Så här såg det ut år 2015 då 162.877 personer kom till Sverige – med och utan asylskäl

Kommentar: Som var och en kan se var andelen “passlösa” bland de hitkommande inte bara från de största ”asylländerna” monumental. Personer som uppgav sig vara afghaner, etiopier, eritreaner, iranier, somalier uppvisade mellan 92 % och 99 % inga identitetsstyrkande handlingar. Bland irakier uppvisade endast 15 procent någon sådan handling när de sökte asyl i Sverige 2015.

Jag frågade Migrationsverket hur det sett ut åren därefter, alltså 2016 – 2019 och fick till svar:

Det finns flera sätt en asylsökande kan styrka sin identitet på, genom att exempelvis lämna in ett hemlandspass eller nationellt id-kort. Den enda statistiken som jag har sammanställd är antalet personer som lämnar in hemlandspass i samband med asylansökan.

Migrationsverket meddelade också att en del inkommer med handlingar senare under processens gång:

Hur många går inte att svara på, för att få svar på detta skulle vi i praktiken behöva gå in och läsa samtliga asylbeslut som fattats.

Kommentar: Jag hade inte heller frågat hur många som inkommer med någon form av id-handling under processens gång eftersom sådana uppgifter skulle vara mycket svåra att få fram.

Man kan förstås undra varför de som sökte asyl inte visade upp sina id-handlingar när de kom, om de nu ändå hade sådana… Men vad jag frågade var alltså hur många som inte styrkte sin identitet genom att uppvisa giltigt och godkänt pass eller godkänd id-handling vid asylansökningstillfället. Jag ville alltså veta hur många som genom pass – eller på annat sätt – styrkte sin identitet och därmed också nationalitet och ålder vid ankomsten till Sverige, alltså i samband med att de sökte asyl.

Här är siffror från Migrationsverket för åren 2016-2019. Procentsiffrorna anger hur stor andel av de asylsökande som uppgett de angivna nationaliteterna hos vilka, enligt Migrationsverket: “passhandling saknades i samband med att ansökan om asyl gjordes”. Listan är lång, här redovisas de länder där flest asylsökande inte uppvisat pass.

2016 var antalet asylsökande 28.939. Andel i % som saknade pass:

100 % Angola, Barbados, Benin, Bhutan, Burma, Centralafrikanska Republiken, Djibouti, Dominikanska Republiken, Frankrike, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Indonesien, Jamaica, Kroatien, Malta, Mocambique, Montenegro, Niger, Nordkorea, Norge, Saint Kitts och Nevis, Sierra Leone, Slovakien, Sydafrika, Sydsudan, Tchad, Thailand, Tyskland, Ungern
99 % Somalia
97 % Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo, Kuba, under utredning
96 % Etiopien, Tanzania
95 % Kenya, Nigeria
94 % Senegal
93 % Azerbajdzjan, Bangladesh, Eritrea, Indien, Marocko
92 % Algeriet, Armenien, Kazakstan, Libyen, Kosovo
91 % Egypten
90 % Elfenbenskusten, Iran, Tunisien

Antal (av 28.939 asylsökande) som inte uppvisade pass: 23.918.

* * *

2017 var antalet asylsökande 25.666. Andel i % som saknade pass:

100 % Botswana, Burma, Costa Rica, Dominikanska Republiken, Ecuador, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Gabon, Guinea Bissau, Guyana, Indien, Indonesien, Kambodja, Lettland, Litauen, Mali, Malta, Mocambique, Nederländerna, Mauretanien, Niger, Nordkorea, Paraguay, Sierra Leone, Slovakien, Storbritannien, Sydsudan, Thailand, Tjeckien, Togo, Tyskland, Vietnam
99 % Okänt, Somalia, under utredning
98 % Eritrea, Pakistan

97 %
Afghanistan, Guinea
96 %
95 % Azerbajdzjan, Etiopien, Filippinerna, Kirgizistan
94 % Jordanien, Kongo, Kuba, Marocko,
93 % Algeriet, Kenya
92 % Bangladesh, Libanon. Libyen
91 % Kongo, Nigeria
90 % Gambia

Antal (av 21.283 asylsökande) som inte uppvisade pass: 21.283.

