade ansvariga? Här är en bråkdel av de texter som skrivits i ämnet på denna sajt:

•  UNHCR: ”De väljer att söka asyl för att de upplevt att Sverige erbjuder goda möjligheter till utbildning, respekterar mänskliga rättigheter, har en rättvis och effektiv asylprocess och ger möjlighet till ekonomisk utveckling.” – 10 juli 2017. Ur texten:

Ur UNHCRs rapport om UASC (Unaccompanied and separated children) från oktober 2016:

De väljer att söka asyl för att de upplevt att Sverige erbjuder goda möjligheter till utbildning, respekterar mänskliga rättigheter, har en rättvis och effektiv asylprocess och ger möjlighet till ekonomisk utveckling.

”Väljer att söka asyl”. Som om det handlade om charterresor! De missbrukar faktiskt asylrätten, de kommer för att få ett bättre liv.
———-
I Expressen säger statsminister Stefan Löfven:

Vi ska inte tillbaka till den situation vi hade hösten 2015. Det måste folk lita på.

Nå, nu är det ju knappast särskilt många som riktigt litar på någonting när det gäller det som sägs, respektive görs och inte görs, på asyl- och migrationsområdet i Sverige. Men statsministern försöker åtminstone ge sken av att utlänningslagen ska gälla. Samtidigt motarbetar andra politiska partier just detta, bland dem Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, som alla har krävt att utvisningarna till Afghanistan stoppas tillfälligt eller längre.

Och de människor som var under 18 år när asylansökan lämnades in i här Sverige ska bedömas utifrån den åldern när beslut fattas, skriver Centerpartiets Annie Lööf och Johanna Jönsson.

Jag blir mörkrädd när jag ser att svenska politiker är så kortnästa (inte kan tänka längre än näsan räcker) att de, på allvar, går ut och kräver att lagen inte ska tillämpas!

•  Lagrådet om förslaget om särlagstiftning för afghanska män som flera gånger fått avslag: ”Det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd”. – 19 april 2018. Ur texten:

Det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd. Lagrådet anser att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.

•  Val 2018. Migrationsverket om ”Nya gymnasielagen 1 juli – 30 september” + lista över hur varje enskild riksdagsledamot röstade den 7 juni. – 25 juni 2018. Ur texten:

För att ansvar ska kunna utkrävas av dem som röstade för den så kallade ”gymnasielagen” den 7 juni 2018, där en orättvis, slarvig lag som går emot allt vad sunt förnuft, normal rättskänsla och vad samtliga experter på området tagit avstånd från och även ovanligt starkt kritiserat, bifogas en lista som sammanställts över hur samtliga närvarande riksdagsledamöter röstade. Med namn och partitillhörighet.

•  Val 2018. Regeringsformen: ”Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas.” – 9 juli 2018. Ur texten:

Det är ännu svårare att förstå är hur politiker, bland dem minst en jurist: Annie Lööf, Centerpartiet (det borde kanske ha varit flera jurister inblandade…), kan hafsa fram en känslosam ”medmänsklighetslag” som nu kan komma att ”backfire”. Den här politiker- och aktivistnätverkscirkusen har skadat/skadar samhället, tilltron till regeringen och andra politiker. Det har också varit ett cyniskt – allt annat än ”medmänskligt” – spel kring afghanerna som hoppats att, med hjälp av stenhård aktivism och politisk lobbyverksamhet, få stanna i Sverige helt utan att det finns lagliga skäl till det.

•  Val 2018. Också Migrationsdomstolen i Stockholm underkänner ”gymnasielagen”. – 13 juli 2018. Ur texten:

Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt riksdagspartierna Vänsterpartiet och Centerpartiet har genom sin totala oförmåga och ovilja att ta till sig berättigad juridisk kritik från experter med betydligt större kunskap än de själva, med hänvisning till ”medmänsklighet” skadat tilltron till i första hand sig själva, det vill säga de fyra partierna. De har också, i strid med gällande lag och praxis och oavvisligt krav på styrkt identitet samt principen ”likhet inför lagen”, skapat stor förvirring och stora kostnader för medborgarna och ytterligare försämrat tilltron till rättsstaten och rättvisan. Genom att stifta en undermålig lag, driva igenom den i riksdagen har de visat sig icke kompetenta som lagstiftare.

