Påpekande: Var och en får själv ta in de fakta som presenteras lite längre ner, och bilda sig egna åsikter. Det viktiga att komma ihåg hela tiden är att fakta är fakta. Och att fakta är ovedersägliga uppgifter.

Funderingar: Jag ville veta och förstå mer vad gäller varför och vilka kvotflyktingar som hämtas direkt till Sverige från olika länder i världen. Sverige är ett land som redan hyser en skrämmande mängd extremister* som etablerat sig här och som varje tänkande människa inser utgör en mycket stor fara för riket och för dess fredliga befolkning. Hämtar man till exempel hit före detta barnsoldater från Sydsudan (nu i övre tonåren eller äldre) som fostrats till “mördarmaskiner” och tvingats att döda sina grannar och även sina egna familjemedlemmar? Men det är förstås mycket annat som är intressant och viktigt för landet och folket om och kring den stora mängd kvotflyktingar som hämtas till Sverige istället för att kanske ges hjälp och rehabilitering i en omgivning, kultur och språklig gemenskap där de är mera hemma. Och där tiotusentals andra blir kvar, medan ett fåtal förs till ett land långt borta.

*  Utdrag ur texten i Bulletin med rubriken Migrationsdomstolarna: Rekordstort antal säkerhetsmål:

Rostami uppger att Sverige har blivit ett attraktivt land för muslimska extremister som söker sig till Europa. Den svenska migrationslagstiftningen är mycket generös jämfört med andra jämförbara EU-länder. Därtill är yttrande- och föreningsfriheten långtgående, och religiösa föreningar kan få statliga bidrag för sin verksamhet, enligt Rostami.

– Människor har åkt från Europa och anslutit sig till IS men när situationen vänt har de behövt fly. Både lokalbefolkningen och svenska medborgare söker sig till Sverige. När regimer störtas flyr tidigare anhängare, bland annat för att etablera nätverk i Sverige. Denna allt större grupp migranter utgör ett starkt säkerhetshot mot Sveriges intressen, säger Nima Rostami.

– Sverige är ett medvetet mål för dessa personer som söker sig hit med extremistiska värderingar. Det svenska regelverket blir ett dragplåster för bland andra islamistiska miljöer. Det finns ingen sträng rättslig påföljd om myndigheter upptäcker deras våldsbejakande aktiviteter, Sverige har utmärkt sig bland EU-länder i detta avseende, säger Rostami.

Frågor och faktabaserade svar om kvotflyktingar som hämtas till Sverige

Enligt uppgift ska Migrationsverket hämta hit personer via kvotflyktingsystemet enligt följande:

•  Jordanien, Turkiet samt Libanon (främst syrier): 2600 platser.
•  Östra Afrika och Afrikas horn (primärt sydsudaneser, somalier, kongoleser och eritreaner): 1 550 platser
•  Nordafrika/Centrala Medelhavsrutten (primärt syrier, sudaneser, eritreaner och sydsudaneser): 1700 platser
•  Akuta och prioriterade ärenden globalt : 550 platser.

Följande undrade jag över:

–  Hur många och varifrån/vilka har redan hämtats hit?
–  Hur många av dem som hämtats/ska hämtas är ensamma män, ensamma kvinnor, familjer med barn, ensamma minderåriga?
–  Finns det bland dem som hämtats/hämtas till Sverige före detta barnsoldater från Sydsudan eller något annat land?
–   Kommer dessa personers flyktingskäl att noggrant prövas på plats i Sverige eller går Sverige på vad UNHCR uppger, på deras urval?
–  Eller finns det erfaren personal från Migrationsverket som på plats gör noggranna asylutredningar gällande dem som UNHCR valt ut/föreslagit?

Detta gäller, enligt Migrationsverket:

Antalet kvotflyktingar som Sverige ska ta emot under 2021 som nämns stämmer. Se den nyhet Migrationsverket publicerade den 18 februari i år.

Klicka på textrutan för att läsa nyheten.

Hur många och varifrån/vilka har redan hämtats hit?

Nedan finns den aktuella statistiken för 2021. Observera att statistiken bara visar i vilket land kvotflyktingen vistas vid tillfället, inte vilket land den uttagne ursprungligen kommer ifrån.

Hur många av dem som hämtats/ska hämtas är ensamma män, ensamma kvinnor, familjer med barn, ensamma minderåriga?

Migrationsverket väljer aldrig ut några individer själva – det är en uppgift som utförs av UNHCR som utifrån kriterier lämnar förslag på personer vars ansökningar Migrationsverket i nästa steg prövar. Mer om UNHCR:s kriterier finns på deras hemsida.

Klicka på textrutan för att läsa mer.

Sverige anger bara vilka grupper vi fokuserar på. Regeringskansliet har då en dialog med UNHCR och berättar att Sverige prioriterar kvinnor och barn samt minoriteter.

Prövning av ärendet avgör i slutänden. Därför blir det svårt för Migrationsverket att svara på hur det blir framöver, det vill säga hur många män, kvinnor respektive barn som får positivt beslut och kommer till Sverige.

Dock kan Migrationsverket från tidigare år se hur fördelningen sett ut, vilket presenteras i verkets verksamhetsrapporter, här 2020 års rapport.

Klicka på textrutan för att läsa mer.

