Klicka på textrutan för att lyssna på Dagens story-podden på Svenska Dagbladets sajt.

Här kan man lyssna på en podd där man talar om Finland med dämpad, men ändå lätt förvåning.

Det har ju inte precis uppvisats något större – eller ens mindre – intresse i Sverige för Finland som land och samhälle, som ett av de sammantaget mest framgångsrika länderna i världen. Faktumet att det här lilla landet är så högpresterande, tryggt, välfungerande och ligger så långt före och över Den Humanitära Stormakten med sin feministiska regering har varit – och är – kanske inte helt lätt att smälta. Bättre då att inte riktigt låtsas om grannlandet i öster. Rapporteringen om vad som sker och hur man framgångsrikt hanterar det mesta från migration till skola, rättsväsende, polis och pandemi i Finland har inte precis varit överväldigande. Trots att det på alla dessa områden finns mycket att dra lärdom av i Sverige, där man så mycket halkat efter eller haft en mycket negativ utveckling.

Jag har genom åren otaliga gånger skrivit om det som tas upp i podden; kanske har någon eller några av mina texter rentav inspirerat till den, vad vet jag. Många läser ju texterna här på min sajt, också journalister, och jag ser emellanåt tecken på att inspirationen till en del artiklar har kommit härifrån.

Här är några texter som jag skrivit genom åren och hoppats att de kanske skulle ge politiker och andra i Sverige en del tips om hur man kan “sköta” ett land. Till exempel genom att dra en del lärdomar av hur man gör i grannlandet Finland (men också i grannländerna Norge och Danmark), som ju rent objektivt och faktiskt lyckas ganska mycket bättre:

•  Finland. Världens bästa land. – 25 mars 2017. Utdrag ur texten:

Finländarna är näst mest nöjda med sitt liv av européerna.
Eurostat, Percentage of the population rating their satisfaction as high, medium or low

Finländarnas förtroende för polisen är störst i Europa samt näst störst för det politiska systemet och rättssystemet.
Eurostat, Average rating of trust

Finländarnas förtroende för andra människor är näst störst i Europa.
Eurostat, Average rating of trust

De finländska konsumenternas förtroende för ekonomin är starkast i Europa.
European Commission, Business and consumer survey results

•  Finland. Skyddet för äganderätten är bäst, luften är renast och landet har flest läskunniga i världen. – 30 december 2018. Utdrag ur texten:

Finland är världens stabilaste stat.
The Fund for Peace, Fragile States Index 2018

Finland är världens tryggaste land.
Världsekonomiskt forum (WEF), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017

Finland har världens bästa förvaltning.
Legatum Institute, The Legatum Prosperity Index 2018: Finland

Polisen i Finland och den inre säkerheten är som helhet sett de bästa i världen.
The International Police Science Association, World Internal Security and Police Index

Finland har minst organiserad kriminalitet i världen.
Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2018: Organized crime

Finland har världens mest oberoende rättsväsende.
Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2018: Judicial independence

•  Finland. Ansvarstagande riksdagsledamöter och ledande politiker agerar för landets och medborgarnas bästa, inte för den egna makten i osmakliga rävspel. – 13 januari 2019. Utdrag ur texten:

Ordföranden i Socialdemokraternas riksdagsgrupp, Antti Lindtman vill se alla riksdagsgrupper samlade med anledning av sexualbrottsmisstankarna i Uleåborg och Helsingfors.

Lindtman vill att grupperna redan under denna mandatperiod kommer överens om gemensamma konkreta åtgärder för att rensa bort sexualbrotten mot barn och unga. Han föreslår sex åtgärder. Till dem hör bland annat förlust av finskt medborgarskap i vissa fall och ökade resurser åt polisen.

– Genom att anta dessa ändringar skickar riksdagsgrupperna en stark, gemensam signal om att vi beslutsfattare klarar att fatta beslut om snabba lösningar för att förhindra brott som upplevs som starkt stötande för människors rättskänsla, säger Lindtman i sitt pressmeddelande.