•  Val 2018. Inte många rätt i de här uttalandena… Asylhanteringen ska inte bygga på vad partiledare tycker är rimligt eller orimligt. – 31 augusti 2018. Ur texten:

 Annie Lööf, Centerpartiet, i partiledardebatten i Studio Ett, Sveriges Radio, den 29 augusti:

Vad den här frågan handlar om är att det finns ett antal personer som kom hit som barn till Sverige, som sökte asyl under tiden de var minderåriga. Under den här tiden när de sökte asyl så ändrade den rödgröna regeringen migrationslagstiftningen och det blev orimligt långa handläggningstider. Det gjorde att de här ärendena inte kunde avgöras efter de asylskäl som man sökte efter. Därför sa Centerpartiet, för att inte de ska drabbas av medmänskliga, humanistiska ”ohörbart”, så ville vi att de skulle få möjlighet till förnyad möjlighet till ansökan under juli, augusti och september. Därför släppte vi igenom lagen.

Det här handlar om personer som har vuxit upp… eller som har bott, under några år, i svenska familjer. Många har lärt sig svenska , en del jobbar till och med.
———-
Jag tycker det är rimligt att de som pluggar här och som jobbar här ska få möjlighet att stanna och inte utvisas.
———-
Jag tycker det är orimligt att långa handläggningstider är skäl för utvisning. Är man här, jobbar man här, studerar man här så ska man få möjlighet att få förnyad prövning. När staten och samhället har fallerat.

Det här måste vara bland det mest okunniga och aktivistiskt sagda jag har hört från en ledande politiker, en partiledare, en person som inget hellre vill än sitta i en regering och implementera ännu mer av vad hon tycker är ”rimligt”, helt oavsett vad svensk lag stadgar att ska gälla för alla. Det här är verkligen så hårresande att jag var tvungen att lyssna två gånger och skriva ner varje ord samt länka till debatten för att vara säker på att jag hade hört rätt. Men också så att den som vill kan kontrollera att det som sägs verkligen har sagts.

• Val 2018. I nästa regering måste man se till att det inte sitter lättpåverkade personer som låter lobbyister lägga sig i svensk lagstiftning. – 1 september 2018. Ur texten:

 De ”ansvariga” har inte klarat av att tänka klart och nyktert. Hade de klarat av att ta det ansvar som de faktiskt som folkvalda (inte ”afghanvalda” eller ”vistårinteut-valda”) är skyldiga att ta, då hade de sett till att utlänningslagen hade efterlevts, så som lagar ska efterlevas i en rättsstat. Ansvarstagande vuxna, tänkande individer, arvoderade av skattebetalarna och noga med att kalla sig själva ”folkvalda”, ska givetvis inte låta handhjärtan styra dem, inte låta aktivister få sin vilja igenom för att de bombarderar politiker och medier med sitt budskap:

”Låt våra barn (eller ”afghanpojkar” eller ”före detta barn”, som några kallade dem) stanna i Sverige! Annars dör de, allihop!”

•  Fråga till de politiker i S, MP, V och C som är skyldiga till ”gymnasielagshaveriet”: Och vad tänker ni hitta på efter 13 månader när de beviljade tillfälliga tillstånden går ut? Vad har ni gjort för konsekvensanalys och vad har ni för plan? – 21 oktober 2018. Ur texten:

Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för ledarsidan i Svenska Dagbladet, skriver:

Det är svårt att hitta lämpliga eller tryckbara ord för att beskriva situationen med de ensamkommande unga i Sverige. Med fokus på den stora mängd som ankom 2015 kan man konstatera att det från politiskt håll redan från början varit en ogenomtänkt, oplanerad och, i stora delar, omoralisk hantering. Tre år senare är läget på sina håll akut, men kan inte komma som en överraskning för någon, eftersom det är ett förutsägbart resultat av de politiska beslut som har fattats.