Se även: Sveriges flyktingkvot – Migrationsverket.

Klicka på textrutan för att läsa texten.

Finns det bland dem som hämtas till Sverige före detta barnsoldater från Sydsudan eller något annat land?

Migrationsverket har vid själva urvalsförfarandet inte kunskap om flyktingarnas bakgrund innan UNHCR presenterar dessa för oss. Därefter genomför Migrationsverket en självständig utredning av samtliga omständigheter i ett ärende.

Innan verket beviljar tillstånd ska vi bedöma om någon ska uteslutas från att vara flykting eller alternativt skyddsbehövande på grund av exempelvis brott mot mänskligheten eller krigsbrott.

Apropå grundfrågan kan Migrationsverket inte uttala sig om det finns barnsoldater i gruppen. Migrationsverket får heller inte föra sådan statistik i sina system och kan därför inte besvara frågan.

Kommer dessa personers flyktingskäl att noggrant prövas på plats i Sverige eller går Sverige på vad UNHCR uppger, på deras urval?

Sverige har ett robust och säkert vidarebosättningssystem. Först gör UNHCR en bedömning av vilka personer som bör erbjudas vidarebosättning (se ovan om kriterier).

Därefter prövar Migrationsverket för Sveriges del noggrant om de presenterade flyktingarnas skyddsskäl överensstämmer med våra lagar och de nationella villkor som har satts upp för mottagning av kvotflyktingar.

Endast personer som är flyktingar eller alternativt skyddsbehövande enligt utlänningslagen får uppehållstillstånd.

Det finns även ett samarbete med Säkerhetspolisen när det gäller utredningen av de enskilda individerna. Varje ärende granskas av Säkerhetspolisen, oavsett om Migrationsverket ser något intressant i ärendet eller inte. Säkerhetspolisen kan då avråda från att en person får uppehållstillstånd om de ser ett sådant behov.

Eller finns det erfaren personal från Migrationsverket som på plats gör noggranna asylutredningar gällande dem som UNHCR valt ut/föreslagit?

Innan UNHCR beslutat att presentera en person för Sverige ska den aktuella personen ha passerat UNHCR:s kriterier för att bli aktuell för vidarebosättning.

Skyddsskälen prövas av verket i samtliga ärenden och vi tillämpar här samma regelverk som för asylsökande.

Själva utredningen kan ske på två olika sätt. I 60 procent av ärenden sker utredningen genom underlagen vi får från UNHCR. Detta förfarande gäller främst ärenden där det är enklare att bevilja tillstånd och där frågan om uteslutande och säkerhet inte behöver utredas närmare.

De resterande ärendena, drygt 40 procent, utreds på plats i kvotflyktingarnas vistelseländer av Migrationsverkets personal.

Beslut om uppehållstillstånd ska vara fattat innan kvotflyktingen kommer till Sverige.

Påpekande 2: Det är lätt att skjuta på budbäraren, som till exempel i Migrationsverkets fall. I ren frustration behöver människor en syndabock (eller några sådana) och på migrationsområdet är det av naturliga skäl Migrationsverket som är det man kanske i första hand “ger sig på”.

Under de snart 16 år som jag skrivit på den här sajten om migrationsfrågor, har jag haft så många kontakter med Migrationsverket att de är omöjliga att räkna. Mängder av miggor har genom åren informerat, upplyst, berättat. Så gott som alltid sakligt och kunnigt. Och till allra största delen har mina kontakter med många av verkets kommunikatörer, mellanchefer och högre chefer också varit positiva och givande. De har upplyst och informerat och i så långt möjligt gett svar även på svåra frågor.

Jag vill här passa på att säga att det bland de tusentals anställda som passerat genom Migrationsverket de senaste 16 åren och bland dem som är kvar, givetvis har funnits/finns en del som inte ter sig helt lämpade för sina uppdrag. Det har givetvis i de hundratusentals fall som passerat Migrationsverket genom åren förekommit felaktiga beslut (negativa lika väl som positiva), det är mer och mindre lämpade och kunniga människor som fattar dem och att tro att ingen någonsin skulle göra något fel är utopiskt. Dock är min upplevelse av “miggorna” övervägande positiv.

De orkar svara på frågor som säkert ibland ter sig okunniga eller obegåvade. De håller en professionell ton och det är sällan svaren på viktiga frågor dröjer om det inte handlar om krångliga, tidskrävande uppgifter.

Beklagande: Att de politiskt styrande inte lyssnar mer på dem som behärskar området “migration” utan sitter och filar på alla möjliga och omöjliga lagar och regler som till slut ingen – inte ens den mest kunniga migga – kan tolka är beklagansvärt. Att politikerna kallar in generaldirektören eller rättschefen och ställer frågor räcker inte. De, som har att genomföra ogenomtänkta och illa formulerade lagändringar och tillfälliga beslut etcetera, hörs inte. De, som jag för korthetens skull kallar “miggorna” (i stället för “anställda vid Migrationsverket”).

Läs gärna lite av vad de berättat på denna sajt. Sök till exempel på ord som migga, miggor, Migrationsverket, asyl, uppehållstillstånd, flykting, Nya gymnasielagen, migrationsminister med mera.

© Denna sajt. Vänligen respektera © och vid citat av fakta, siffror, text etc länka till originalinlägget.