•  Finland. Från fattigt, ojämlikt land till ett av världens bästa att leva i – på hundra år. – 1 okrober 2019. Utdrag ur texten:

Idag firar man i Finland Miina Sillanpää, den första kvinnliga ministern i Finland. Visste ni förresten att första gången i världen som kvinnor valdes in i en riksdag var i Finland?

I den här intressanta dokumentären får man veta mer om hur Finland på hundra år gick från att vara ett fattigt, ojämlikt land till ett av de främsta i världen på mängder av områden.

•  Finland. Finländska elever bland de bästa i PISA 2018-undersökningen om 15-åringars ekonomikunskaper i 20 länder. – 18 maj 2020. Utdrag ur texten:

Ur Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande den 7 maj:

I Finland är ekonomikunskap inte ett separat ämne i grundskolan, utan ingår åtminstone i läroplanerna för matematik, huslig ekonomi och samhällslära. Skolundervisningen har en betydande roll med tanke på det kunnande i penningfrågor eleverna i vårt land uppnår. Undersökningen talar för att ekonomikunskap integrerats i undervisningen på ett lyckat sätt, och för Finlands del korrelerade undervisningen starkt med elevernas ekonomikunskaper.

Av alla deltagarländer hade Finland flest högpresterande elever som nådde toppnivån 5 (20 % av eleverna). Även i Estland (19 %) och Kanada (17 %) var andelen högpresterande elever nästan densamma (OECD-medeltalet 10 %). Samtidigt fick 2,4 % av de finländska eleverna ett resultat som var under den lägsta nivån 1. Bland de övriga framgångsrika länderna var motsvarande andel i Estland endast 0,7 % av eleverna (OECD-medelvärdet 4%). I Finland är ekonomikunskaperna mycket jämnt fördelade mellan skolorna och skillnaderna mellan skolorna var minst i hela undersökningen. Samtidigt var variationen inom skolorna störst i hela undersökningen.
—————
I PISA-undersökningen Financial Literacy deltog 20 länder, varav 13 OECD-länder och sju så kallade partnerländer. Sverige deltog inte.

•  Finland bäst eller bland de ledande i världen – som vanligt. – 3 januari 2020. Utdrag ur texten:

På Finlands självständighetsdag den 6 december 2019 publicerades videon Bra gjort, Finland! och talet till landet:  Bästa Finland, bästa festföremål! på Statistikcentralens sajt. Det passar bra att uppmärksamma uppgifterna så här i början av det nya året, det nya decenniet.

•  “Finland ska vara världens tryggaste land” – 24 maj 2021. Ur texten:

Ur statsrådets (= regeringens) redogörelse för den inre säkerheten, presenterad den 20 maj 2021:

Enligt en enkät om medborgarsäkerheten i Finland upplever 96 procent av finländarna sitt liv som tryggt. Vilka säkerhetsproblem en människa stöter på i vardagen beror i hög grad på personliga egenskaper, förhållanden och erfarenheter.
———-
Målet för redogörelsen för den inre säkerheten är att säkra att utvecklingen av den inre säkerheten fortsätter så att Finland blir ett allt tryggare land för alla människor och människogrupper som bor i Finland.

Detta mål uppnås bland annat genom att

•  man i myndigheternas verksamhet prioriterar förebyggande arbete i stället för korrigerande åtgärder,
•  förtroendet för aktörerna inom den inre säkerheten hålls högt hos alla befolkningsgrupper
•  man ser till att hjälpen i nödsituationer når fram snabbt i hela landet.

”En stark trygghetskänsla i vardagen bär också genom kriser. De underliggande orsakerna till säkerhetsproblemen måste motarbetas effektivt också genom samarbete på bred front och andra åtgärder än de som vidtas av säkerhetsmyndigheterna. Vi måste förebygga sådan utsatthet som överförs från generation till generation och stärka trygghetskänslan i synnerhet hos dem som har det svårt. På så sätt ökar trygghetskänslan hos de mest utsatta människorna i vårt samhälle, vilket också stärker säkerheten i samhället i större utsträckning”, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

© denna sajt.