•  Migrationsverket: ”Detta är en fråga som du bör ställa till lagstiftarna som har röstat igenom de villkor och krav som gäller för lagen.” – 6 december 2019. Ur texten:

Detta sammelsurium, denna snåriga hastverkslag som ingen – ingen! – klarar att tolka och implementera korrekt eftersom ingen vet vad ”korrekt” är, diskuterades vid ett seminarium som arrangerats av Sveriges kommuner och landsting, SKL, den 26 november. Representanter från SKL, Migrationsverket och Skolverket gjorde alla sitt bästa för att försöka bringa klarhet i vad som gäller, men ingen av dem lyckades, vilket några också tillstod. Inga skuggor faller över dem, alla skuggor faller mörka och tunga på dem som stiftat och röstat igenom den lag som nu kallas Nya gymnasielagen, NGL: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Hur mycket de bryr sig om det skadligt kaotiska läge de skapat är oklart. Tämligen lite, är en kvalificerad gissning. Det är ju så mycket nu med sonderingar och allehanda ohemliga, halvhemliga och helhemliga möten och förhandlingar där många av dem slåss om att tillskansa sig maktpositioner likt skator silverskedar.

•  Om att lång väntetid inte är asylgrundande och om att det inte är Sveriges skyldighet att försörja och bosätta personer som fått avslag på sina asylansökningar– 9 januari 2019. Ur texten:

Den så kallade Nya Gymnasielagen har bidragit till att hålla många kvar, dinglande i hopp om att ändå få stanna här trots avsaknad av skäl att få göra det och avslag även på den ansökan. Denna lag som är ett extra påslag av vansinne har skapats av tidigare nämnda oansvariga politiker, i detta fall i Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Inte ett ord om den ytterst starkt kritiserade lagen heller, i Public Service. Ingen allsidig information, inget ifrågasättande av dessa ”ensamkommandes” egen skyldighet att lämna ett land de inte har rätt att befinna sig i.

•  Riksdagsledamotens svar till aktivistgruppen – 14 maj 2019. Ur texten:

Hans Eklind, KD:
Det gynnar integrationen så till vida att vi respekterar asylrättens intentioner – den som har skyddsskäl ska få stanna, den som inte har skyddsskäl har inte den rätten.

Om du får stanna eller ej ska inte vara avhängigt om du kom till Sverige den 24 eller 25 november 2015, om det varit långa handläggningstider eller inte. Asylrätten ska avgöra, finns det skyddsskäl eller inte?

•  Politikerna har agerat som aktivister och har ångvältat ner både Lagrådet och andra experter som kraftfullt avrått dem från att ständigt ändra och lägga till och dra ifrån i utlänningslagen– 19 juni 2019. Ur texten:

Politikerna har inte lämnat Migrationsverket ifred att hantera asyleriet enligt utlänningslagen enligt vilken allehanda mer eller mindre påhittade eller självskapade skäl att försöka stanna inte gett rätt till invandring i Sverige. Men nej. Icke. Politikerna har agerat som aktivister och har ångvältat ner både Lagrådet och andra experter som kraftfullt avrått dem från att ständigt ändra och lägga till och dra ifrån i utlänningslagen så att hela asyleriverksamheten blivit som ett riktigt dåligt hoptråcklat lapptäcke som inte håller ihop utan rämnar i nästan alla sömmar.

Det finns mängder av fler texter i ämnet som kan hittas via .

© denna sajt. Vid citat eller annan användning av utdrag ur texter, vänligen länka till originalinlägget.