Klicka på textrutan för att läsa artikeln (på finska) på Helsingin Sanomats sajt.

Också i Finland tar man upp att somalier smittas av coronaviruset i större utsträckning än finländare. Rubriken i Helsingin Sanomat:

Coronaviruset sprids i den somaliska gruppen i Helsingfors: stadsfullmäktig gissar att orsakerna är trånga bostäder och typiska yrken

200 somalier smittade och två döda.

Klicka på textrutan för att läsa artikeln på Svenska Yle.

Coronavirus har snabbt börjat sprida sig inom den somaliska minoriteten i Helsingfors, rapporterar Helsingfors stad. 200 fall av COVID-19 har konstaterats bland somalierna hittills. Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori informerar om läget på tisdag.

I en tidigare artikel från den 24 mars i Helsingin Sanomat kan man bland annat läsa följande:

Suldaan Said Ahmed (Vänsterförbundet), stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors med somalisk bakgrund, kräver att shoppingcentret Puhos ska stängas, eftersom den allmänhet som vistas och arbetar där inte respekterar bestämmelsen om begränsning av antalet personer som får vistas på ett och samma ställe.

Said Ahmed är orolig för att invandrargruppen som vistas i shoppingcentret “har fortsatt leva precis som förut” utan hänsyn till coronavirussituationen. Han befarar att coronaviruset kan komma att spridas från Puhos shoppingcenter till invandrarnas stora familjer och en vägen också vidare i samhället.

Detta varnade alltså Suldaan said Ahmed, själv somalier, för redan den 24 mars… Vidare ur artikeln:

Said Ahmed tror inte att situationen i Puhos enbart handlar om kommunikation, även om han anser att information är livsviktig. han tror att informationen nog också fungerar i Puhos.

I Sverige finns en hel del rapporterat om läget bland somalier och andra invandrargrupper, lätt för den som är intresserad att googla fram.

Klicka på textrutan för att läsa hela rapporten.

I rapport, som alltså främst behandlar den somaliska gruppen i Sverige, finns många uttalanden och vittnesmål som var och en själv kan ta el av. Rapporten är lång, här ges bara några utdrag ur den. Notera att alla namn i texten har ändrats för att skydda dem som uttalat sig.

Stubborn Disregard for Health Warnings

45-year-old Ahmed Farah from Stockholm blames the community for failing to heed health warnings as well as misinformation from religious scholars,

“Somalis are stubborn people who do not listen to the messages of health and institutions of health and government institutions. They also listen to wrong information with extremist ideas from religion scholars. This is not a people who read and learn about health awareness and who are careful. Somalis are not the ones who take what is going to be taken as history and learn from it.”

Ytterigare ett utdrag ur rapporten:

Language Barriers Causing Ignorance

While stubborn unwillingness to heed health advice is certainly cause for concern, not being informed and aware of health advice is also consequential. In that regard, some blamed language barriers as being part of the problem. University educated, 25-year-old Swedish Somali Abdirahman Sayid states, “I think the best way to spread the health messages and the best ways that everyone remains protected is that public health agencies spread the information through local Somali radio and social media.” He goes on to explain that there are also gender differences in who becomes most at risk from either ignorance or wilful disregard of health messages. “Mostly, men are less informed, and they are those who do more socializing, meet in cafeterias, mosques, soccer fields, as well as those who are taxi and bus drivers.”

In this regard, 23-year-old Faduma Ahmed, one of the two females who participated in this discussion, who is of Somali origin and lives in Gothenburg, Sweden comments, “They had no information about this disease, as they have a language barrier for news (Swedish newspapers and TV) and most of them they do not listen.”

Och:

25-year-old Somali Swedish Abdirahman Sayid:

“Yesterday a former colleague called me, who had a cold and flu and COVID-19 symptoms. He was told to remain in the house, but yet went out and visited restaurants in Bellevue, Gothenburg to relax and socialize. My friend said, the Somalis were still there. He took no advice, and the health prevention measures of the restaurants are also still the same; no precautions at all. After the Somali death toll reached disproportionate to the percentage number of those living in Sweden, the authorities decided to interpret all useful information into Somali language.”

Abdirahman Sayid explains. “But it’s up to the people, whether they follow or not. People cannot be forced. Here it’s a free country you know.”

I slutet av texten finns presentationer av författarna till rapporten.

Kommentar: Det är ytterst viktigt att de personer i Sverige och i Finland, som ska ta ansvar och inte bara säga att de gör det, inte springer omkring som huvudlösa kycklingar och vidtar panikåtgärder. Som att placera somalier i tillfälliga bostäder etc. Att de tar in alla aspekter av hur det ser ut i invandrargrupperna – i Sverige är de mycket stora, i Finland betydligt mindre och mer lätthanterliga. Att de ser med klara ögon på orsak och verkan, bland annat genom att även lägga till det som ovannämnda rapport så tydligt visar: att människor själva också måste ta ansvar och inte agerar som Abdirahman i en av intervjuerna säger:

But it’s up to the people, whether they follow or not. People cannot be forced. Here it’s a free country you know.

Med den typen av attityd – och andra attityder och inställningar som framkommer i rapporten –  är det viktigt att det kommuniceras klart och tydligt – åtföljt av krav med påföljder om de inte efterlevs – att man inte har rätt att tänka så eftersom man då inte bara äventyrar den egna gruppens liv och hälsa, utan utsätter hela samhället för fara. Och, det ska sägas: det gäller givetvis också oansvariga svenskar som åker till skidorter och sommarstugor runtom i landet och som sitter tätt packade på uteserveringar och anser att de har rätt att strunta i hur deras beteende påverkar inte bara dem själva utan också andra. I andra länder är bestämmelserna strikta och bryter man mot dem så får man böter – ofta höga – och det kan till och med på sina håll ge fängelse. Eftersom människor i hög grad inte har det folkvett och det sunda förnuft som politiker och allehanda experter vädjar till så måste man inse att det behövs mer av den typ av åtgärder som man vidtar i så gott som alla andra länder i hela världen. Och de åtgärderna ska omfatta alla som bor i landet.

Också sajten Ledarsidorna.se har skrivit en text i ämnet:
•  Så utsattes svensksomalier för livsfara – 15 april 2020.

© denna sajt.