Kuriosa: 1201 personer som sökte asyl uppgav att de var statslösa. Märkligt nog kunde ändå 11 % uppvisa passhandling…

* * *

2018 var antalet asylsökande 21.502. Andel i % som saknade pass:

100 % Australien, Burundi, Demokratiska Republiken Kongo, Djibouti, Dominica (troligen menas här Dominikanska Republiken), Gabon, Grekland, Guinea Bissau, Indonesien, Jamaica, Lettland, Mauretanien, Mocambique, Niger, Okänt, Rumänien, Sierra Leone, Sydsudan, Tadzjikistan, Zambia
99 % Somalia, 
98 % Afghanistan 

97 %

96 %
95 % Bangladesh, Pakistan,
94 % Senegal, Thailand,
93 % Azerbajdzjan, Etiopien, Gambia, Jordanien
92 % Armenien, Indien, Indonesien, Irak, Libyen, Marocko,
91 % Argentina, Kina, under utredning
90 %

Antal (av 21.502 asylsökande) som inte uppvisade pass: 16.517.

* * *

2019 var antalet asylsökande 21.958. Andel i % som saknade pass:

100 % Australien, Benin, Bulgarien, Dominikanska Republiken, Finland, Frankrike, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Indien, Indonesien, Jamaica, Mauritius, Myanmar, Niger, Norge, Okänt, Panama, Saint Kitts och Nevis, Spanien, Sydafrika, Sydsudan, Tchad, Thailand, Tjeckien, Togo, Tyskland
99 % Somalia
98 % Angola 

97 %

96 % Afghanistan, Pakistan, Vietnam
95 % Etiopien, Kosovo, under utredning
94 %
93 % Ghana, Sierra Leone
92 % Bangladesh, Irak, Marocko
91 % Nigeria
90 % Libyen, Malaysia, Nepal

Antal (av 21.958 asylsökande) som inte uppvisade pass: 15.484.

* * *

Kommentar: Var och en kan själv fundera kring asylbehoven – krig och förföljelse – hos personer från alla dessa och många andra länder. Och vad det kostar för skattebetalarna, för samhället att ge husrum och dagersättning åt alla människor som knappast torde ha några som helst asylskäl under utredningstiden, efter avslagen och under överklagandetiden…

Så här sa Finlands president Sauli Niinistö efter den enorma asylinvandringsvågen 2015; kanske finns här någon lärdom att dra av det för Sveriges statsminister och regering?

Europa klarar inte av den okontrollerade folkvandringen länge till. Om denna toleransgräns överskrids kommer vårt värdesystem att falla samman. Då leder strävan att göra gott till att alla får lida.
———-
Det är emellertid svårt att begränsa migrationen eftersom så gott som alla åtgärder misstänks strida mot internationell rätt och internationella överenskommelser. Men dessa överenskommelser och bestämmelser har kommit till under helt andra omständigheter. Jag är säker på att om internationella bestämmelser och nationella bestämmelser som bygger på dem kom till i dagens läge skulle de vara betydligt strängare till innehållet, men de skulle trots det hålla fast vid de mänskliga rättigheterna och hjälpa dem som lider nöd. Det finns alltså inga goda alternativ. Vi måste överväga om vi ska värna om europeiska värderingar, européer och dem som lider verklig nöd, eller om vi strikt ska värna om internationella åtaganden utan att bry oss om övriga konsekvenser.

Här kan man läsa hela texten med rubriken Finland. President Sauli Niinistö: “Strömmen av immigranter till Europa, och även till Finland, är i hög grad en folkvandring; det handlar alltså inte om flykt undan omedelbar nöd.”   

Källa till statistiska uppgifter: Migrationsverket.
© denna sajt. Vid användning av uppgifter och vid citat, ur den här eller andra texter på sajten, vänligen länka till originalinlägget.

 

En penningdonation är givetvis frivillig. Den innebär inte att någon tjänst utförs eller att några varor tillhandahålls. En donation uppskattas, det är tids- och kunskapskrävande att göra research, ha kontakt med många samhällsaktörer och andra och att skriva texter. Men en donation är inget krav för att få läsa och ta del av denna och övriga drygt 9700 texter i olika ämnen som finns på den här sajten.