Klicka på textrutan för att läsa hela artikeln.
Ur texten i artikeln med anledning av gårdagens omröstning i riksdagen om bland annat ökad anhöriginvandring:

Sammantaget bådar detta illa för Sverige när nästa stora våg av asylsökande kommer. Dessa kommer att än en gång lockas av vår naiva generositet. Och än en gång kommer mottagandet att haverera. Att politikerna aldrig lär sig!

Illa. Riktigt illa. I 15 år har jag skrivit om asylområdet. I 24 år har jag varit verksam på olika sätt inom detsamma, bland annat som asylombud i 14 år (läs också här) och skribent och tidigare också medverkande på andra sätt i olika medier. Det har bara blivit sämre och rörigare och större volymer och fler bedrägerier och ohållbarare situationer på asylinvandringsområdet för varje år som gått.

Och ingen av de kortnästa politikerna och andra som tror sig vara allvetande (bland dem journalister som starkt bidragit till att allmänheten undanhållits fakta), har brytt sig om att lyssna på miggorna som varit mycket flitiga med att så sakligt som möjligt berätta om den verklighet de sett och upplevt.

Enligt många miggor – som alltså genom åren berättat, informerat, rapporterat så till den grad att det finns över 1200 texter (!!!) på denna sajt där ordet “migga” finns med – borde högt räknat ca 15-20 procent av dem som fått uppehållstillstånd ha fått det, resten borde ha lämnat landet. Vissa år har de sagt: “högst 10 procent”, andra år “15 procent” och som allra högst “kanske 20 procent”.

Politikerna har inte lämnat Migrationsverket ifred att hantera asyleriet enligt utlänningslagen enligt vilken allehanda mer eller mindre påhittade eller självskapade skäl att försöka stanna inte gett rätt till invandring i Sverige. Men nej. Icke. Politikerna har agerat som aktivister och har ångvältat ner både Lagrådet och andra experter som kraftfullt avrått dem från att ständigt ändra och lägga till och dra ifrån i utlänningslagen så att hela asyleriverksamheten blivit som ett riktigt dåligt hoptråcklat lapptäcke som inte håller ihop utan rämnar i nästan alla sömmar.

Här finns texter på denna sagt där dessa ord ingår:
–  migga
–  asyl
–  Migrationsverket
–  asylbedrägeri
–  identitet
–  utvisning, utvisas
–  gymnasielagen
–   hazarer
–   afghaner, Afghanistan
  ensamkommande
  åldersbedömning
–  god man
–  irakier, Irak
–  syrier, Syrien
 migrationsdomstol
–  Migrationsöverdomstol
–  Finland

Via SÖK-funktionen på sajten kan man hitta texter som innehåller annat som man söker.