För ett år sedan. För fem år sedan. För tio år sedan. För ännu längre sedan. Uppehållstillstånd har frikostigt delats ut i hundratusental och åter hundratusental till människor från länder som på alla sätt ligger längst bort från Sverige geografiskt, kulturellt, utbildningsmässigt, religiöst, värderingsmässigt, våldsbenägenhetsmässigt.

Kravlöst. Inga faktiska krav på att styrka sin identitet eller sin “asylhistoria”.Beslut om utvisning betyder så gott som ingenting, man kan stanna och leva svart (kriminellt) i Sverige, det föreligger således inga krav på att man faktiskt lämnar landet. Inga som helst krav att lära sig svenska eller känna till något om samhället för att få svenskt medborgarskap. Inget krav på integration, inte ens några krav på att arbeta eller utbilda sig. Tvärtom: frikostiga bidrag (man glömmer lätt att allt bekostas av de skatter människor betalar in…)  till både enskilda hitkomna och till allehanda etniska och religiösa föreningar med ibland rent ljusskygga motiv. På 20 år har drygt två miljoner uppehållstillstånd i Sverige beviljats människor från dessa fjärran länder, människor utan någon som helst anknytning till Sverige. Människor som vi alltså till största delen faktiskt inte ens vet vilka de är, varifrån de kommer eller varför de kommer hit. Miggor har genom åren bedömt att högst kring 15 procent av alla som kommit hit har varit faktiska flyktingar. Dessa kan förresten också, med ytterst få undantag, alltid styrka sin identitet…

 Klicka på textrutan för att läsa hela artikeln.

Ur texten:

Varje år vid den här tiden kommer Statistiska centralbyrån (SCB) med fullständiga uppgifter från året innan vad gäller personer med utländsk bakgrund som är folkbokförda i landet. Då kan vi få en överblick av hur befolkningens sammansättning ser ut, för att kunna göra jämförelser av de förändringar som har skett sedan millennieskiftet.

Sverige skiljer faktiskt på det här området – som också på många andra områden – ut sig från hela världen med sin fullkomligt ansvarslösa migrationshantering. Det finns inget så kallat demokratiskt västland med så gravt självskadebeteende som Sverige. Inget folk som har regeringar så ansvarslösa som Sverige. Politiker på höga poster varav en hel del som man undrar om de skulle klara av några ansvarsfulla, kunskaps- och kompetenskrävande riktiga jobb ute i verkligheten, men som tillåts (van)styra landet.

För tio månader sedan skrev jag detta:

•  Så stor andel asylsökande i Sverige har inte uppvisat pass eller annat godtagbart identitetsbevis vid asylansökan 2015-2019 – 16 juni 2020. Kort ur texten, klicka gärna på länken för att läsa hela:

Kommentar: Som var och en kan se var andelen “passlösa” bland de hitkommande inte bara från de största ”asylländerna” monumental. Personer som uppgav sig vara afghaner, etiopier, eritreaner, iranier, somalier uppvisade mellan 92 % och 99 % inga identitetsstyrkande handlingar. Bland irakier uppvisade endast 15 procent någon sådan handling när de sökte asyl i Sverige 2015.

Och inte heller har man i Sverige någon aning om vilka som finns i landet i övrigt heller. Eller var de bor. Eller vad de gör.

Klicka på textrutan för att komma till artikeln. Upplysning: Den lär tillgänglig endast för prenumeranter.

Ur artikeln:

Och redan för drygt tio år sedan rapporterades om liknande problem i den medialt uppmärksammade ”Rosengårdsrapporten”, vars egentliga titel är Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö, av statsvetaren och terrorforskaren Magnus Ranstorp. I rapporten sticker den förmodade folkmängden i miljonprogramsområdet Rosengård ut.

– Rosengård var dimensionerat för 9 000 personer ursprungligen och där bodde vid tillfället minst det tredubbla, kanske det fyrdubbla. Vi förespråkade i rapporten en förändring i EBO-lagstiftningen vilken sedan ändrades. Möjligen har trångboddheten förbättrats i Rosengård sedan dess men myndigheternas kontroll över vem som är vem och vilka som vistas i landet har snarare förvärrats, säger Magnus Ranstorp.

Och:

I kommunerna rapporteras det om kaos – som i ovan nämnda Borlänge och Tjärna Ängar. Om det inte handlar om extrem trångboddhet så handlar det om handel med svartkontrakt, olovlig uthyrning av lägenheter till papperslösa eller ”skenseparationer” där man genom att skaffa sig två bostäder kan använda ena bostaden till en form av ”svarthotell” där man hyr ut sängplatser.

Kommentar: Det finns knappast något annat land i världen som på några decennier så totalt förändrats och där ingen vet vilka som tagit sig in och på vilka grunder – eller aldrig registrerat sig överhuvudtaget – befinner sig inom dess gränser. Inte heller torde det finnas något annat land som så snabbt – och på grund av inkompetent och blåögd migrationshantering – förändrats från ett fridfullt, tryggt och säkert, tillitsfullt och icke våldsamt land till precis det motsatta.

Sverige är på så många viktiga områden så illa styrt, så farligt och så förändrat att det inte känns helt fel att kalla landet “a failed state”. I dess absoluta, ordagranna mening.

Brasklapp för undvíkande av medvetna eller omedvetna missförstånd: Det finns många, många hitkomna från “asylländer”, flyktingar, som anpassat sig väl och som är en både positiv och viktig del av samhället och landet! Människor som har behövt skydd, som getts och uppskattat att de fått en fristad här, och som blivit en naturlig del av befolkningen.

Det finns ocksåmånga, många kunniga, kompetenta människor som skulle kunna styra, inte vanstyra, landet.

@ denna sajt.